144. rész - a járművünk kiállja a vihart

2012. május 26.

Ahogy már mondtuk régebben is, eljött az idő a felgyorsulásra. Sokan ezt érezhetitek is a fizikai testetekben, abban is egyezünk veletek, hogy ez semmi eddigihez nem hasonlítható. Ennek a felgyorsuló impulzusnak számos következménye lesz, nem csak a fizikai testetekben, de mindenben körülettetek. Mind a látható, mind a láthatatlan birodalmakra is utalunk ez alatt. Ez az új hang minden alapját, magját érinti. Először nem sok látszódik ebből, de idővel minden összehangolódik és beindul az úgymond közös éneklés. Ennek sok hasznos hatása lesz, még akkor is, ha némely dolog nem tűnik hasznosnak.

Annak ugye tudatában lehettek, hogy különböző rezgések/frekvenciák különböző módon tudnak együttműködni. Vannak, amelyek kompatibilisek, vannak, amelyek kioltják egymást, és vannak, amelyek diszharmóniát okoznak, ha találkoznak. Olyan, mint a különböző hanghullámok ütközése, olyan mint egy kaotikus minta. A lassú hullámokat megzavarja a gyors rövid hullám, így minden kizökken az összhangból, egész addig, amíg újra nem vesz fel harmonikus mintát. Ilyen lesz a bolygótok is az elkövetkező időszakban.

Nem csak ti, de a bolygó maga is egy kitartó ritmusban volt korszakokon keresztül, most viszont az új bejövő energiák hatására ez a minta megtörik. Egy kaotikus időszak következik, mielőtt minden újra lenyugodna egy új - mondhatjuk úgy egészségesebb - mintába. Már érezhettétek ennek a hatását a testeteken. Hatással lesz az érzelmi testetekre is, hiszen minden szoros kapcsolatban áll. Így érezhetitek majd e hullámok közötti háborgást anélkül is, hogy azt éreznétek, előre haladtok. Ez nagyon nyugtalanító lehet, de ne aggódjatok, ha nem is érzitek az irányt kedveseim, szépen lassan ráéreztek majd arra a lassú és kitartó tolóerőre, ami előre tol benneteket.

Tehát ne veszítsétek el az önmagatokba vetett hiteteket, a legjobb helyen vagytok. Hiszen változást akartok, és ez, amit éreztek pedig tiszta jele annak, hogy a változás elkezdődött. Még ha kicsit nyugtalannak is érzitek magatokat, ne feledjétek, hogy a világ többi része még nyugtalanabb ezen erőteljes új hullámok hatására. Eljött az idő, hogy kikapcsoljátok az autó-pilótát és szilárdan megmarkoljátok a kormányt. Mint a viharvert tengerészek, bízzatok abba, hogy a járművetek kiállja a vihart, ne veszítsétek el a fejeteket és ne csináljatok buta dolgokat. Ne próbáljátok elkerülni a vihart és az ellenkező irányba evickélni. Ez nem lenne tanácsos, a járművetekkel csak lovagoljátok meg a vihart, ne harcoljatok ellene. Amikor pedig az égbolt ismét kitisztul, lehet, hogy itt-ott ütött-kopottak lesztek, de még így is be tudjátok fejezni az utazást.

Ne féljetek a változás szeleitől kedveseim, még akkor sem, ha nagy morajjal csapódnak be. Nem ér annyira váratlanul benneteket, mint másokat, és úgy gondoljuk, ti még örömkiáltást is fogtok hallatni, amikor a szél első csapása eléri az arcotokat.

143. rész - órási lépés az új holnap felé

2012. május 24.

Ma az épp folyó változásokról szeretnénk szólni. Még ha a felszínen nem is látszódnak annyira, mint amennyire egyesek szeretnék, biztosak lehettek benne, hogy ez a világ egy óriási lépést tett az új holnap felé. Az utóbbi napokban megnövekedett aktivitású energia sugárzódott az bolygótok felé. Úgy mérlegeljük, sokan ezt fizikai fájdalomként, zavart alvásként és egyfajta késztetésként érzik. Olyan késztetésként, hogy nem tudnak nyugton ülni, még akkor sem, ha a test teljesen elfáradt. Veletek párhuzamosan a bolygó többi része is ezt a késztetést érzi a mozgásra. Semmi sem lehet most mozdulatlan vagy passzív.

Van, akinek ez abban mutatkozott meg, hogy késztetést érez a körülötte levő dolgok megváltoztatására, akár fizikai értelemben (a bútort átrendezve a szobában, stb.) vagy pluszmozgásban, mint a futás és más megerőltető aktivitás, de az is lehet, hogy a régi mintákat fogja megtörni. Mint például a lakóhely, a munkahely vagy esetleg a partner megváltoztatásával. Az új energiák beérkezésével semmi nem marad érintetlen.

Semmit nem vehetsz biztosra, ne lepődj meg, ha valami váratlan és furcsa történik. Mert elhiheted, történni fog. Az összes régi "szerződés" érvényét veszítette. Jól nézzétek körül, mert könnyen lehet, hogy amit ma láttok, az nem lesz holnap már ott, és ezt mind egyéni mind globális szintre is értjük. Senkinek nem lesz megengedve, hogy továbbra is a régi kerékvágásban járjon tovább.

Ennek érdekes következményei lesznek, hiszen semminél sem félnek jobban az emberek, mint az életükben való változástól, ez vonatkozik a megválasztott politikusokra, a sebészekre vagy az átlagos lakosokra egyaránt. Mindenki változásokkal fogja szembetalálni önmagát, akár kis vagy nagy változások. Az elkövetkező időszakot ez fogja jellemezni. Semmit nem vehettek többet biztosra, és nem mehettek tovább autó-pilóta üzemmódban. Többet nem tehetitek reflexszerűen, mint eddig, ez a lehetőség többé nem elérhető. Sem nektek, de a többieknek sem. Szóval ragadjátok meg keményen a kormányt, hogy irányítást nyerjetek, az életetek minden részén. Nem lehet tovább vitorlázgatni a régi útvonalon (kerékvágásban). Eljött az idő mindenki számara, hogy felébredjen és megnézze merre is halad, a vakon történő utazás többé nem lehetséges.

142. rész - a lavina nemsokára beindul

2012. május 22.

Ahogy az idő múlik, minden egyre nagyobb lendületet kap, hasonlóan egy lavinához. Először apró, de hamarosan méretben és gyorsaságban is megnő, utána pedig már nem lehet megállítani többet. A domboldalon minden le lesz tarolva. Hasonlóan a bolygón is eget rengető változások lesznek, és semmi katasztrófikus eseményre nem akarunk utalni, inkább arra, hogy a jelenlegi felállított status quo felborul. Bár, számukra ez igenis katasztrófikus.

A világuk le fog állni, a többség kizsákmányolása a kisebbség által nem maradhat fenn többet, nem tudja többet fenntartani magát a bolygótokon elengedett erőkkel szemben (a fény erői - Tom). Semmi nem tudja visszatartani azt a nagy változást, ami a partotokra érkezett meg. Ha ezek a magukat vezetőknek kikiáltott erők továbbra is folytatni szeretnék az üzérkedéseiket, nem tudnak elbújni azon tény elől, hogy valami már nem úgy működik, és hogy az egész rendszerük a széthullás szélén áll. Ide-oda rohangálnak, találkozókat tartanak, találkozók (gyűlések) után hiú reménnyel megpróbálják összetákolni a magabiztosságukat, mind a ti szemetekben, mind a sajátjukban. A kétely megjelent ezekben az emberekben, a szívük elkezdett suttogni. Sokan el tudták némítani ezt a suttogást, de akadnak olyanok is, akik nem tudják figyelmen kívül hagyni ezt a kitartó belső hangot. Amikor csak meghallják, a félelem azonnal megjelenik az elméjükben, hiszen már látják, hogy az egész életükben járt út romba dől.

Mit fognak ezek az emberek csinálni, amikor rájönnek, hogy a hatalmuk a félelmen alapul, és hogy most ez a félelem pont rájuk támad? Átadják magukat a félelemnek vagy megvizsgálják a másik hangot magukban? Az értelem hangja vagy a szeretet hangja? Az idő meg fogja mutatni, ahogy a lavina lendületet vesz. Ahogy már mondtuk, a meglepetés bármelyik pillanatban itt lehet, meglepően viselkedhetnek különböző posztokon levő emberek. Semmit ne vegyetek készpénznek, ezt nem győzzük hangsúlyozni. Annak ellenére, hogy egy bizonyos végeredményt vártok, tartogatunk még meglepetéseket az ingujjban. Abban viszont biztosak lehettek, hogy örömmel fogjátok látni és hatékony segítség lesz.

Ennyi ma reggel, kedveseim. Tudjuk, hogy nehéz időszakotok van az új rezgések megemésztésében. Engedjétek, hogy a testetek megmutassa, mire van szüksége. Pihenjétek jól ki magatokat, és játszatok is eleget.

141. rész - az új frekvencia

2012. május 21.

Hadd gratuláljunk a jól elvégzett munkáért. Nem is tudjátok, milyen fontos dolgokon vagytok túl. A mai nap egy teljesen új nap már, több szempontból is. Ez az utolsó beállítás egy új frekvenciát állított be bennetek, így most már egy egész más dallamon szóltok a tegnaphoz képest. A régi rendszer így felülíródott. Nem csak bennetek, de a körülöttetek levő világban is. Pontosabban nem is felülíródott, inkább mondhatni kitörlődtek dolgok, így most végre szabadok lehettek.

Mint általában kívülről még nem sok látszik, de belül már minden sokkal könnyebbnek érződik. Ahogy általában a fizikai testetek most is lehet, hogy nehezen alkalmazkodik az új rezgéshez, de hamarosan elsimul ez is. Érezni fogod, hogy mennyivel könnyedebb vagy. Emellett mégis sokkal "alapvetőbbnek/lényegesebbnek" érzed magad, hiszen a benned rejlő erő végre újra a felszínre törhet. Az elkülönülés oly hosszú ideje óta végre ismét a valódi önmagaddal tálalhatod szembe magad. Ez különböző módon nyilvánulhat meg, de úgy gondoljuk, hogy érdekes "beszélgetés" fog zajlani a belső önvalótokkal az elkövetkező napokban.

Ennyi marad, kedveseim. Ne feledjétek megköszönni magatoknak az elvégzett nehéz munkát. Tudjatok róla, hogy felszabadítottátok magatokat, és nem csak önmagatokat, de a gyönyörű bolygótokat is. Még ha a szemetek nem is látja a történések/változások teljes terjedelmét, biztosak lehettek abban, hogy a félelem és a rossz vezetés ideje lejárt.

140. rész - hétvégi nagy felébredés

2012. május 19.

Az elkövetkező néhány nap nagyon fontos. Nem csak nektek személyesen, de az egész világ számára is. Azok a változások, melyek bekövetkeznek a legfontosabbak közé fognak tartozni, ami eddig a kis bolygótokon történhetett. Hadd magyarázzuk meg. Eddig ugye nagy kínnal építettétek újra magatokat abból a széttöredezett személyiségből, amely valaha voltatok. Magatokra vállaltátok azt, hogy helyrehozzátok a helytelen dolgokat, melyeket nem csak felétek követtek el, hanem az egész emberiség felé. Azáltal, hogy a lényetek igazi valójának kifejeződésében/tapasztalásában meg voltatok gátolva. Más szavakkal mondva, elfelejtettétek a dicső eredeteteket és halk suttogássá csökkentettétek mindazt, ami valaha voltatok. Leráztátok magatokról mindezeket a korlátozó tényezőket, melyet rátok raktak, és ismét a teljes pompátokban tudtok ragyogni, melyhez minden jogotok megvan. Eljött az idő, hogy megmutassátok a világnak ezt az igazságot, és a külső beavatkozás ebben segíteni fog benneteket.

Ismét nem adunk pontos részleteket arról, hogy mi is fog történni, illetve a pontos időzítést sem. Elég, ha azt mondjuk, hogy egy olyan nagy fontosságú kísérlet/vállalkozás/cselekvés fog történni, mely az emberiség többi részét a „fenekére ülteti”. Eljött az idő arra, hogy a fátyol még jobban fellebbenjen, így azok az embertársaitok, akik vakok (a történésekre) is hozzá tudjanak csatlakozni a forráshoz (amely mindez mögött van). Sokan nehezen tudnak majd hozzáidomulni ahhoz a tényhez, hogy több igazság (vagy más) is lehet odakint, mint amit eddig megszoktak. Ez az igazság most elkezd kopogtatni azoknak az ajtajain is, akik eddig nem voltak hajlandóak meghallgatni a hívószót, mely a saját belső információforrásukból szólt.

Akik körülöttetek vannak, végre egy kicsit jobban megnézik, megvizsgálják, hogy mi is történik körülöttük. Sokan először fognak találkozni azzal a ténnyel, hogy ez a világ már két különböző síkon létezik. Azzal is, hogy egyre nagyobb számú embertársuk választotta azt, hogy megnyitja a kapukat erre a párhuzamos világra. Azt a választást, amit a többség még csak meg sem fontolt (eddig). Mondjuk úgy, hogy ez a hétvége után rengeteg ember találja majd szembe magát azzal a ténnyel, hogy eljött az idő arra, hogy dönteni kell: vagy továbbra is azon az úton járnak, amelyen eddig is vagy sem. Eljött az idő, hogy a kondérba egy kicsit felkavarodjanak a dolgok, és úgy gondoljuk, ennek a következménye érdekes lesz. Készüljetek fel a meglepetésre kedveseim. Úgy gondoljuk, magatok is látni fogjátok, hogy ez a bolygó olyan módon kezdett el változni, amit már nem lehet többé figyelmen kívül hagyni.

Érdekes napok állnak előttünk

2012. május 18.

Gondolom, mindenki érezte az energia növekedését az utolsó néhány napban, valami nagy dolog “érkezik”, ezt érzem. Az energiák olyan sokat váltakoztak, és egy erős késztetés érződik, szinte türelmetlenségérzet, a levegőben. Az új “csoport” (mely átvette a régi feladatát) is egy jó példa erre. Ők nem egy csendes és jámbor csapat, megadják a módját, hogy hallassanak magukról, és nem is akarnak időt pazarolni. Úgy gondolom, cselekvéssel teli napok előtt állunk. Sokan tudhatjátok, hogy napfogyatkozás lesz a hétvégén. A “tűz köre” nevet kapta, arról is sokan beszélnek, hogy energetikailag mit fog tenni. Érdekes az időzítés is. A világ vezetői közül sokan pont ezen a napfogyatkozáson gyűlnek össze az USA-ban. A G8-as találkozó Camp Davidben, amely ma kezdődött, valamint NATO csúcstalálkozó van Chicagóban május 20-21-én. Reménykedjünk abban, hogy ezek a találkozók - az ott jelenlévő vezetők - elárasztódnak egy kis új, jótékony energiával.

139. rész - dicséret a kitartásért

2012. május 17.

A mai üzenetet azzal szeretnénk kezdeni, hogy megdicsérünk benneteket az eddig elért dolgokért. Dicséretes a kitartásotok. Egy hatalmas és csodálatos dolog, amibe vágtatok, és ha ti nem is látjátok a végét, mi igen. A végeredmény már megnyilvánult. Mi szimultán/egyidejű idővonalakon dolgozunk, így már látjuk azt, amit ti még nem. Amit látunk, az pedig nagy örvendezésre ad okot. A számos idővonal számos választást is jelent, és ti a cselekedeteitek által jól választottatok. A legragyogóbbat az elérhetőek közül, és ez nyilvánvalóvá/láthatóvá is fog válni számotokra a közeljövőben. Lehet, hogy összetettnek tűnhet, de aki ismeri a kvantum-elméletet, az tudhatja, hogy egy olyan világban laktok, ahol minden egyes döntés új irányba vihet el. Szó szerint az összes lehetőség tengerében úsztok, már elegen döntöttetek úgy tudatosan, hogy a mérleg könnyebbik/fényesebbik serpenyőjét választjátok.

Hosszú ideig az emberiség a sötétebb részt választotta, innen is jött létre az általatok teremtett félelem alapú civilizáció. Most viszont a szívetekben eldöntve egy másik világot választottatok és ezt is fogjátok megkapni. Így tehát a végtelen lehetőség csupán kettőre lett szűkítve: vagy a régi elme által teremtett verzióban maradtok, vagy beléptek abba az újba, amit választottatok magatoknak. Bölcsen döntöttetek kedveseim, és le is fogjátok aratni a gyümölcsét. Ez a döntés nem jött könnyen és nem is fog magától teljesen megnyilvánulni. A cselekvéseitek által válik valóssá. Nem kell többet az álmaitokban élni, hiszen ezek az álmok valósággá válnak mindazoknak, akik úgy döntöttek, hogy a fénybe lépnek. Nem kell már sokat várni, még egy kicsit tartson ki az egyre csak fogyó türelmetek. Úgy gondoljuk, már nagyon várjátok a következő lépést, amely már sokkal közelebb visz az otthonotokhoz. Vegyetek egy jó nagy levegőt, és engedjétek el a bennetek lévő feszültséget (melyet a várakozás okozott).

138. rész - az új csapat

2012. május 16.

Mától sokatok számára új szintű kapcsolat lesz kiosztva. Had magyarázzuk ezt meg. Hosszú ideig egy csapat jóakaratú lény követett, figyelt benneteket és megpróbálták az utazásotokat annyira simává tenni, amennyire csak lehetséges volt. Viszont most egy új rezgésszintre emelkedtetek, és a csapat szerepét egy teljesen új vette át. Mellettetek lesznek az utazás következő szakaszában és arra bátorítunk benneteket, hogy vegyétek fel velük a kapcsolatot olyan módon, amilyen módon csak tudjátok. Bízzatok benne, hogy jó kezekben vagytok még akkor is, ha elsőre egy kicsit szokatlannak tűnnek. Ők bensőségesen ismernek benneteket már régről, hiszen távolról kísértek benneteket, miközben mások a napi kapcsolatot tartották fent veletek. Tehát ismernek benneteket egész a lényetek magjáig és jól fel vannak szerelve, hogy kezelni tudják az igényeiteket.

Önálló lények vagytok, ha úgy döntötök, hogy nem kapcsolódtok (veszitek fel a kapcsolatot) a segítőitekkel, ők attól még ott lesznek a háttérben és megteszik, ami tőlük telik. Még mindig ti viszitek a legnagyobb terhet, de mi megpróbálunk segíteni, ahol csak tudunk. Ne feledjétek, hogy kérnetek kell a segítséget, mint mindig is kellett, hiszen mi nem erőltethettük magunkat rátok (sem a segítségünket).

137. rész - az üzenetek jelentősége

2012. május 15.

Ma arról szeretnénk szólni, hogy sokan egyre jobban elszakadva érzik magukat a harmadik dimenziós világtól, mely minden oldalról körbevesz benneteket. Ez nagyon dicséretes, hiszen azt jelenti, hogy keményen megdolgoztatok már az igától való szabadságotokért. E mellett, viszont egy másik terhet ró rátok, a bizonytalanság terhét. Olyan, mintha szétesés előtt állnátok, de még nem látjátok semmi új megjelenését. Az “űrbe/ürességbe” lépkedtek, vagyis látszólag ürességbe. Nem tudjátok biztosan, hogy mi fog következni,… vannak nyomok, de nagyon aprók. Olyan, mintha mindenedet eldobnád, a semmiért.

A szíved mélyén már tudod, hogy nincs igazság ebben a mesében (a 3D-s világ - Tom), s csak azt dobod el, ami abban gátol, hogy elérd azt, amiben a szíved bővelkedik. Kívülről, viszont őrületnek tűnik az egész, s talán mindenkinek volt már legalább egy olyan pillanata, amikor kételye támadt a folyamattal kapcsolatban (felemelkedés - Tom). Amint már tudod is, ez csak a legbátrabbaknak való, hiszen nem könnyű az ürességbe csak úgy kilépni. Ez a folyamat tökéletes bizalmat követel meg, még akkor is biztos kell, hogy legyetek abban, hogy puha talajt fogtok fogni, amikor már zuhantok a mélybe. Ez a zuhanás végtelennek is tűnhet, mégis puha landolás lesz. Legalábbis ebben reménykedtek, s így nagy bátorság kell a „szintről” való lelépéshez, amit ti már mind meg is tettetek. Le a kalappal előttetek, nem is tudjuk elmondani, mekkora csodálat övezi a tetteiteket a világegyetemben. Az egész Teremtésben a legbátrabb Fényvivőknek/hordozóknak tartanak benneteket.

Ugye, sokszor említettük már az energiacsomagokat, melyek sugarakban érkeznek a bolygótokra. Vannak, amik a Napból jönnek, de a legtöbbjük sokkal finomabb úton érkezik, mint a Napból érkező berobbanó fajták. A felébredésetek nagy fenyegetés azoknak, akik még mindig fent szeretnék tartani a bolygótokon a status quo-t. Így ők el fognak menni a végletekig, hogy megállítsák ezt a folyamatot. A folyamatot, viszont nem lehet megállítani, kedveseim, hiszen olyan információk érkeztek a bolygótokra, melyek segítenek újra meglátni a Fényt, és a mi üzeneteik is ezek közé tartoznak.

Minden nap, minden órában és minden egyes másodpercben ilyen üzenetek érkeznek, különböző formában és alakban, több ezer helyről, távolabbról és közelebbről is. Különböző csatornák vannak azzal elfoglalva, hogy leírják és átadják az emberiségnek az információt. Naponta több millióan olvassák. Ezek az üzenetek a puszta szavakon kívül energiát is hordoznak. Vannak olyan részei, amelyek a tudatalattival kapcsolódnak össze és oda juttatják el a remény és erő üzenetét. Ez úgy hangozhat, mint valami nemkívánatos tudatalatti manipuláció, de egyáltalán nem erről van szó. A tudatalattitok eléggé intelligens ahhoz, hogy meg tudja különböztetni a jót a rossztól, a helyeset a helytelentől. Csak azokat az üzeneteket fogja elfogadni, amely együtt rezonál a lélek magjával. Ezek a rejtett üzenetek felszabadítják a már bennetek lévő rejtett információt. A belső magvatok egyre nagyobb energiával kezd dolgozni.

Ez azt is megmagyarázza, hogy miért vonzódtok a több ezer üzenetből csak néhányhoz és a többi miért nem érdekel benneteket. A felszínen úgy tűnhet, hogy egy üzenet csak szavakból és tartalomból áll, de valójában belekódolt információ található meg bennük és ez vonz benneteket hozzájuk. A bennetek lévő intelligencia csak azokkal az üzenetekkel rezonál együtt, amelyek a számotokra megfelelő energiát hordozzák és elutasít minden olyat, amely nincs összhangban a belső dallamotokkal. Ez az út hasonlít egy műszer finomhangolásához. Azonnal tudni fogjátok, ha valami nem jó hangot ad és érezni fogjátok, ha Tiszta hangon szól. Amíg (meg)hallod a belső dallamodat, addig csak a jó utat tudod követni. A szíved erre örömmel énekel/válaszol, és minden másra leáll. Soha ne fogadjátok el mások szavait csak úgy, hogy előbb ne hallgatnátok meg magatokat, így meg fogjátok látni az igazságot. Kövessétek a szívetek hangját és az a legsötétebb órában is vezetni fog benneteket. Tudjatok róla, hogy már elég információt gyűjtöttetek össze ahhoz, hogy felszabadítsátok azt, amit az idők kezdete óta magatokban hordoztok. Mindez ismét a felszínre jön és képesek lesztek végre újra a Tiszta Fényóceánban úszni.

136. rész - a paradicsom a sarkon vár

2012. május 14.

A mai üzenetet néhány támpont ismertetésével szeretnénk kezdeni, arra vonatkozólag, hogy a folyamat, hogyan fog előrehaladni/fejlődni. Köztetek már vannak olyanok, akik elérték azokat az emlékeket, melyek túlélték a különböző állapotok változását. Más szavakkal; képesek visszaemlékezni olyan dolgokra, amelyeket megtapasztaltak, miközben egy olyan állapotban voltak, amelyet nem sorolnátok a szokásos “normális” állapotaitok közé. Ez nagyon felemelő lehet, de el is bizonytalaníthat benneteket, hiszen nagyon nehéz (nehezen (el)viselhető) a napi megszokott mókuskerékbe visszatérni. Hasonlíthatnánk ezt ahhoz, hogy egy gyönyörű álomból egy rémálomba ébredtek. Ez a rémálom minden oldalról körbevesz és nyomást gyakorol rátok, ahogy az összeomlás egyre nyilvánvalóbb, és a jó ideje beharangozott hajnal meg egyre távolibbnak tűnik.

Mi megértjük ezt, hiszen olyan, mintha megnyílna a lábaitok alatt a talaj és csupán a tátongó szakadékot látnátok, azt viszont egyáltalán nem, hogy hová is tudnátok lépni. Ez egy jó hasonlat arra, amin épp keresztülmentek, hiszen ha van is rálátásotok a másik világra, akkor is csak röpke pillanatokra, s a talaj körülöttetek pedig szétesőben van. Az üzenetek tűnhetnek délibábnak, és nem is csoda, hogy csak a legbátrabbak nem esnek kétségbe.

Ti már TUDJÁTOK, milyen a paradicsom, így a körülöttetek lévő világ egyre sötétebbnek tűnik és elképzelni sem tudjátok, hogy hogyan tudnátok a fényeteket ebben a zűrzavarban fenntartani/kitartani. Úgy tűnik, mintha kifogynátok az üzemanyagból. Mindannyian egy biztos jelre vártok, hogy megbizonyosodjatok, az új hajnal nem csak csalóka ígéret, hiszen nem tudtok keresztül látni azon az illúzión, mely az emberiséget örökké a sötétben tartja. Aki már egyszer keresztüllátott az illúzión, nem igazán tudja, hogy miért is maradna tovább benne. Ettől valami sokkal jobbat akartok és valami sokkal jobb is jelenik meg a látóhatáron. Ti csak az egyre nehezebben fenntartható állapotot látjátok, s a körülöttetek lévőket egyre jobban felsírni. Had mondjuk el, hogy egy szép kis meglepetés előtt álltok, kedveseim, valami olyan előtt, amitől majd nagy kő esik le a szívetekről, ami sok kételyt fog eltűntetni.

Nem olyan eseményről beszélünk, mint amit a filmjeitekben mutattak be, ahol az emberek tömegesen landoló űrhajókat látnak. Nem, mi egy egész másra szóló, személyes meghívásról beszélünk, egy olyan térbe/űrbe, ahol megmutatjuk, miből is állnak az álmaitok, ahol képesek lesztek meglátni, érinteni és érezni azt a mannát, amire oly régóta vágyakoztok. Mint mindig, most is hasonlatokban beszélünk, mert szavakkal nem lehet máshogy leírni. Csak annyit szeretnénk mondani, hogy a mennyország már a sarkon vár rátok, a megváltásért kiáltó kérésetek nem talált süket fülekre. Azt is tudjuk, hogy ettől egy kicsit több bizonyosság kell, de gondoskodni fogunk róla, hogy a közeljövőben ezt is megkapjátok. Ennyit szerettünk volna megosztani ma veletek, kedveseim, legalábbis ilyen módon csak ennyit (szavakban - Tom). Az elkövetkező napokban tartsátok nyitva a szíveteket, mi pedig mindent megteszünk majd, hogy becsusszanjunk és üdvözöljünk benneteket, valamint, hogy egy zöldebb/szebb tájat mutassunk nektek. Legalább annyira, hogy egy röpke pillantást vethessetek arra, ami rátok vár, amikor ezt a sűrű alvilágot - melyben korszakok óta tartózkodtok - végre levetkőzitek.

135. rész - energiahullámok újabb köre

2012. május 12.

A mai üzenet rövid, de fontos. Az energia frissítések (hullámok) második lendülete ér el benneteket, s ezt sokan már érezhetitek is. A testetek nehezen tud hozzáidomulni ezekhez az új energiaszintekhez, de nem tart sokáig, hogy készen álljon a következő hullámra. A következő hullám még hevesebb lesz, mint az előző kettő. Továbbra is ezt a tendenciát fogja követni, s egyre csak fokozódni fog és nagyon rövid időtök lesz megszokni és hozzájuk igazodni. Büszkék vagyunk az eddig elért eredményeitekre, hiszen nem volt könnyű. Lehet, most sem épp erre az üzenetre számítottatok, de ne feledjétek ezeket a külső és belső felfordulásokat a fejlődés pozitív jeleként fogadni (tekinteni). Csak így tovább kedveseim, ennyi mára.

134. rész - energiahullámok, tested átalakulása

2012. május 11.

Ahogy észrevehettétek már, sok minden történik ebben a pillanatban a felszínen is, de a legjelentősebb dolgok belül, a tekintetektől elrejtve zajlanak. Valószínűleg érzitek már az újabb energiák kavargását, mert egyáltalán nem szégyenlősen jelentették be az érkezésüket. És ez csak az első találkozás volt az elkövetkezendő számos közül, mert a „látogatók” itt maradnak. Ezen energiák a forradalom biztos jelei, melyet oly sokan vártatok. Kérjük, legyetek még egy kis türelemmel. Szinte halljuk, ahogy a csalódottságtól sóhajtotok, de mivel az egész rendszeretek átalakításáról van szó, így nem történhet meg egyetlen pillanat alatt. Ez csupán a kezdete a teljes (be)programozásotok újraindításának. Annak ellenére, hogy az első, legfontosabb lépés az (ennek megfelelő) energia belépésével már megtörtént, ezen kívül még bőven érkeznek energiák, s nem sokat kell várni a következő körre/rundára. Igazából néhány órás intervallumokról beszélünk, hiszen ilyen sűrűn érkeznek újabbak.

Jól használjátok ki a közte lévő lélegzetvételnyi időt és készüljetek fel a következő, úgymond rendszersokkra. Azért hívjuk sokknak, mert felrázza az energiamezőtöket. Olyan sokkról beszélünk, amelyre jól fel vagytok készítve, és nem észrevétlenül fog megtörténni. Annak ellenére, hogy ezek az energiahullámok kellemetlenek és nyugtalanítónak érződnek, egyáltalán nem károsak. A tested képes elviselni és megbirkózni az elkövetkező időszakkal is, egészen addig, amíg nem hagyjátok, hogy az elmétek beavatkozzon azokkal a gondolatokkal, amelyek lehúznak. Ne engedd, hogy az elméd meggyőzzön arról, hogy szétesik a szervezeted. Nem fog, csupán újraépül, egy sokkal erősebb verziójúvá, mint amilyen most. Ennyit mára.

133. rész - heves hatások

2012. május 10.

Ahogy a bejövő energiák elkezdik kifejteni a hatásukat rajtatok, a feszültség meg fog növekedni. Mind a fizikai és mentális test is megszenvedi a tempóváltást. Ez egyre csak hevesebb lesz, ahogy múlnak a napok és egyre több küldött éri el a partjaitokat (a távoli űrből). Olyan intenzitású Fényben lesztek fürösztve, mint eddig még soha. Ez el fogja mosni az összes tisztátalanságot, ami csak fennmaradhatott még a rendszeretekben. Ez drámaian hangozhat, de attól függetlenül, hogy mit tapasztaltok, az elkövetkező napokban minden rendben lesz, minden a terv szerint halad.

Mindenki egyedileg fogja ezt érezni, a hatás is különböző lesz egyénről-egyénre. Elég, ha annyit mondunk, heves lesz, és végre érezni fogjátok, hogy visszatér hozzátok az erő, mely évezredek óta távol volt tartva tőletek. Ma csak ennyit szerettünk volna, kedveseim. A napokban csupán ilyen rövid üzenetekkel fogunk jönni, hiszen el lesztek foglalva a saját energialetöltéseitekkel és nem valószínű, hogy más dolgokra is tudtok majd összpontosítani.

Rövid frissítés

2012. május 9.

Ma egy rövid üzenetet hoztunk. Ahogy tisztában is lehettek vele, az előttetek álló napok sok kihívást tartogatnak, de gondoljuk, képesek lesztek megbirkózni velük. A legtöbb változás/folyamat éjszaka történik, így lehet, hogy nem rögtön válik nyilvánvalóvá. Viszont, biztosan tudni fogjátok, hogy történt valami, mert ezek a folyamatok világosan érthető üzenetet hagynak maguk után. Akik szólítanak, ott fogják hagyni a meghívóikat és úgy gondoljuk, hálásak lesztek a látogatásukért. Ennyit szerettünk volna ma elmondani.

132. rész - energiaszint emelése

2012. május 8.

A mai nap egy újabb pontot jelöl az átváltozási folyamatban, hiszen újfajta “sugárzásnak” lesztek kitéve. Ugye, azt már megértettétek, hogy rezgésszintetek lépésről-lépésre lett felemelve. Mindez már történik néhány éve és most jött el annak az ideje, hogy ez az evolúciós folyamat felgyorsuljon. Ennek az az oka, hogy először az alacsonyabb szintű rezgéseknek lettetek kitéve, hogy a fizikai testetek képes legyen hozzáigazodni. Most végre eléggé megkeményedtetek ahhoz, hogy ki tudjátok állni azt a masszív dózist, ami érkezik, s ezeknek távolba nyúló következményeik lesznek. Az eddigi körök csak mintegy próbakörök voltak. Most viszont, mivel kiálltátok a próbát és hozzáigazodtatok, érdemesnek találtattatok a következő szinthez. Lehet, hogy még most is úgy érzitek magatokat, hogy szinte darabokra estek, ennek ellenére sokkal erősebbek vagytok, mint valaha. Már csupán az elmétek korlátoltsága tart vissza benneteket attól, hogy higgyetek magatokban és az egész súlyotokkal a teljes erőtökre hagyatkozzatok.

Attól nem kell tartanotok, hogy túl sok, vagy káros dolog ér benneteket. Lehet, hogy kényelmetlen, de sosem több, mint amit el tudtok viselni. Az más dolog, hogy az elmétek hogyan vélekedik erről... tehát, a mentális rész lesz a folyamat a legnehezebb része. Már arra a következtetésre is nehezen tudtok eljutni, hogy mindez a nehéz munka, amely a testeteken el lett végezve, a ti egészségeteket szolgálja. Ez azért van, mert a testetek csupán a mindennapi dolgokhoz és kihívásokhoz szokott. Minden, ami ettől nehezebb, vagy erősebb, azt károsnak tartjátok. Ez nem így van, hiszen a testetek úgy van felépítve, hogy ki tudja állni a vihart, bármilyen heves is ezekben a napokban. Figyeljetek a testetekre, hogy meg tudjátok különböztetni a hamis vészjeleket, mert az elkövetkező napokban sűrűn fog riasztani a belső riasztó, s így jobb, ha megtanuljátok kiszűrni az álriadókat.

Fontos, hogy elkezdjétek megtanulni, hogyan bízzatok a saját megítélésetekben/ítéletetekben, hogy tudjátok, mikor próbál az elmétek még több félelmet teremteni/generálni annak érdekében, hogy megállítson. A most érkező erők rombolást fognak végezni a régi begyepesedett mintázatokban, melyekben még bővelkedik a bolygótok. Nem csak az elmétekben, de a testetekben is, hiszen néhány gátló/inhibitor el lett benne helyezve, hogy lehúzva tartson benneteket. Szóval, ezek az új energiaminták lecsatlakoztatnak rólatok mindent, ami nem jó nektek, ezeket a belétek ültetett hamis mechanizmusokat is. Ez viszont biztos, hogy nem békésen fog történni.  Nem mesterséges gátlókra/gépezetekre gondolunk itt, hanem a régen belétek programozott részekre, mely korlátozza az erőtöket és lerövidíti az emberi test élethosszát. Eljött az ideje annak, hogy deaktivizálódjanak/hatástalanítódjanak mindezek. Így az elkövetkező fizikai tünetek eltérőek lehetnek a megszokottól.

Ne engedd, hogy bármi abba a csapdába csaljon, hogy azt gondold, valami rossz történik, hiszen a mintaváltozások általában ezt juttatják az ember eszébe. E helyett inkább vegyétek visszaigazolásnak, hogy még egy jelzőoszlopot hagytok magatok mögött és egyre közelebb vagytok már a célhoz. Tartsatok ki, bármit is sugall az elmétek.

131. rész - meglátni a káoszban a rendet

2012. május 6.

A mai üzenet az előzőek nyomában folytatódik tovább, hiszen továbbra is szeretnénk a szurkolóitok lenni. Közületek sokaknak ez az út egy hullámvasúthoz hasonlít, amely a sötétben zajlik. Semmilyen módon nem tudod előre látni, hogy mi fog történni. Nem tudod, hogy a következő napod örömteli és felemelő lesz-e, vagy egy határtalannak tűnő zuhanás. Ez a folyamat rengeteg emelkedőt és lejtőt tartalmaz, a köztük lévő időintervallum pedig változik, így soha nem tudhatod mikor változik meg minden. Fel-le, jobbra-balra, előre-hátra. Minden úgy érződik, mint a nyugtalan energiamozgás, és ez mellett teljesen véletlenszerűnek is tűnik. Ijesztő lehet, hiszen úgy tűnik, nincs terv és ellenőrzés mindez mögött. Ez nem igaz, minden jól el van tervezve. Viszont ez a terv egy kicsit más időérzetet követ, mint amit ti éreztek, így gyakran minden nagyon kaotikusnak tűnhet. Ez az érzet nem is fog eltűnni a közeljövőben, sőt úgy fog tűnni,  hogy növekszik és minden rosszabbra fordul. Pontosabban, az avatatlan szemnek fog úgy tűnni, hogy kívül minden rosszabbra vált. Viszont, nekünk és közületek aki elég éber arra, hogy megkülönböztesse a valóságot az illúziótól, ezek a látszólag negatív hatások a valós képükben mutatkoznak meg. Magyarul, tudni fogjátok, hogy a régi idejét múlt rendszerek tisztulnak el és az új érkezik helyette.

Az embertársaitok csak a káoszt fogják látni, de ti megláthatjátok ebben is a rendet/tervet. A régit el kell tüntetni/söpörni, hogy az új növekedhessen. Ne féljetek, ez nem azt jelenti, hogy visszakerültök valami primitív állapotba, ahol mindenki magáért harcol, ahol a félelem és az agresszió ereje a felsőbbrendű. Nem, mi másról beszélünk, nem az anarchiáról. Egy olyan folyamatról, mely abban a pillanatban, ahogy a régi kimúlik, új és mágikus dolgokat indít el. Nem az üres térben fogtok tántorogni két állapot közt, viszont lesz, akinek így fog tűnni. Nem lehet előre leírni, hiszen nem tudjátok megérteni. Lehet, hogy néha egyedül érzitek magatokat és törékenynek, de megpróbálunk mindent megtenni/segíteni, hogy továbbra is kitartsatok.

Újra és újra meg fogjuk az üzeneteinket ismételni, hiszen nagyon fontos, hogy annak ellenére, hogy körülöttetek minden széthullóban van, beleértve a fizikai testeteket, vagy a mentális állapototokat is, soha ne feledjétek el, hogy úgy jöttetek ide, hogy különlegesen fel vagytok szerelve mindazzal, ami szükséges ennek a nyomásnak a túléléséhez. De mivel egy törékenynek tűnő emberi testben vagytok, nehezen tudtok hinni a saját erőtökben. Nincs ok arra, hogy magatokban kételkedjetek, még akkor sem, ha ez érthető is lenne. Ahogy már említettük, ugyanabból az anyagból gyúrattatok, mint amiből a csillagok készülnek és ti is épp olyan elpusztíthatatlanok vagytok. Most szükségetek is lesz erre a “tartalékra”, s ne féljetek attól, hogy a törékenységetek csapdába ejt. Ez csupán az elmétekben létezik és ideje lesz elengedni azokat a gyeplőket, amely által az elme megpróbál irányítani benneteket.

Ezt már sokszor elmondtuk, de most tesztelhetitek is. Számos akadállyal fogtok találkozni az elkövetkező napokban és hetekben, tehát próbáljátok tisztán tartani az elméteket, vagy még inkább a szíveteket és tegyetek meg mindent, hogy elhaladjatok az összes negativitás mellett (sötét felhők, a többi ember ítélete, stb). Ugye, már előre beléteknevelték, hogy minden, ami “negatív” az figyelmeztet valamire, de ez csupán a múlt hitrendszere. A dolgok új menetében látni fogjátok, hogy minden okkal történik, így a széthullás is tisztán azt jelzi, hogy a feltámadás van épp folyamatban. Na nem az a feltámadás, amelyre a szent könyveitekben utalnak. Mi nem egyetlen lény, vagy eszme újjászületésérol beszélünk, hanem az egész bolygó újjászületésérol/feltámadásáról.

Csak haladjatok előrefelé, még akkor is, ha az elmétek megpróbál a másik irányba fordítani benneteket. Nem fog tudni eltéríteni, csak ha megengeditek, hogy az elmétek folyamatos rimánkodása lehúzza a szívetekben lévő belső hangot. Sokkal keményebb fából gyúrtak benneteket, és tudjuk, hogy győzedelmeskedni fogtok. Amint már mondtuk, ezek a nehézségek nem azt jelzik, hogy valamit rosszul tesztek, vagy valami “rossz karmátok” köszön vissza hozzátok, távol sincs így. Ezek csupán jelek, hogy gyors iramban haladtok. Lesz, amikor ez az iram túl sok lesz. Néha csak tekintsetek hátra és lássátok meg, hogy mekkora utat is tettetek meg, és hogy már semmi sem tud benneteket abban megakadályozni, hogy elérjétek a végső célotokat. Lehet, hogy Itt-ott lehorzsoltátok a térdeteket, de semmi komoly. Csak haladjatok magabiztosan előre, s lehet, a hullámvasút egy kicsit izgalmasabb lesz, mint amire számítottatok. Ez életetek kalandja, szóval csak bátran csináljátok végig, még akkor is, amikor az elmétek megpróbál rávenni benneteket, hogy a legelső lehetőségnél kiszálljatok. Hiszen nem szeretnétek lemaradni a legjobb részről, ugye?

130. rész - a várva-várt érdekes találkozásokról

2012. május 4.

Az emberiség már oly régóta elfelejtette a gyökereit, vagy inkább mondhatjuk úgy, elfelejtették vele. Most viszont, ahogy a fátyol elhalványulóban van, a visszaemlékezés villámcsapásként kap el benneteket. Nem egyből és nem is úgy, mint egy azonnali robbanás a bolygótokon, hanem kisebb adagokban. Ahogy minden olyan egyén, aki a szívét megnyitotta, megkapja az oly régóta várt üzenetet. Örvendezzetek kedveseim, mert a füleitek, a szemeitek és a szívetek hamarosan azt mondja majd az elméteknek, hogy álljon le és hallgassa meg végre a valódi igazságot, s ne pedig  azt szajkózza, amit oly régóta etet veletek igazságként. Nincs már messze a nap, s van akinek már el is jött. Örülünk, hogy végre szemtől-szembe tudunk találkozni.

Egy pillanatra se gondoljátok azt,hogy ez valamilyen tömeges találkozásra utal, ahol majd arany szekereken szállunk le és közben mennyei zene szól. És hogy majd pár kiválasztottat elviszünk magunkkal a mennyei lakhelyünkre. Ilyen szavakat csak az találhat ki, aki nem TUD, aki csak fantáziál, azt képzeli, hogy van néhány “kiválasztott” és a többiek “nem elég jók” ahhoz, hogy felemelkedjenek.

Nem, nem erre utalunk, inkább az egyéni találkozásokra, amelyek akkor következnek be, amikor TI készen álltok rá, és nem az ebédlőasztal mellett fognak megtörténni. Sokkal emelkedettebb helyen fog történni, s nem pedig a benneteket körülvevő harmadik dimenziós “valóságban”, így ezeket a találkozásokat nem fogják bejelenteni a hírekben. Ne várjatok repülő csészealjakat leszállni a kertben, inkább még egy ennél is sokkal érdekesebb találkozásra számítsatok. Lehet, hogy rövidek lesznek, de tartós benyomást fognak nyújtani. Lehet, nem olyan formában, ahogy elvárjátok, de úgy gondoljuk nehezen tudjátok majd másoknak és magatoknak leírni ezeket. Attól a naptól -vagy inkább éjszakától- az életetek soha nem lesz már a régi.

Mert attól fogva TUDNI fogtok és minden más az életetekben másodlagossá válik. Ismerni fogjátok a valódi igazságot, az előttetek zajló színjáték pedig még valószínűtlenebbé válik. Ekkor át fogtok rajta látni és látni fogjátok, hogy semi sem szilárdság, amit körülöttetek láttok. Csupán egy illékony szerkezet, amely azért van felállítva, hogy becsapja a szemeteket és elméteket (hogy a semmiben/valótlanságban higgyen). Nos kedveseim, hamarosan tudni fogtok, és az messze más, mint hinni és reménykedni valamiben.

Ekkor nyugodtan fogjátok magatokat érezni még a leghevesebb vihar közepette is, mert tudni fogjátok, hogy semmi sem tud bennetek többet kárt okozni, hiszen olyan anyagból készültetek, mely annyira legyőzhetetlen, hogy semmi nem tud ártani neki. Ti is olyanok vagytok, mint a csillagok, soha nem fogtok eltűnni az égboltról. Úgy fogtok tovább ragyogni, mint a reggel, még akkor is, amikor számos honfitársatok fénye elhalványul. Ezt az üzenetet szerettük volna ma elmondani.

Soha ne kételkedjetek az épelméjűségetekben még akkor sem, ha a találkozások nagy kihívás elé helyeznek benneteket, hiszen a legkeményebb és tartósabb anyagból gyúrtak össze benneteket. Tiszta Fény vagytok, amely soha nem halványul, bármennyire hevesen is fúj a szél az eljövő hetekben. Csak nyissátok meg a szíveteket és mi tárt karokkal várunk benneteket vissza. Ne hagyjátok el a régi világotokat miután a miénkben vendégeskedtetek, hiszen egy darabot elvisztek belőle a tiétekbe. Így szó szerint egy darabot fogtok levinni a mennyországból a Földre. Darabról-darabra, szikráról-szikrára az igyekezetetekkel a bolygó ismét a valódi szépségében fog ragyogni.

129. rész - a stressz nem büntetés, hanem megtisztulás

2012. május 2.

Amint már érintettük is, ez a régi világtól való elkülönülés/elválasztódás folyamata több szempontból is a feje tetejére állítja az életeteket, így nagyon megmérettető lehet. Ezelőtt sosem jártatok ilyen feltérképezetlen terepen, így ez igen embert próbáló. Évezredeken keresztül az emberiség erősen megragadta a „valóságot”. Csak olyan dolgokba mentek bele, amelyeket tisztán tudtak érzékelni. Más szavakkal, amit nem láttak, az nem is létezhet. Most viszont ez az egész láthatatlan világ elkezdi bejelenteni magát, és nagyon nehéz lesz figyelmen kívül hagyni.

Először semmi nem lesz nyilvánvaló (látható), de lassan az információ cseppjei elkezdenek egymásra épülni, és hamarosan a tudatosság árama (áramlata) minden kételyt el fog mosni ezekről a rejtett rétegekről, amelyekre oly gyakran utalunk. Azt már észrevettétek, hogy a testetek furcsán viselkedik, ez egy biztos jele annak, hogy a rejtett rétegek hallatnak magukról. Látjátok, a testetek már tudja, de az elmétek még megpróbál port hinteni a szemetekbe. Az elme nem tudja elviselni azt a gondolatot, hogy elengedje az életetek irányítását. Azt viszont érzi, hogy az új kor érkezik. Az elme számára pedig semmi sem lehet rosszabb attól, hogy átadja a hatalmat egy valami nála nagyobbnak. Minden módon megpróbál összezavarni, vagy eltéríti a figyelmedet valami drámával az életetekben. Ezt bárki igazolhatja. Egyáltalán nem gondoljuk azt, hogy boldogan, dalolászva mentetek keresztül az elmúlt időszakon. Valószínűleg többször is vakargattátok a fejeteket, és kétségbeesetten sírtatok fel, mert valami hirtelen megjelent az életetekben.

Egy fontos lecke fekszik itt. Az, hogy nehogy azt képzeljétek, hogy ezek a drámák azért jelennek meg az életetekben, mert valamit rosszul csináltok és ez valami karmikus igazságtétel lenne. NEM ez a helyzet, így nagybetűvel mondjuk, mert oly sokan vannak még mindig csapdába esve a végtelen karmikus ciklus régi hitében. Mindez a régi világ része már csupán. A „bűneitek” olyan dolgok, melyekben önkéntesen vettetek részt a világotok régi verziójában, ezek voltak azok a feladatok/leckék, amelyeket különösen meg akartatok tanulni, ezért jöttetek. Most viszont úgy döntöttetek a Teremtés többi részével együtt, hogy eljött az alacsonyabb rezgésű iskola idejének vége. Végső ideje, hogy magatok mögött hagyjátok ezeket a régi tanulási módokat és a következő szintre emelkedjetek. Több szempontból is végzősök vagytok a régi gondolkodás egyetemén, és felvételt nyertetek a fejlett/előrehaladott tanulmányok új iskolájába, ahol a nehézség, a félelem és az erőfeszítés nem része többet a tananyagnak. Ne feledjétek, bizonyos részeitekben még mindig a régi világban vagytok, és még nem élvezhetitek az új kiképzőhely teljes hatását, néhány régi lecke még mindig beszivárog a rendszeretekbe.

Nem büntetésként, hanem a megtisztulás és a váltás természetes ciklusaként mindannyian keresztülmentek olyan pillanatokon, melyek nagyon stresszesek, amikor valami régi hulladék bukkan fel az árnyékból. Fontos, hogy csak engedjétek elmenni. Nem tapadhat többet hozzátok és nem húzhat vissza benneteket a kénye-kedve szerint. A megragadás csupán a ti cselekvéseitek által lehetséges (hogy a régi minta megragadjon rajtunk – Tom). Így fontos, hogy tudomásul vegyétek azt, ami a felszínre jön, és megfigyeljétek, ahogy szétpukkan és maga eltűnik.

Fontos, hogy hogyan tekintetek ezekre a történésekre, hiszen ez nem a negatívitás jele, de mivel úgy lettetek nevelve, hogy az ilyen dolgokat kellemetlennek vegyétek, könnyen a negatív gondolkodás csapdájába eshettek. Ezt pedig el kell kerülni. Fontos, hogy észrevegyétek, semmi hibás dolgot nem csináltok, ez csupán a régi állapotból az újba való átmenet. Az átmeneti állapot pedig számos mentális és fizikai fájdalmat hord magában. Nem csoda, hogy a normális emberi lény összezavarodik ezektől a látszólag véget nem érő drámáktól. Ez természetes velejárója a folyamatnak. Csak lépjetek hátra és lássátok meg bennük azt, amik. A sokkal könnyebb jövő hírnökei.

128. rész - nem vagy elveszett

2012. április 30.

Nem vagytok elveszettek, még akkor sem, ha néha bemocskolva/besározva is érzitek magatokat, hiszen ez a jelenleg titeket bombázó energiafolyamokra való természetes reakciótok. Mint általában kívülről semmi sem tűnik változónak, de abban mindannyian egyetértünk, hogy per pillanat semmi sem tűnik könnyednek sem. A dolgok állandóan változnak, forgolódnak és oda-vissza váltakoznak. Nagyon nehéz megtartani/fenntartani az egyensúlyt ebben az időszakban. Ne aggódjatok, ha egy kicsit kóvályogtok.

Most semmi sem tűnik szilárdnak, nehéz is lesz biztos pontot találni, ahol megvethetnétek a lábaitokat, amire nagy szükségetek van. Ne aggódjatok emiatt. Még ha nem is érzitek szilárdnak a földet a talpatok alatt, semmi kárt nem tud bennetek okozni ez a bizonytalanság egészen addig, amíg el nem kezdetek félni. Meg kell találnotok az egyensúlyotokat még az egyensúlytalanság közepette is. Ez ellentmondásosnak tűnik, de ki kell alakítanotok az egyensúly érzését még az állandó áramlás állapotában is. A trükk az, hogy a szíveteket tartsátok egyensúlyban, még akkor is, ha körülöttetek és bennetek minden a feje tetejére áll. Arra lettetek nevelve, hogy mindig megtaláljátok az egyensúlyt, de most ez nem létezik. Olyanok vagytok, mint az óceánon vergődő tutaj, és az állandó energiaáramlástól már tengeribetegek lettetek. Fejfájás, szédülés, mindez természetes velejárója ennek a váltásnak. A hullámok nem fognak kisimulni a közeljövőben sem. Jobb, ha rugalmasak vagytok, mint merevek.

Ez a mozgásérzet fontos. Azt jelzi, hogy itt az idő a végső takarításra, szezon végi kiárusítás van. Jobb, ha nem vásárolsz be az idejemúlt dolgokból, melyet oly hevesen próbálnak eladni nektek, még nevetségesen alacsony áron is. Próbálnak visszacsalogatni a régi világba, annak összes rendszerével és merev szabályaival, valamint a hegynyi félelmével. Most minden úgy fekszik itt, mint egy rakás eladhatatlan portéka.

Eljött az idő, hogy levetkőzzünk minden régit, így az egész bolygótok nagyon bizarrul fog viselkedni. Sőt, nem csak a bolygó, hanem a rajta élő emberek is, szóval készüljetek fel az érdekes történésekre. Ne dőljetek be nekik, hiszen ez csak egy műsor, mely szeretné megragadni az elméteket, és ismét csapdába ejteni. Az elméteknek van egy saját „elméje” (ego – Tom), amely nagy örömmel szeretne visszatérni a régi útra, amikor is minden lépéseteket uralta. Nem tudja elviselni azt a gondolatot, hogy behódoltál a szíved bölcsességének, minden egyes trükköt meg fog próbálni, hogy újra a bűvkörébe csaljon.

De ti már bölcsebbek vagytok, kedveseim. Bölcsebbek, mint az elmétek. Csak hagyjátok, hogy ezek a hullámok átmossanak és tartsatok ki. Amíg kapcsolódtok a belsőtökkel (szív – Tom), addig nem számít, hogy mennyire mozog minden körülöttetek. Még akkor is egyensúlyban maradtok, ha a talpatok alatt lévő talaj már elveszíti azt. Amíg a belső iránytűtöket követitek, ti nem fogjátok elveszíteni az egyensúlyt. Olyanok vagytok, mint egy nagy növény, mely együtt mozog a széllel, és nem törik, mint ahogy a régi, merev szerkezetek fognak. Ne féljetek, ne fagyasszon merevre benneteket a félelem, és akkor minden rendben lesz. Engedjétek, hogy átmenjen rajtatok, nem tudja megtörni a lelketeket egészen addig, amíg a lelketek irányítja/uralja az elméteket.

127. rész - kezdj el érezni

2012. április 28.

Már egy jó ideje érzitek a vihar közeledtét, és sokaknak ez a várakozás végtelennek tűnik. Ugye már többször beszéltünk arról, hogy kezdjetek el a „dobozon” kívül gondolkodni. Pontosabban, hagyjátok abba a gondolkodást és kezdjetek el érezni. Az elmétekre helyezett korlátozás ezt az egész helyzetet lehetetlennek tartja, de ha sikerül a valódi magvatokkal összekapcsolódni, akkor az, amit leírunk elérhetőnek tűnik. Arra lettetek tanítva és nevelve, hogy nagyon korlátozott keretek között gondolkodjatok és cselekedjetek. Az a vihar, amire utalunk, nem fér bele ezekbe a korlátokba. Akkora nagy változás ez. A fizikai világotokban is, melyben éltek, és az összes többi dimenzióban is, amelyeket még fel sem fogtok. Még csak a jéghegy csúcsát sem látjátok, így ezt a vihart sem, csupán felszíni fodroknak tűnik. Lehet, hogy nem tombol úgy, ahogy az elmétekben elképzelitek, de szépen, ártatlanul átlépi a csúcspontot és belép a tudatotokba. Ez nem jelenti azt, hogy nem lesz drámai, de nagyon-nagyon más lesz, mint amit a nagyköltségvetésű filmek felvázolnak.

Az egész világotok egy illúzió. Ezek a nagy világvége filmek is, melyeket bemutattak a mozikban. Amire mi utalunk, az inkább egy kis, gyenge szélre hasonlít, mely elfújja még a legsűrűbb ködöt is. Vagy hasonlíthatnánk az áram lassú fokozódásához a fényforrásban, amely által a fény egyre erősebbé válik. Ne essetek kétségbe és ne gondoljátok úgy, hogy ez olyan lassú folyamat, hogy évek kellenek hozzá. Nem így lesz, de szerettünk volna megbizonyosodni arról, hogy legalább megpróbáljátok elhatárolni magatokat a látványos katasztrófa forgatókönyvektől, melyben a pokoltűz mindent a földig éget. A hatás hasonló lesz, de a folyamat egyáltalán nem így néz ki. Olyan faj vagytok, melyet különböző rendszerek irányítanak, „ember által” létrehozottak (tehát hitrendszerek) és automata rendszerek is. Ez utóbbiaktól nagyon függtök. Úgy tanítottak benneteket, hogy teljes bizalmatok legyen ezekben, így nagyon sérülékenyekké váltok, amikor ezek a rendszerek meghibásodnak. Eljött az ideje annak, hogy semmit ne vegyetek készpénznek (biztosra), és nyitott elmével legyetek arra, ami történik. A folyamat elindult, a következményeket meg az avatatlan szemek is könnyen fel fogják ismerni, szóval a viharszezon elkezdődött.

126. rész - energia cunami előtt

2012. április 26.

Amint már többször említettük, az emberiség nagy dolgok előtt áll. Ez akkora, hogy nem csak a lélegzeteteket állítja meg, hanem mindent elvesz tőletek, amit ismertek. Semmi nem tud megállni ez az energia cunami előtt, ami már a partotokat nyaldossa már. Nem arra gondolunk, hogy szó szerint véget ér minden. Nem azokra a hollywood-i klisékre gondolunk, melyek oly meggyőzően festették le a Föld végét. Nem erre utalunk, hiszen nem erről van szó. Amire utalunk, az a körülöttetek lévő illúziót tépi szét darabjaira, és többet nem lehet majd összerakni.

Ugye mindig hasonlatokban beszélünk, tehát nem arról szól az üzenet, hogy rohanjatok a hegyekbe a túlélő csomagjaitokkal. Ez nem a világvége, még a bibliai értelemben sem. Nem, ez a teljes hitrendszer pusztulását jelenti, és lényegtelen, hogy milyen mélyre ásod be magad (rejtőzködsz), a vihar el fog érni (a változás vihara – Tom). Ez a felszabadításról szól, nem pedig az emberiség kipusztulásáról. Sok szemetet kell elmosni, és nem úgy, hogy a részeket összegyűjtöd, kitakarítod, és újra összerakod a régi világ mintájára. Nem, most olyannyira a darabjaira fog törni, hogy nem lehet belőle többet összerakni a régit. A fátyol elhúzása lesz az utolsó „csapás” sok ember számára, hiszen képtelenek együtt élni azzal a ténnyel, hogy az eddiginek hitt igazság/valóság nem más, mint valóságnak álcázott hazugság. A romok között fogják keresgélni az „elveszett” életüket. Valamit, ami majd visszahozza a régit, de amint rájönnek, hogy örökre eltűnt, maguk is darabokra fognak törni.

De nem ti, hiszen ti végre képesek lesztek újra szabadon lélegezni. Ti ezt az energia cunamit felszabadítóként fogjátok látni, mely leveszi a vállatokról az elnyomók nehéz igáját. Ez a nap már nincs messze, de ahogy a hasonlatainkból is látjátok, nem egy nyugodt és finom folyamat. Inkább az érzelmek fognak kavarogni körülöttetek minden oldalról (érzelmi vihar), és minden gravitációra (leföldelésre – Tom) szükségetek lesz, hogy talpon tudjatok maradni. Mindig kéznél leszünk tanáccsal és bíztatással is, most is azt tanácsoljuk, hogy kezdjetek szépen gyökeret ereszteni. Sosem tudhatjátok, hogy mikor jön a vihar. Legjobb, ha nem ér felkészületlenül és védtelenül benneteket.

125. rész - keresd a belső tudást, a belső békét

2012. április 25.

Gyakran jövünk olyan üzenetekkel, amelyek felszínesnek tűnhetnek nektek. Nos, rengetegen vannak, akik azzal küszködnek épp, hogy valahogy a víz felett tartsák a fejüket a változás gyors folyójában. Szóval, nem állunk le az üzenetekkel, úgy fogjuk megszerkeszteni őket, hogy nekik is megfeleljen. Sokan részletesebb üzeneteket szeretnének, bizonyos dolgokról visszaigazolást.

Azok, akik részletesebb leírást szeretnének arról, hogy mit tegyenek és hogyan, nos, ők keressenek tovább máshol. Csak annyit mondhatunk, hogy minden a terv szerint halad, de a terveink annyira eltérnek attól, ahogy ti gondoltok rájuk, ezért szinte értelmetlen számotokra. Ahol ti káoszt láttok, ott mi rendet, ahol ti problémákat, ott mi lehetőséget, és így tovább. Emberi, lineáris oldalról ezt megközelíteni lehetetlen. Az elmétek túlzottan behatárolt, és nehezen lép ki az előre meghatározott korlátokon. Mi nemcsak az összes információhoz tudunk hozzáférni, de a Teremtés minden szintjéhez is. Amely változásokra most láttok rá, az csupán csekély része annak, ami valóban történik. Még azt se mondhatjuk, hogy a jéghegy csúcsa.

Próbáld megtalálni a belső tudást és békére fogsz lelni még e folyamatok zajlása közben is. Még akkor is, ha egy zűrös időszak köszönt be. Ti csupán a felszínen lévő hullámokat tapasztaljátok, de lent minden nyugodt és nyugodt is marad. Függetlenül attól, hogy mekkora tajtékot kavarnak a felszínen azok, akik pánikolnak. Amíg a belső nyugalomra vagy hangolódva, addig olyan nyugodt tudsz lenni, mint a bolygódat körülölelő hatalmas óceán. Te az öröm óceánja vagy. A felszínen zajló szétesés nem tudja megzavarni a valódi mélységeidet egészen addig, amíg összeszedett tudsz maradni és nem hadonászol, mint a többiek teszik azt félelmükben.

124. rész - a türelmetlenség a haladás jele

2012. április 23.

Légy hálás az ellenállás minden egyes pillanatáért, kedvesem. Hiszen ez egy biztos jel arra, hogy haladás történik. Amikor ellenállásra utalunk, akkor azokat a pillanatokat értjük alatta, amikor türelmetlenséget éreztek, hiszen nem látjátok a kemény munkátok eredményét. Ez a türelmetlenség egy biztos jel arra, hogy előre haladtok, hiszen akik a teljes tagadás sekély vizeiben állnak, nem érzik ezt.

Sok embernek ez a megvilágosodás útja ostobaságnak tűnik. Valami olyan dolognak, amellyel a befelé irányultak foglalkoznak csak. Számukra valami csak akkor lehet hasznos dolog, ha közben félretolják az önvaló érzését, és csak vakon lépdelnek tovább a megszokott vágányon. Ők bármi mást csupán a zavart elme cselekvésének vélik. Valami olyannak, amit csak azok tennének, akik elveszítették a valóságérzetüket. Abban igazuk is van, hogy végül csak azok tudnak átjutni a másik oldalra, akik elengedik mindazt, amit emberi mércével „normálisnak” tartanak.

Azt választottátok, hogy széttépitek a fátylat. A többiek továbbra is el vannak vakítva a heves színpadi lámpáktól, így még azt sem látják, hogy ők is csupán színészek a színpadon, nem pedig igazi élőlények a valóság egy kis részében. Ti meghallottátok a hívást a színpadon túlról, de nem tudtok csak úgy kilépni és újra teljessé válni. Lekapcsolni magatokat a színjátékról/drámáról - melybe oly sok élettartam során részt vettetek - nem olyan egyszerű. Ez egy folyamat, amely sok mindent igényel. Nem azért tart el egy ideig ez, mert nem vagytok elég „jók” ahhoz, hogy gyorsan befejezzétek. Nem, hanem a pajzsszerű védőgátak miatt. Már így is egyfajta nézőkké léptetek elő, hiszen jól látjátok, hogy egy nagy színjáték zajlik, amely csupán néhány lényt szórakoztat (elit – Tom) a többiek kárára. De ezt a többiek nem látják meg, csak eljátsszák a szerepeiket ebben a kosztümös darabban.

Bármit, amit teszel ebben a folyamatban, az az eddig tanított „józan ész” ellen való. Minden téged ért benyomást felül kell írni és kitörölni, ez pedig nem csak úgy magától zajlik, ebben neked is aktívan részt kell venned. Ez mentálisan és fizikailag is megterhelő lesz. Még szinte levegőt venni is nehéz ezekben a napokban, hiszen mindig belebotlasz valamibe, ami már évezredek óta benned ragadt. Végül annyi dolgot el kell engedned, hogy úgy érezd, alig van már valami, ami összetartana. Állandó áramlatban vagy, minden állandóan változik kívül is és belül is. Nem tudsz hátradőlni és megnyugodni egy percre sem, az egész folyamat túl soknak tűnik. Hadd mondjuk el, pontosan ott vagy, ahol szeretnél is lenni.

Nem érzed a végét a folyamatnak még, csak azt érzed, hogy darabokra vagy szedve és alapoktól újraépítve. Így jogos, hogy töredezettnek érzed magad és elveszettnek. Mi átlátjuk az egészet és biztosak vagyunk benne, hogy hamarosan ismét teljesek lesztek, a változás folyójában vagytok, változik a testetek és a lelketek is. Ez nem egy olyan hely, amely azoknak való, akik csupán a lábujjhegyüket szeretnék bemártani. Nem, teljesen bele kell merülni, közben kockáztatva azt is, hogy elveszítitek magatokat. Tehát ez egy olyan dolog, amelyet csak teljes odaadással, tiszta szívből lehet megtenni (nem csak úgy félig akarva – Tom). Ezt nem csak próbálgatni kell, ezt vagy 100%-ban csinálod vagy ne is csináld. Azért jöttetek, hogy ezt véghezvigyétek, és nem vagytok azok a feladós fajták. Merüljetek alá még egyszer, kiváló úszók vagytok, és meg tudtok küzdeni bármilyen beérkező hullámmal/áradattal.

123. rész - a tudósok korlátozott verzióján túl

2012. április 21.

Úgy tűnik, az emberiség messzire távolodott az eredetétől, de ez nem igaz. Lesz, akinek a mai nem lesz új hír, de sok embernek segíthet, ha tisztázunk néhány félreértést. Az emberi eredetet nagyon „alázatosnak” (parányinak) láthatjuk, ha azokra a tényekre hallgatunk, melyeket a tudósok halmoztak fel, amikor vissza próbálták vezetni az eredeteteket az egysejtűekig. Innen állították fel az egész teremtésfát, amely oly fura nevekre ágazik (latin elnevezések – Tom), egyszerű lényekből egyre összetettebbekbe fejlődve. Útközben találtak néhány érdekes evolúciós ugrást és pár hiányzó részt is az amőbáktól az emberi lényekig való egyenes vonalon. Nem vitatkozhatunk azokkal a tényekkel, amiket találtak, de azért kijelentjük, hogy a családfátok egy cseppet összetettebb és távolabbra nyúló.

Ezen nem is lehet csodálkozni, hiszen a tudósok nem látják teljesen a családi háttereteket. Igen, lépésről lépésre fejlődtetek, amíg ezen a bolygón éltetek, de ugyanakkor ti egy egész más teremtés polgáraiként érkeztetek ide. Egy sokkal összetettebb és kifinomultabb világ lakosai vagytok, sokkal összetettebb világból érkeztetek, mint az úgynevezett ősleves, ahogy a tudósok vélik. Nem hibáztathatjuk a tudósokat, hiszen a jelenlegi eszközeikkel csak eddig tudnak ellátni. Csupán a korlátozott verzióját látják az igazságnak. A történelemkönyveitek és a tudományos irataitok egy igen egysíkú képet adnak, nem csak az emberiség, de az egész teremtés történetéről. Ezt majd át kell javítani, amikor végre teljesen a „Minden Ami Van”-ban tartózkodtok. Látni fogjátok, hogy a teremtéseszmétek meg fog változni. Sokkal nagyobb lesz, hiszen látni fogjátok, hogy a teremtés teljessége sokkal nagyobb, mint aminek azt eddig gondoltátok. Lesz olyan is, akinek ez már túl sok lesz (hogy megbirkózzon vele). Amikor a fátyol fellebben, mindenki mindent látni fog. Akár felkészült erre, akár nem. És ez sok felkészületlen lelket szó szerint kiéget (eléget).

Ezért készítünk fel benneteket ilyen vehemensen, hiszen nagy túlterhelés lenne a rendszernek, ha egyből érne el hozzátok, talán el is veszítenétek az eszméleteteket. Felkészületlenül egyetlen emberi test sem bírja el ezt a nehéz érzékszervi nyomást, amivel jár. Szóval, lény nyugodt, ha azt is hiszed, hogy a fátyol egy centit sem mozdul, az bizony vékonyodik minden egyes percben. Fontos, hogy csak fokozatosan legyetek kitéve neki, mindig annyira, amennyit képesek vagytok elviselni.

Azzal a ténnyel is meg kell barátkoznotok majd, hogy nem ti vagytok a teremtés csúcsa. Ti, mint faj, végigjártátok a lépcsőket, ahogy tudósaitok állítják, de ti, mint LÉNYEK, sokkal távolabbról származtok. Sokkal összetettebbek vagytok, mint amit egy emberi lény tarthat magáról, bármilyen hosszú evolúciós szakaszt is jár be. Viszont ez már nem kérdés, hiszen nem folytathatjátok tovább ezt, hanem vissza kell kapcsolódnotok a valódi gyökereitekhez.

Szóval, a tudósok hiába is próbálják megfejteni, hogy mi lehetett az úgynevezett véletlenszerű „ősi leves” állapot előtt, nem fognak semmit sem találni. Hiszen rossz irányba nézelődnek. Viszont a többieknek a reflektor fel lesz csapva, a fátyol el lesz húzva és rá lesz mutatva mindarra, ami körülvesz benneteket. Amit látni fogtok, az pompás látvány lesz. Lesz, akinek túl sok is. Ti még szerencsésnek számítatok, mert készen álltok és kíváncsian várjátok, hogy mi is vár rátok. Végre megláthatjátok azt, amit már TUDTOK, hogy ott van.

Azoknak, akik úgy döntöttek, hogy továbbra is a sötétben maradnak, ez nem lesz egy örvendetes nap, hanem egy teljes sokk, és igen dramatikus esemény. Minden, amiben hittek a korlátozott valóságképükből, porrá válik a szemeik előtt (értelmét veszíti). Tehát megtörténhet, hogy az, aminek ti örvendeztek, az másnak egy teljes katasztrófa lesz. Nagyon nehéznek fogják találni a létezés folytatását, hiszen a (képzelt) világukat darabokra tépték. Mégis, ha ez a döntésük, akkor ez az ő döntésük.

Nem csak a történelemkönyvek lesznek újraírva, de az a fogalom, hogy ember is át lesz formálva, mert annyival többnek fogjátok magatokat vélni/tartani/látni. Végre teljesen magatok lehettek, a valódi verziótok. Egy emlékezetes nap lesz. Ahogy már említettük, az emberiség már most két eltérő idővonalra szakadt, és csak azok, akik a fény felé vezető utat választották, fogják meglátni azt a napot a maga valóságában. A felszabadulás napja. Örvendezzetek kedveseim, hiszen ti vagytok, akik a fény felé vezető utat választottátok.

122. rész - akik a legnehezebb utat választották

2012. április 19.

Ne féljetek attól, hogy bármi is helytelen. Még akkor sem, ha néha elvágva érzitek magatokat az éteri világtól. Ugyanis sok embernek zavaró az az érzés, hogy nincsenek sehová és senkihez kapcsolódva. Tudjuk, hogy ez nagyon nehéz nektek, hiszen úgy vélitek, hogy képtelenek vagytok bármihez is kapcsolódni, ami nem része az úgynevezett világotoknak. Úgy érzitek, hogy el/le vagytok vágva, és ez külön terhet rak rátok. Hogy nem vagytok olyan szerencsések, mint a többi társatok, akik oly gyorsan emelkednek a tudatukban. Úgy érzitek, hogy kint rekedtetek az ajtón kívül.

Ez az üzenet nektek szól, kedveseim. Nektek, akik így érzitek néha magatokat. Nem vagytok egyedül hagyva, sőt nagyon is becsülünk benneteket, hiszen ti a legnehezebb utat választottátok. Azt, hogy egy kicsit tovább maradtok a sötétségben a többieknél. Itt most a sötétség alatt nem valami külső erőkre utalunk, hanem arra, hogy oly régóta nem látogattatok haza. Ennek az oka egy nap világosság fog válni előttetek.

Ugye már említettük, hogy egy tömeges kivonulás fog történni az eddig lakott sűrűségetekből egy új szint felé, és azt is, hogy az út nem egy kényelmes autópálya lesz. Szűk útszakasz, amelyen csak egyenként lehet haladni. Vannak, akik nyíltan utaznak és már tapasztalataik vannak az új világból, de sokan vannak olyanok is, akiknek az útja a sötéten át vezet még mindig, így nem tudják ugyanazt meglátni, mint a társaik. Ez egy általatok választott út, előre el lett döntve, még mielőtt elkezdtétek volna az utazást. De mivel magatokra vállaltátok a feledés fogadalmát, így nem látjátok az okát ennek a választásnak. Annyit elárulhatunk, hogy a legbátrabbak egész kihívó utat választottak az új hajnal felé vezető utak közül, és tisztelgünk előttetek. Per pillanat lehet, nem tűnik a legjobb választásnak, de fény fog derülni ennek okára.

A választás/döntés szívből történt, és a szív sose vezet félre. Még akkor sem, ha néha olyan elveszettnek érzitek magatokat, mint egy csecsemő az erdőben. Nem vagytok elveszettek, de megértjük, ha így érzitek most. Sosem vagytok egyedül ezen utatok során, de úgy döntöttetek, nem fogtok tudatosan emlékezni az eddigi találkozásainkra. El fog jönni annak az ideje, hogy az összes érzékszerveteket kinyissátok, és újra teljesen tudatosak legyetek.

121. rész - most már te is láthatod, amit eddig más

2012. április 18.

Ahogy az emberiség keresztülutazott a századokon, a valami más, a valami nagyobb álma mindig is végigkísérte. Bármerre is ment, az a gondolat, hogy a nyers valóságon kívül (mellyel nap mint nap szembesül) kell, hogy legyen valami más is. Ez néha halvány érzésként jött, máskor erősebbként, viszont a válasz mindig ugyanaz volt rá: ne evezz ezekre az ismeretlen területekre, jobb, ha abban maradsz, amit már ismersz.

Viszont van, akikben ezeket a gondolatokat nem lehet teljesen eltűntetni/elnyomni. A hatalmon lévők mégis mindig elnyomták a durva tanaikkal. Amikor ezek az álmok felbukkantak az emberi szív mélységében, azonnal el lettek torzítva és új fegyverként lettek használva arra, hogy a lelket a félelem mélységeibe zárják. A hatalmi éhség űzi ezt az eltorzult gondolkodást, és ezek a tanok még ma is láthatóak. Igaz, e hatalmi játékok el vannak rejtve a ragyogó felszín alá, de annyira azért nyilvánvalóak, hogy undorodva forduljon el tőlük minden igazi kereső. Hiszen a papok (vallási vezetők) szavai, függetlenül attól, hogy ki a választott istenük, nem tudja elrejteni a tetteik romlottságát. Milliónyi kereső jött, szívükben reménnyel telve ezekhez a vallási vezetőkhöz, de csupán még több szomorúságot, nehézséget és kínt találtak.

Viszont most eljött a megváltás ideje, hiszen az emberiség végre saját maga látja (közvetítők nélkül – Tom) azt, hogy mit is jelent igazából a fentről jövő hívás. Ez a felhívás nem arra vonatkozik, hogy add fel az erődet valaki olyannak, aki „érdemesebb” rá, mint te. Nem, ez a hívás a saját nagyságotokból jön, a belső Istenségetekből. Arra kér, hogy nyisd meg magad annak a nagyságnak, ami benned van, és dobd le a láncokat, melyet a külső erők raktak rátok. Ti nem vagytok mások, mint maga az Isten, kedveseim. Viszont oly sokáig nevelték belétek azt, hogy alázatosan térdeljetek azok előtt, akik az egyetlen igaz Isten képviselőinek tartják magukat. Ők nem mások, mint hamis bálványok, melyek azért vannak ott, ahol vannak, hogy távol tartsák tőletek a valódi lelketeket, mely bennetek lakozik. Most viszont ez a belső Isten végleg felébred.

Eljött az idő, hogy a két lábatokra álljatok és kijelentsétek a saját nagyságotokat, kedveseim. Nem azért, hogy mások fölé álljatok, hanem azért, hogy a valódi magasságotokban legyetek végre. Ti az Isteni-szikra ragyogó darabjai vagytok, mely minden egyes élőlényben ott ragyog, a csodálatos teremtés minden részében. Eljött az idő, hogy visszavegyétek az erőtöket. Ideje meglátni a saját isteniségeteket (isteni mivoltotokat). Nem azért jöttetek ide, hogy továbbra is kicsik maradjatok. Azért jöttetek, hogy áttörjetek minden korlátot, mely azért lett felállítva, hogy visszatartsa az emberiséget a saját hatalmának visszaigénylésétől. Hatalmas erőt képviseltek és nem tudnak megállítani benneteket. Az az erő, mely bennetek van, képes kifordítani a sarkából az egész világegyetemet, és most végre elkezditek felfedezni, hogy milyen hatalmatok is van. Nem úgy, hogy az elmétek felé fordítjátok, hanem úgy, hogy hagyjátok a szívetek igaz hangját hallatni. Nagyszerűek vagytok, mi ezt látjuk, és arra kérünk benneteket, hogy ti is lássátok meg a saját nagyságotokat.

120. rész - átlépés fekete-fehérből HD-be

2012. április 17.

Ahogy már említettük, az emberiségnek nagyon nehéz meglátni azokat a dolgokat, amelyeket úgymond nem szabadott eddig meglátnia. A programozás felülírta az eredeti állapototokat és elvette tőletek a teremtés teljes lakosához tartozó képességeket. Abban a pillanatban, ahogy kinyitjátok a szemeiteket az új hajnalra, ti is képesek lesztek gyönyörködni a minden oldalról körülvevő látványban. Szinte olyan lesz, mint egy régi fekete-fehér filmből átlépni egy HD, térhatású hanggal ellátott, szélesvásznú valóságba. Ez a mai üzenet is egy bátorítás arra, hogy ne adjátok fel, hiszen már közel jártok ahhoz, hogy végre megtapasztaljátok azt a többszínű és többrétegű valóságot, amelyben per pillanat mi is mulatozunk.

Még ha a folyamat fárasztó is, és gyakran érzitek, hogy kiszállnátok belőle, tudjátok, hogy ebből minden egyes jel (szimptóma) biztos jele a fejlődésnek. Jó energiák vannak mozgásban, amelyek lépésről-lépésre újra összeraknak benneteket. Amikor azt érzitek, hogy épp estek szép, az valójában a helyreállítási folyamat.

Tudjuk, hogy mindig szinte ugyanazzal az üzenettel traktálunk benneteket, de ez azért van, mert szükség van rá. Hiszen több ezren vannak odakint, akik azzal szenvednek épp, hogy csak kihúzzanak még egy napot vagy még egy éjszakát, mert már az éjszakák sem pihentetőek mostanában. Fontos, hogy kapcsolatba légy a többi ébredővel, hogy tudjátok segíteni egymást abban, hogy kapcsolódni tudjatok az alapoknál meghúzódó energiához, mely fűti ezeket a „felemelkedési szimptómákat”. Ne feledd, hogy nem azért vagy kitéve ezeknek, hogy érezd a fájdalmakat és sajgást a fizikai valamint az emocionális testedben. Ez nem egy büntetés, még akkor sem, ha néhány embernek olykor annak tűnhet. Ugye jól be lettetek arra nevelve, hogy ami nem tűnik könnyűnek, amit nem éreztek „szimptóma-mentesnek”, azt minden áron el kell kerülni, mert valószínűleg nem jó számotokra. Nos, a mostani esetre ez nem vonatkozik. Olyan szintre vagytok fejlesztve és tisztítva, hogy kétely sem merülhet fel, mi lesz a végeredmény (hogy hová vezet – Tom). Ismét újjá váltok, pontosabban olyanok lesztek, mint valaha, hiszen ragyogásotok visszaáll a helyére.

Attól függetlenül, hogy még nem látjátok a teljes eredményt, az nem jelenti azt, hogy csupán az időtöket vesztegetitek. Egyetlen másodperc sincs elvesztegetve, egyetlen erőfeszítés sincs hiába, az az alap, amelyen most álltok olyan erős, hogy semmi külső dolog sem tudja lebontani. Csupán a ti elmétek tudja. Szóval, ne essetek abba a kísértésbe, hogy elbuktassátok saját magatokat, kedveseim. Sokkal keményebb anyagból vagytok, mint gondolnátok. Már szinte áthatolhatatlan erődök vagytok, és az egyetlen imposztor, mely veszélyeztethet benneteket az az, amely az elmétekben lakozik. Tehát engedjétek, hogy a szívetek ereje uralkodjék, így az elmétekből jövő lázadás nem veszélyeztethet már többet benneteket. Sem benneteket, sem másokat.

119. rész - szabadítsd fel a lelked és engedd el az elméd

2012. április 15.

Ugye már említettük, hogy ehhez a munkához türelem szükséges, ezt továbbra is aláhúzzuk. Messze nincs még kész a folyamat, de mivel nem látjátok át teljesen, így nem veszitek észre, hogy milyen nagyrészt is teljesítettetek már. A magatok elé helyezett céljaitok puszta illúziók, kedveseim. Hiszen azok a célok, amelyeket felállítottatok az elmétekben, eltörpülnek azokkal a valódi célokkal szemben, amelyeket magatokban hordoztok. Még ha egész meggyőző képeket is varázsol a jövőről, kijelenthetjük, hogy közel sincs a valósághoz. Ez azért van, mert az elmétek nagyon korlátozott, így még a legvadabb álmaitokban sem tudjátok elképzelni, hogy mit tartogat a jövő, milyen világ vár rátok.

Hadd fejtsük ki ezt bővebben. Ugye az elmére utalunk itt, hiszen ahhoz fordultok, amikor megpróbáltok bármilyen eszmét/ötletet felállítani arról, hogy hová is vezet ez a megfeszített munka. Az elme úgy lett kondicionálva (nevelve), hogy bekorlátozzon titeket, hiszen képtelen olyan lehetőségeket felépíteni, ami kívül esik azon a nagyon korlátozott életmódon, ahogy az emberi lény él. Magyarán, az elmétek csupán a meglévő különböző variációit tudja elképzelni és ez nagyon korlátozott. Az az illúzió korlátozza, melyben csapdában van esve. Már pusztán a saját „dobozodon” kívül sem tudsz gondolkodni. Nem találhatod a megoldást a jövőre, hiszen nincs a szűk korlátok közt lévő elmédben hozzá eszköz/eszme, de MEGÉREZHETED. Így az egész kép radikálisan megváltozik. Ezt nagyon nehéz felfognod, hiszen úgy lettél nevelve, hogy pontos meghatározásokban gondolkodjon. Ugye úgy nevelték, hogy ne kövesd azokat a gondolataidat, amelyek a képzelet mélységeibe vezetnek, ragaszkodnod kell a valósághoz, így neveltek.

Elgondolkodtál egyáltalán már azon, hogy miért lett ez az emberek közt aranyszabályként felállítva? Nem lehetséges, hogy ez által biztosították azt, hogy gyökerestül kiirtsák a szabad gondolkodást? Ahogy a mondás is szól: szabadítsd fel az elmédet. Hadd formáljuk át ezt a szólást: Szabadítsd fel a lelked és engedd el az elméd. Ez sokkal hatékonyabb módszer a szabadság elérésére. Az elméd ugyanis mindig hatékonyan ki fogja találni a különböző korlátokat az életedhez, erre lett ugyanis benevelve. Ez a legfontosabb feladata, hogy a társadalom jól meghatározott korláti közt tartson benneteket.

Ez üres beszédként hangozhat, de egy dolog legyen világos, nem láthatjátok a ragyogó jövőtöket, mert az elmétek képtelen erre. Ezért lehettek most kétségbe esve, hiszen a béke és a jólét puszta múló ábrándnak tűnik. Ebben igazatok is van, amíg az elme uralta világban vagy, addig ez csupán egy távoli álom marad. Kedveseim, ideje jobban a szívedre hallgatni.

Az álmaitok épp most válnának valóra, csak nem tudjátok tisztán látni őket (az elmétekkel – Tom). Úgy lettetek nevelve, hogy elfelejtsétek/elrejtsétek azt a nagyságot, ami a „valóság” fala mögött húzódik. Mi látjuk ezt, és nap mint nap éljük is, így jól tudjuk, hogy nem álom (nem képzelet). Mi valóságként látjuk, és amikor a ti világotokra tekintünk, akkor csak egy félresiklott álmot látunk. Hiszen egy olyan világban éltek, amelyet rossz szándékú erők álmodtak meg. Egy olyan világban, amely csupán néhány lelket tud kielégíteni. A ti valóságotok nem több egy álomnál, a legrosszabb szándékkal létrehozott álom. Mint ahogy a vak ember, ti sem vagytok képesek átlátni ezen az álomszerű délibábon, így nem tudjátok meglátni a mögötte húzódó gyönyörűséget.

Visszatérve a hatalmas munkára, amit végeztek. Ez nem hatástalan, nincs egy nap vagy pusztán egy perc sem, amely ne segítené a beharangozott jövő megszületését. Ti lehet, hogy nem látjátok a munkátok gyümölcsét még, de mi igen, és csodálattal tekintünk rá. A fény már sok helyen átszűrődik, olyan helyekre is vetül, ahol eddig állandó sötétség volt. Ezzel a fénnyel a valóság is beléphet, lépésről-lépésre, napról-napra. Amikor azt mondjuk realitás, akkor arra gondolunk, amiben mi is osztozunk, nem pedig arra az illúzióra, amelyet az elnyomóitok rajzoltak fel.

Hadd pihenjen egy kicsit az elméd. Lehet, így a szíved segíteni tud egy kicsit tisztábban látni ennek az üzenetnek az igazságát. Hiszen mélyen belül jól tudjátok, hogy a világ napról-napra változik, és egyre jobban hasonlít arra, amiben reménykedtek (hogy lesz).

118. rész - összpontosíts a lelkedre

2012. április 13.

Újra el szeretnénk merülni abba a csodálatos dologba, amik Ti vagytok. Először is felejtsétek el azt a kinézetet, amit naponta a tükörben láttok. Inkább összpontosítsunk a lényegetekre/esszenciátokra, vagy ha úgy jobban szeretnétek, a lelketekre. Hiszen a lelketek csodálatos nagyságának tükrében a testetek csupán egy porszemnek tűnik. Ti vagytok a kozmosz. Ti vagytok a csillagpor, mely felépíti a teremtést, ti VAGYTOK az egész teremtés. Ti vagytok minden, ami létezik, a lelketek mélyén/magjában. Semmi nem létezik rajtatok kívül, ami ne létezne bennetek (és fordítva is). Tudjuk, hogy ez sok néhány embernek, de hamarosan ugyanerre a következtetésre fogtok jutni, hiszen mélyen belül pusztán csak TUDJÁTOK. Tisztán tudjátok, hogy ti vagytok minden, ami létezik, teljesek vagytok minden módon. Úgy döntöttetek, hogy ennek a leckének a kedvéért ebben a törékeny testben lesztek, így kénytelenek voltatok elengedni ezt a tudást (hogy a teljesség vagytok). Különben nem lettetek volna képesek megtanulni az itt található leckéket.

Most viszont eljött az idő, hogy befejezzétek ezt a ciklust és visszatérjetek a valódi lényetekhez, a valódi nagyságotokhoz (nagyszerűségetekhez). Az iskolának vége, de már új osztály is indult, aminek a témája: visszaemlékezés. Tehát most kivételesen semmi újat nem kell tanulni, a tananyag jól ismert, még ha egy kicsit nehéz is először megragadni.

Az a képzés, amin az ittlétetek alatt végigmentetek, nagyon nehéz volt. Kiváló eredménnyel teljesítettétek, de most már ideje visszatérnetek a gyökereitekhez. Gyorsan fogtok leásni ide, hiszen érzitek a vonzását. Ebben segíteni fogunk, pontosabban abban, hogy jó helyen kezdjetek ásni, hiszen ez egyedi dolog, így nem másolhatjátok le a szomszédot. Bár most is hasonlatokban beszélünk, de úgy gondoljuk, értitek, hogy mire utalunk.

A (belső) kincset nem lehet nyers erővel megtalálni, könnyen fel fogja fedni magát, ha lecsendesítitek az elmétek és egotok csacsogását. Tehát minél kevesebbet tesztek, annál jobban fogjátok hallani a jelet, hogy hol is van elásva. Csak akkor tudod meghallani és megtalálni a forrását, ha jó csatornára vagy hangolva. Ne felejtsetek átkapcsolni az adóról a vevő üzemmódra. (Az ego/elme adó módjáról a befogadó elme vevő módjára – Tom.) Olyan sokan keresgélnek odakint, de az egyetlen mód, ha leültök és csendben meghallgatjátok, hogy mi történik bennetek. Ennyi mára. Hagyjátok figyelmen kívül a körülöttetek lévő zavaró zajokat. Ezek csak el akarják téríteni a figyelmeteket, de rajtad áll, hogy tévútra engeded magad vagy sem. Legyetek óvatosak kedveseim, ezekben az időkben könnyű eltévedni, figyeljetek a gyökereitek felé.