Az összezavarodottság ideje (2012. július 30.)


A számítógépem előtt ültem ma reggel, mint mindig, bekapcsolva, hogy megnézzem jött-e üzenet. Üzenet valóban jött, de gyorsan rájöttem, hogy az Állandó Segítőinktől is, így újra hozzákapcsolódtam a forrásomhoz. Sikerült az Állandó Segítőinkkel kapcsolatba kerülnöm és egy nagyon érdekes üzenetet adtak át, melyet szeretnék megosztani veletek. Úgy gondolom, mindannyiunk nagyon óvatos/figyelmes kell, hogy legyen az eljövendő időszakban.


Ezt üzenték: "Sokan vannak, akik el akarják téríteni a nyitott csatornákat és a mai nap is ez történt, tehát jobb, ha felkészült vagy ezentúl. Maradj annál, akit ismersz és alaposan vizsgáld meg, ha valaki az ajtódhoz lopódzik. Kint hamarosan elszabadul minden és lesznek, akik megpróbálják megvetni a lábukat a fény szolgáinak ajtajában. Mint tudjátok, könnyű rájönni, hogy milyen értéket hordoz, amikor viszont nem vagytok biztosak benne, akkor álljatok meg és módszeresen ellenőrizzétek. Így a jó szolgálatában maradtok az elkövetkező nagyon kaotikus napokban is. Azt is szeretnénk elmondani, hogy a jó szándék, attól még, hogy annak tűnik, nem mindig az. Nagyon zavaros idők jönnek, sok történéssel a sötét és a mi oldalunk között. A dolgok a felszínre kerülnek, így ti is ki lesztek téve a káosz erőinek, mely megpróbálja kirántani a szőnyeget a lábatok alól. Persze nem tudnak sikerrel járni, viszont sok embert össze tudnak zavarni és félelmet tudnak kelteni közöttük. Legyetek éberek és figyelmesek, érdekes időszak következik a Föld lakói számára. Ennyit mára."

175. rész (2012. július 29.)

A nap ismét szabadon/ingyen adja a csodálatos ajándékait, még ha nem is tűnnek ajándéknak amikor elérnek benneteket ezek az energiasugárzások, mégis azok. A szabadság és az energia dicsőséges ajándékai. A testetek ismét “felkaphatja” a fejét, mint máskor is, hiszen annyi szükségtelen hulladékot/üledéket takarítanak el belőletek. Néhány napig ismét nyomot fog hagyni bennetek, amíg minden lenyugszik.

Már elég jártasak vagytok ezekben az energiaáramlásokban(a hatásaiban), mégis fontos, hogy emlékeztessétek magatokat arra, hogy még ha nem is kellemes a folyamat, akkor is megéri. Tehát, maradjatok nyugodtak, még akkor is, ha a testetek túlhajtódik, lélegezzetek nagyokat/mélyeket és engedjétek el azokat a dolgokat, amelyeket el kell engedni, hogy helyette a legtisztább bejövő energiával tudjátok megtölteni magatokat.

174. rész (2012. július 27.)


A mai nap nagyon fontos nap lesz számos ember életében, hiszen ez a nap jelzi a következő fontos energia (el)indulást. Először nem lesz nyilvánvaló, de ennek az átváltoztató energiának az alsó áramlata annyira erős lesz, hogy szó szerint lerepíti a tetejét az összes rejtett igazságtalanságnak/hamisságnak, mely az emberiség zugaiban rejtőzik. Talányokban beszélünk, mint mindig, de higgyétek el, amikor azt mondjuk, hogy ez a látszólag csendes reggel saját életre kel és az alatta/benne rejlő áramlatok láthatóvá válnak mindenki számára. Sok minden el lett végezve annak érdekében, hogy visszaállítsák az emberiség jövőjét, de sok minden más is akad még, ami érintetlen. Ez már nem marad így sokáig, hiszen azok az erők, amelyek szabadjára lettek engedve, hamarosan lehetővé teszik az egész teljes újraértékelődését.

Oly sok minden volt elrejtve a kis bolygótok lakosai előtt, hiszen az uralkodó erők nagy hasznot húztak ebből a játékból. Ti csak a jéghegy csúcsát láthattátok, de ez mindörökké megváltozik azon események által, melyek felkapcsolják a fényt még az otthonaitok legsötétebb zugaiban is. Ez persze drámai esemény lesz, sokan félnek is a teljes nyilvánosságra hozás következményeitől - hogy nevezzük most ezt így. Ahogy a fertőzött sebnek is tiszta levegőre és napfényre van szüksége, hogy megtisztuljon, úgy a ti civilizációtokat is a legbelsőbb, legmélyebb és legfertőzöttebb sebesüléseivel kell szembesíteni, azért, hogy kiöblítsétek az eddig összegyűjtött fertőzés(ek)t és újra teljesek legyetek. Ez a folyamat magában soha nem kényelmes, de nagyon is fontos. Különben a fertőzés sosem szűnik meg és a sérülés sosem gyógyul be.

Legyetek nyugodtak és nézzétek meg, ahogy a fény első sugarai megérintik az egész emberiség belső szentélyét. Azt, ahogy elkezdi a varázslat véghezvinni a csodáját az egész fertőzésen, mely oly sokáig rejtett volt. Eljött az idő, hogy a legsötétebb sarkokba is bejusson a fény és a levegő. Ne feledjétek, hogy azok, akik a sötétséget keresik, heves harccal próbálnak majd ellenállni, ahogy látják, hogy a kedvenc rejtekhelyüket felfedezték. A sarokba szorított patkány (az angolban róka ez a szólás - Tom) hevesen harcol, amíg menekülő útvonalat keres. Így ezek a ravasz rókák (patkányok)- akik vadászterületté változtatták a bolygótokat - is így fognak tenni. Nem fogják könnyen feladni, de mi nem fogunk esélyt adni nekik a menekülésre. Ki lesznek öntve a rejtekhelyükről és velük együtt a fertőzés összes nyoma is.

A megtisztítás épp kezdődik, tehát ne lepődjetek meg, ha a lábatok egy kicsit nedves lesz a folyamat során. Amíg a fejeteket a vízfelszín felett tudjátok tartani és a fény felé fordultok, addig minden rendben lesz. Azok (is) viszont, akik kétségbeesve megpróbálnak visszahúzódni a legsötétebb barlangjaikba, teljesen el lesznek árasztva a bejövő energiával, így nem tudnak majd a jó öreg rejtekhelyeik “biztonságában” maradni és a megtisztító hullám ereje ismét a felszínre fogja őket hozni.

173. rész (2012. július 26.)


A mai üzenetet azzal kezdenénk, hogy a feszültség ismét növekszik, de úgy gondoljuk, ezt már sokatok a csontjaitokig érzi. Bizonyosan érződik ez az újrarendeződés a fizikai testetekben, főleg a nem annyira rugalmas részeken, szerkezetetek legsűrűbb részeiben. Így valószínűleg éreztetek már (olyan) fájdalmat is, amit a változások okoznak. Ez időnként nagyon kellemetlen lehet, még akár mással is össze lehet keverni, hibásan lehet diagnosztizálni. Ne féljétek ezen változásoktól, kedveseim, hasonlítanak a kontinensek mozgásához, a súrlódás és csúszás érződik mindenfelé, de mégsem fog akkora felfordulást kelteni, mint amikor a földrészek összecsúsznak. Nyugodjatok meg, minden rendben van, még ha a testrészeitek mást is mondanak.

Ez egy növekvő fájdalom és az élessége mást jelezhet, mégsem káros. Ez egy újabb jele annak, hogy az új valótokba léptek, mentális és fizikai értelemben is. Persze a fizikai résznek hosszabb idő kell, hogy átálljon. Ez a részetek fog legtöbbet lázongani, hiszen oly sok módon lett arranevelve, hogy bármilyen változást elkerüljön. Viszont, most el kell, hogy szenvedje az állandó energia (be)áramlás következményeit, úgyhogy ismét hőbörögni és morogni fog. Gyanítjuk az utóbbi napokban ez még hangosabbá vált.

Végső időpontot most sem fogunk megadni, csupán elismételjük, hogy minél hangosabb a testetek válasza erre, annál átfogóbb/mélyrehatóbb a folyamat. Ne érezzétek a padlón magatokat, ahogy ez az átállítódási fájdalom megjelenik, hanem engedjétek, hogy jöjjön és menjen, csupán egy következő lépcsőként tekintsetek rájuk a sokat emlegetett célvonal elérése felé. Ahogy közeledtek ehhez a célvonalhoz, a nyomás egyre nagyobb lesz és ennek hatása a testetekre is. Csak lélegezzétek át magatokat rajta, s ne féljetek, ne gondoljátok, hogy valami hibásan történik(vagy félrecsúszott). Újra vagytok építve, az eredi terv szerint, s amint meglátjátok a végeredményt, egyet fogtok érteni azzal, hogy minden fájdalmas pillanatot megért.

172. rész (2012. július 24.)

Amint az idő múlik, a leckék és kihívások csak halmozódnak és egyre hevesebbé válnak, és sokatok nem tudja az összpontosítást fenntartani. Ezt mi nagyon is megértjük, hiszen oly sok változáson mentetek keresztül ezidáig, így nem csoda, hogy nem nagy kedvvel teszitek ki magatokat a még nehezebb munkának. Mikor lesz már szünet és mikor ér véget ez a sok gürcölés? Szeretnénk azt mondani, hogy ettől a naptól kezdve, de ez nem így van. Gondoljuk, hogy ez már nem is lep meg benneteket, mégis bátorítólag szeretnénk szólni. Lenyűgöztetek minket, hogy mekkora szándékkal vetettétek be a szíveteket és a lelketeket ebbe a folyamatba. Az ebből származó eredmények lenyűgözőek, de ezek még nem igazán kézzelfoghatóak (nektek), így az egyetlen eredmény egyenlőre csak a fáradtság és kimerültség, ezért úgy gondoljuk, még egy adag bátorításra van szükségetek. Nem azért, hogy elhúzzuk a mézes madzagot előttetek, hanem azért, hogy segítsünk messzebbre látni ettől a kényelmetlenség tengertől, melyben épp most úsztok.

Amint már mondtuk, sokan nehezen látnak bármilyen eredményt is az erőfeszítéseikből, de mi látjuk azokat, csodálatosak. Számotokra kicsinek és jelentéktelennek tűnhetnek, ha egyáltalán láthatóak, de nekünk egy régóta folyó háború győzelmének a jelét mutatják. Egy olyan háborúnak, mely több módon és több szinten van vívva, de most a végső stádiumába jutott. Engedjétek meg, hogy megmagyarázzuk.

Ti mind harcosok vagytok, több szempontból is. Ti a fény harcosai vagytok és olyan erőkhöz csatlakoztatok, melyek jelenleg a bolygótok energiaszintjének megemelésén dolgoznak/harcolnak. Egy olyan bolygóén, melyet néhány sötét lény alacsonyabb rezgésszinten tartott. Ebben nagyon is sikeresek voltak, de most ti a közös erőfeszítés hatására sikeresen felemeltétek az energiaszintet annyira, hogy biztosított legyen a teljes légkör átváltozása, amennyiben úgy akarjátok. Ez egy hosszú erőfeszítés volt, sokatokon szinte számtalan harci heg van, de ezt büszkén viselhetitek, hiszen azt mutatják, hogy mindent beleadtatok abba a harcba, mely azért történik, hogy a fény újra feltűnjön a kis kék bolygótokon. Így részei vagytok a győztes seregnek. Annak a seregnek, mely olyan emberekből áll, mint ti is, akik mindannyian az egyéni terheiket cipelik ebben a magasabb szférák felé való kivonulásban/exodusban. Mindent beleadtatok, amit magatokban hordoztok, még a sötétnek tartott részt is. A kettősségetek arra a nagy szakadékra helyzetétek, mely elválasztja a világotokat a teremtés többi részétől, azáltal, hogy feladtátok a kettősségeteket(a többi világhoz), szorosan hozzánk kötöttétek magatokat, ezáltal sikeresen kitöröltétek a múltatokat.

Újra teljesek tudtok lenni, hiszen össze tudtátok kapcsolni a két feleteket, mely eddig el volt választva egymástól. Ezáltal az egész világ teljessé válik, hiszen ti egy-egy darabjai vagytok az egésznek, és ahogy a darab meggyógyul, úgy az egész is. Tudjuk, hogy ez zavaros lehet, de elmondjuk, hogy nagyon erősek vagytok, erősebbek, mint azt érzitek. A cselekedeteitek is nagyon fontosak, hiszen ez nem csak egy személyes utazás, hanem mindenkit érint. A cselekedeteiteken keresztül begyógyulnak a régi sebek, melyek számunkra is fájdalmasak voltak.

Ez még nem lesz azonnal nyilvánvaló, hiszen még a gyógyulási folyamat befejezésével szenvedtek, de higgyétek el, hogy ez a fájdalom hamarosan el fog tűnni/párologni. Örvendezzetek, kedveseim, ismét teljesek lettetek, veletek együtt pedig mi is. Tisztelgünk előttetek, ti vagytok a legnagyobb harcosok, akit csak láttunk eddig, hiszen keresztül mentetek a belül lévő űrön/szakadékon. Többet nem tudnak irányítani benneteket, hiszen erőtlenek a teljességetekkel szemben. A cselekedeteiteken keresztül ezer és ezernyi lélek talál bátorságot ahhoz, hogy ugyanezt tegye. Évezredekig bámultak ugyanebbe a mélységbe, de most megtalálják azt a belső erőt, amely segítségével beléphetnek az ismeretlenbe. Lesz, aki tétovázni fog az utolsó pillanatban is, nem fognak bízni ebben az erőben, mely az utolsó lökéshez/lépéshez szükséges, hogy elérjék a másik oldalt. Helyettük több ezer más ember fog csatlakozni. A sebek begyógyulnak és ti újra teljesek lesztek, ezáltal mi is. Hiszen mi a testvéreitek vagyunk, ti pedig a mieink, s együtt fogjuk megünnepelni az újraegyesülés győzelmét. Az ünneplés pedig az örökkévalóságig fog tartani.

171. rész (2012. július 22.)

A mai üzenetben egy nemrég érintett témával foglalkozunk, az idő témájával. Amint már mondtuk, elérkezik a nap, amikor az időről való fogalmatok örökre szétesik. Ez egyfajta felszabadulás is lesz, de e mellett az elszámolás napja is. Engedjétek meg, hogy bővebben kifejtsük.

Attól a naptól kezdve az emberiségnek szembe kell néznie azzal a ténnyel, hogy többé már semmi sem lesz a régi, tehát nem kevés dolog forog kockán. Elég pusztán belegondolni, hogy az emberiség évezredeken át azt vallotta/tartotta magáról, hogy ő az egyetlen fejlett lény az egész Teremtésben. A bolygón lévő lényeken kívül nincs más érző teremtmény a világegyetemben, így magatokat a teremtés koronájának véltétek, hiszen csak magatokat ismertétek a fejlett lények közül. Nos, ahogy az idővonalak összeomlanak, azzal a ténnyel fogjátok szembetalálni magatokat, hogy nem csak az idő, de sok minden más is más, mint ahogy eddig képzeltétek/véltétek. Többek között az a tény is, hogy nem vagytok egyedül ebben az óriási létben. Arra is rá fogtok jönni, hogy messze nem ti vagytok a legfejlettebb lények. Valójában meg fogjátok látni, hogy bőven van mit tanulni a többi civilizációtól, hiszen nagyon el vagytok maradva és nagy különbséget kell áthidalni. Ez bizonyosan ijesztő lesz nektek. Mindez majd azon képesség kifinomodásával kezdődik, hogy elkezditek átkarolni a többszörös idővonal használatát.

Az a képesség, hogy szabadon mozogjatok közöttük(idővonalak között), nagyon sok energiát fog felszabadítani bennetek, amely most szigorúan korlátozva van, ezáltal fenntartva azt a korlátot, hogy nem tudjátok elérni az óceánnyi lehetőségben rejlő információt. Az egy idővonal alól való felszabadulásotok képessége fog segíteni abban, hogy ihassatok az idő és információ óceánjából, hiszen az idő nem csak mozgás és előrehaladás. Az idő sok mást is magába foglal - nem csak a történések sorozatát -, az információ tárolója is. Tudjuk, hogy ez nagyon zavarosan hangozhat, de szeretnénk, ha úgy gondolnátok az időre, hogy az nem csak egy óramutatón meghatározott szám. Az idő egy nagyon folyékony fogalom és nagyon intelligens is, hiszen sokkal több, mint a puszta órák, valamint másodpercek számvetése. Intelligencia is és sok energiát tartalmaz magában. Azáltal, hogy az egy idővonalról a többszörös idővonalra váltotok, azt is jelenti, hogy az egy korlátozott energiaforrásról átváltotok a végtelen energiaforrásra. Annyi mindenre lesztek képesek megnyílni, ahogy ez az egy korlátozó idővonal vonakodva elenged benneteket,…minden meg fog nyílni előttetek. A számtalan időválasztással egy óriási információtömeg is jár, s ez az információ fel fog szabadítani benneteket az összes korlátozottságotok alól.

Fel fog szabadítani benneteket, de ugyanakkor el is veszi az összes alapotokat, amire az életeteket építettétek. Ez pedig szó szerint földet rengető lesz sokatok számára, hiszen miben tudtok hinni, ha minden amit eddig ismertetek, igaz fényében lesz megmutatva, és csupán csak egy töredék része annak, ami létezik? Az a tény pedig tényleg nagy megmérettetés lesz, hogy ti emberi lények csak egy parányi részeit képviselitek az óriási Teremtés számos lényének. Amint már régebben is elmondtuk, ti vagytok a szerencsésebbjei, hiszen ti úgy döntöttetek, hogy kiteszitek magatokat ezeknek a tényeknek még a felfedés előtt, s így már hozzászokhattatok ahhoz, hogy nem vagytok egyedül a Teremtésben. A többi embertársaitoknak viszont, ez a felfedés sokkoló lesz, több, mint amit meg tudnak emészteni. A mai üzenetet azzal szeretnénk befejezni, hogy nagyon fontos elkezdeni kitágítani az elméteket, annyira, amennyire csak képesek vagytok. A hátralévő időben kezdjetek el helyet csinálni benne a számos időnek(idővonalnak) és a bőséges információnak is. Ez több, mint kihívás lesz a képességeiteknek, kedveseim, de ne féljetek, hiszen ez már régi hír számotokra. Jusson eszetekbe, hogy ez csak egy visszaemlékezés, ti már magatokban hordozzátok ezt az információt, csak le volt tiltva az elérése eddig. Hamarosan viszont elérhetővé válik, és mint ahogy a rég nem használt izmot kényelmetlen újra használni, ez is hasonló lesz, de hamarosan képesek lesztek az izmaitokat újra hajlítani és elkezdtek hitet adni az erejüknek, valamint elkezditek kipróbálni a képességeit.

170. rész (2012. július 20.)

Ti már mind elkezdtétek tökéletességre fejleszteni a régi képességeiteket/készségeiteket, és ugyan az elméteknek még fel kell fognia ezt, ti már beléptetek a régi bölcsesség csarnokába és elkezdtetek rácsatlakozni az ott lévő bőséges tudásra. Ebből nem sok lesz látható egyenlőre az ébrenléti órákban, de ahogy az ajtók egyre jobban feltárulnak a különböző (tudat)állapotaitok között, elkezd átszivárogni az éber tudatotokba is. Hiszen már átléptetek a fátylon és már belemerültetek az összes lehetőség óceánjába, amire már utaltunk régebben, egy kis időbe telik hozzáigazítani magatokat ehhez az (energia)áramláshoz, melyben fokozatosan vagytok kitéve ennek az újdonságnak. Tekintsétek ezt az időszakot a próba és hiba periódusának, mint amikor a kerékpárt tanultátok hajtani, itt is van mögöttetek, aki vigyáz rátok és még a pótkerekek is fel vannak szerelve.

Azoknak, akik nem tudnak - vagy inkább nem akarnak - megnyílni ezekre a leckékre, a sokk nagyon nagy lesz azon a napon, amikor hirtelen úgy találják magukat, hogy teljes sebességgel tekerik a biciklit anélkül, hogy előgyakorlásuk lenne a kerékpározásról. Nem is kell mondani, hogy ez itt-ott több, mint lehorzsolt könyökkel fog járni. Ti viszont felvállaltátok a megmérettetést és a magasabb osztályba iratkoztatok, ahol lépésről-lépésre tanulhattok, meglelitek a magabiztosságot ahhoz, hogy ezt az új kerékpárt teljes sebességgel hajtsátok. Segítség és pótkerekek nélkül.

A kerékpár hasonlatot azért használtuk, hogy rámutassunk arra, hogy ez egy játékos folyamat, örömteli még ha kihívással teli és fárasztó is néha. Tehát, ugorjatok fel a biciklieitekre kedveseim, s ne zavarjon benneteket, ha néha lehorzsolódik a könyök vagy térd, miközben megpróbáljátok megtalálni az egyensúlyt. Nem számít, addig nem számít, amíg nem engeditek, hogy a “sérült” egótok megállítson abban, hogy újra felszálljatok a bringára és még egy kört próbáljatok tenni.

169. rész (2012. július 19.)

Ma tovább szeretnénk foglalkozni az idő témájával, hiszen előtérbe fog kerülni az elkövetkező időszakban. Korábban már elmondtuk, hogy ti mind jól be lettetek tanítva az idő lineáris (egymást követő) fogalmára, ahol ugye minden egymást követő mintában zajlik (múlt, jelen, jövő - Tom), ahol semmi nem változtatható meg, ami már lezajlott. Más szavakkal, egy egyenes idővonal fogalmatok van, amelyhez mindenki hozzá van láncolva. Olyan, mintha a kezeiteket és lábaitokat is megkötné ez az idővonal és a bolygón élő minden embernek irányítaná az életét.

Nos, hagy mondjuk el, hogy ti vagytok az egyedüli civilizáció az Egész Teremtésben, amelyik ilyen idővonal fogalom szerint él és hamarosan elszabadultok ettől a korlátozó idővonaltól és belemerültök az idő és lehetőség óceánjába. Ez zavarosan hangozhat és biztosíthatunk benneteket arról, hogy zavaros is lesz, hiszen olyan lesz, mintha szabadesésben lennétek azután, hogy oly sokáig korlátozva voltatok(egyhelyben). Engedjétek meg, hogy megmagyarázzuk.

Korábban már utaltunk arra a tényre, hogy hamarosan nyilvánvalóvá válik számotokra a múltatok, a jelenetek és a jövőtök,… s ez alatt azt értjük, hogy végre képesek lesztek elérni az idő teljes terjedelmét/kiterjedését, amely a teremtésben létezik. Szemtől-szembe találkoztok azzal a ténnyel, hogy többé már nem vagytok csak egy idővonal szigorú határai közé zárva, valamint azt is meg fogjátok látni, hogy egy olyan forrásból jöttetek, amelyik bele van merülve a teljes idővonal óceánba (az idővonalak összességébe - Tom), és már csupán ez elég lesz ahhoz, hogy „megszédüljetek”. E mellett képesek lesztek újra emlékezni a régi életetekre,… más szóval, az eddig végigjárt útra, amely által elértétek ezt a végállomást, ugyankor elkezditek felfedezni az összes idővonal végtelen kombinációját is, amely túlmutat rajtatok. Tehát, ahogy látjátok, ez igénybe fogja venni a feldolgozó képességeteket,.. főleg azokat az információkat lesz nehéz megemészteni, amelyek az eddig tanultakkal szemben állnak. Legalább előre szóltunk, s emellett már most megvan a lehetőségetek arra, hogy belekóstoljatok az idővonalak óriási óceánjába. A többieknek ez a felfedezés sokként fog érkezni, így kemény időszak lesz, amelyben könnyen elveszíthetik a józan eszüket.

Ahogy már régebben elmondtuk, a változások fokozatosan érkeznek, így valószínűleg az elmétekben már különböző lehetőségeket képzeltetek el arra, hogy ezek a változások hogyan fognak lezajlani. Reméljük, ez a mai téma más irányba terel benneteket és megértitek azt, hogy a szimultán (egyidejű) idővonalak hirtelen felfedezése/felfedése része lesz ennek a láthatatlan cunaminak, amire már utaltunk egy előbbi üzenetben. Más szavakkal, ne üljetek arra várva, hogy valami nagy kataklizma elindítsa a változásokat, melyre vágytok, hanem kezdjétek magatokat felkészíteni arra a tényre, hogy hamarosan el kell engednetek az egy idővonal fogalmát, vele pedig oly sok mindent, ami emberi lényként határozta meg az életeteket. Hiszen attól a naptól fogva a saját „fajtátok” között fogtok élni/tartózkodni, s képesek lesztek a különböző idősíkok között oda-vissza váltani, valamint képesek lesztek azon dimenziók között váltani, amelyekre oly régóta vágytok. Attól a naptól kezdve egy egészen új életmód számára nyílnak meg az ajtók, többé nem lesztek korlátokkal megkötve, melyek oly sokáig tartottak vissza benneteket.

Ne feledjétek, ezzel a szabadsággal sok-sok új felelősség is jár, valamint egy csomó új lecke is. Hiszen anélkül, hogy átadnátok magatokat az egésznek (hogy magatokba foglalnátok az egészet - Tom) és visszaemlékeznétek a határtalan multiverzumban való élet alapjaira, szó szerint belefulladtok ebbe a lehetőség-óceánba. Tehát, hallgassatok ide, mi megadjuk az alapokat ahhoz, hogy újra tudjatok úszni. Ezek a leckék számos formában és alakban fognak jönni.

Nagyon fontos, hogy hozzákapcsolódjatok ahhoz a belső szentélyhez, amelyről már szóltunk, hiszen onnan kapjátok a leckéket, de amennyiben elveszítitek a kapcsolatot vele, a külvilág lármája mindent meg fog tenni, hogy elrejtse az igazi hangot. Adjatok magatoknak időt és teret arra, hogy befelé tudjatok fordulni, különben elmerültök a lárma és dráma tengerébe, amely kezdene elmosni benneteket.

168. rész (2012. július 17.)

Ezt az üzenetet azzal kezdjük, hogy elmondjuk, a bejövő hullámok lecsendesedtek kicsit és reméljük, a víz felett tudjátok tartani a fejeteket, újra. Ez az utolsó heves besugárzás volt, és ahogy mondtuk is, valószínűleg meglepetéseket hozott néhányótoknak. Reméljük, újra lélegzethez juttok és elkezdtek belemélyedni abba, hogy mi ért benneteket az elmúlt napokban. Fontos, hogy ne veszítsétek el a fő célra irányuló figyelmeteket, ami ennek az egész folyamatnak a végeredménye, hiszen oly könnyű elveszni a tünetekben. Engedjétek meg, hogy megmagyarázzuk.

Sokatoknak ezek az utolsó napok rémálomszerűek voltak, hiszen olyan kihívásokkal kellett megküzdenetek, amelyek a végsőkig próbára tettek benneteket. Azzal is tisztában vagyunk, hogy vannak, akiknek ez már szinte túl sok is volt. Igen, nagyon erőteljes volt, de fontos, hogy ne feledjétek a célt, hisz az a lényeges. Most, ahogy ezek a heves erők lecsillapodtak kicsit, reméljük, tisztább rálátásotok van arra, hogy mi is szivárgott be az életetekbe mindezen felfordulás alatt. Ahogy mondtuk, ez nagyon fontos és több síkon is zajlik, és még akkor is megállja a helyét, ha közületek vannak akik teljesen kifáradtak ebben és egyáltalán nem látják az előrehaladást. Bízzatok bennünk, amikor azt mondjuk, hogy ez nem így van, közületek senki nem ment úgy át ezen, hogy ne lenne felkenve valamilyen csodálatos hatással a szervezetre nézve. Lesz, akinek ez már láthatóvá is válik, hiszen tisztább gondolatai és intuíciós megérzései vannak, mint azelőtt. Másoknak a fizikai erő érzete változott meg láthatóan, sokkal erősebbnek érzik magukat, mint ezelőtt. Ez a helyzet, ha a testetek fel tudta dolgozni ezt az utolsó kört. Amennyiben nem, akkor valószínűleg még fáradtabbnak fogjátok érezni magatokat, de ez csak a folyamat még rajtatok csüngő hatása, hamarosan el fog párologni és a belső magvatokat sokkal közelibbnek érzitek majd a felszínhez, mint eddig.

Ez egy nagyon egyéni folyamat, így az eredmények és az integrációs folyamat hossza is változhat, egyénenként. Az, viszont fontos, hogy tiszta képetek legyen magatokról, hogy milyenek voltatok “előtte” és milyenek lettetek a folyamat “után”, hiszen oly nehéz összpontosítani, amikor ilyen mértékű erő bombáz benneteket, ilyen hosszú ideig. Fontos, hogy megálljatok és visszanézzetek, hiszen csak így tudjátok felmérni a megtett utat. Ezen fontos hétvége után hagy mondjuk el, hogy ti mindannyian egy kvantum lépést tettetek előre.

Ápoljátok a viharvert testeteket és örvendjetek annak, hogy a kényelmetlenség minden egyes pillanata megérte/hasznos volt, hiszen most sokkal ragyogóbbak vagytok, mint valaha. Nem sokára a teljes dicsőségetekben fogtok pompázni, s attól a naptól fogva többé már semmi nem lesz ugyanaz ezen a kis bolygón -melyet otthonnak neveztek-, mint azelőtt. Ahogy elkezd lehullani a fátyol körülöttetek, megláthatjátok, hol is van az igazi otthonotok. Akkor megnyilvánul majd utazásotok teljessége. Ti a csillagok gyermekei vagytok és az örökségeteket a jelenlegi ideiglenes bolygótoktól egész távoli helyekről kérhetitek vissza.

Eljön majd az idő, amikor ezen energiaszintek megszerzésének nehéz időszakai már csak emlékek lesznek, de egyenlőre tegyetek róla, hogy ne feledjétek el, miért is kell kiállnotok/kibírnotok őket. Nem azért van, hogy fizikai vagy mentális nehézségektől szenvedjetek, hanem hogy közelebb jussatok a felfedés órájához, amikor a múltatok, jelenetek és jövőtök nyilvánvalóvá válik. Akkor már nem fogtok semmi nehézséget látni többé, csupán a valódi dicsőségeteket. Ne vesszetek el a fájdalomba és kényelmetlenségbe, emeljétek fel a tekinteteteket és lássátok magatokat, ahogy egyre magasabbra nőttök. Már órák alatt is sokat nőttetek és ettől a naptól kezdve ezzel a sebességgel fogtok tovább nőni. Tehát, hagy morogjon a test még, hiszen csak a növekedés fájdalmát érzitek. Ne vesszetek el abban a hatalmas térben, amit létrehoztatok belül, de ne is feledjetek el belépni abba a nagyszerű terembe. Könnyű ezen átsiklani, ha túl sokat összpontosítotok a test zsörtölődésére. Kicsit nyissátok nagyobbra szemeiteket, és úgy gondoljuk, sokkal többet fogtok látni a nagyszerűségetekből, mint mielőtt ez a(z energia) vihar elérte volna a partjaitokat.

167. rész (2012. július 15.)

Kezdjük azzal, hogy az utolsó néhány óra nagyon fontos volt számotokra. Ezen nehéz energiák utóhatása még mindig visszhangzik bennetek, és a munka ezen része végetért. Sokatok számára az utóbbi 24 óra a legnagyobb kihívásokkal volt teli, s tisztelettel hajtunk fejet azok előtt, aki oly magas árat fizettek ezen letöltésekkor, akár mentálisan, vagy fizikailag, illetve, mindkettő egyszerre. Nyugodjatok meg, még ha „halottnak” is tűntök erre a világra, a dolgok elkezdenek könnyebbé válni és „lélegezni” is könnyebben tudtok majd. Ezt több szempontból is értjük.

Egy kicsit olyan ez az egész, mintha egy gőzhenger alatt lettetek volna, amely az összes életeteket kipréselte belőletek,… persze csak átvitt értelemben. A nyomás olyan nagy volt, hogy elsöpörte a teljes szabadságotok előtt lévő akadályokat. Amikor azt mondjuk szabadság, akkor azt minden mellékjelentésével együtt értjük. Nem lesz azonnal nyilvánvaló/látható számotokra, hiszen kell még egy kis idő, hogy megemésszétek a történéseket. Mindez egy nagyon-nagyon alapos folyamat, s van akinek meglepő is, hiszen előfordult, hogy néhányatoknál több váratlan dolog jött fel a felszínre.

Minden a terv szerint alakul, annak ellenére is, hogy oly sok minden még nem került a helyére/nem nyugodott le, ami még ijesztő is néhányatoknak, de ezek egyben az eredeti magvatok felélesztésének biztos jele is. Mindaz, ami a felszínre kerül, mindazok a dolgok amelyek eddig rejtve voltak, eltakarva a valódi középpontotokat. Már többet nem tudnak rajtatok csüngeni, fel fognak bukkanni a felszínre, mint a buborékok, ahogy ezt már többször is elmondtuk. Tehát, dicsőítsétek újra magatokat a jól elvégzett munkáért, tudjátok, hogy a kellemetlenségek és kényelmetlenségek hamarosan elpárolognak.

166. rész (2012. július 14.)

A bejövő energiák nagyban változnak ezúttal, ezért az erre irányuló érzékelésetek is nagyban változhat. Tehát, egy igazán “sokszínű” tapasztalat lesz azoknak, akik hajlandóak nyitott érzékekkel átlépni ezen az új kapun/portálon - nagyon érdekes tapasztalat lesz. Ez nem jelenti azt, hogy a többiek számára nem lesz érdekes, csupán azt hangsúlyozzuk, hogy ezúttal nagyon kifizetődő lesz arra összpontosítani, ami érkezik felétek. Lehet nagyon drámai és heves is, másoknak, viszont örömteli.

Nagyon egyéni az út, amelyen jártok és ez az energiamintafolyam, ami érkezett, nagyon nyilvánvalóvá fogja tenni. Megint csak várjátok a váratlant és ne gondoljátok, hogy bármit is rosszul csináltok, bármi is érkezzen az elkövetkező órákban és napokban. Mind jó úton vagytok, lesz akinek ez még nagyobb és örömtelibb tapasztalatot jelent, másoknak, viszont lehet, hogy kellemetlen fizikai és mentális hordalékot.

Ne essetek kétségbe, ha az utóbbi csoportba tartoztok. Ez nem jelenti azt, hogy rossz úton járnátok, vagy hogy ez valamilyen büntetés lenne. Ez a személyes folyamatotok része, csupán azt biztosítja, hogy a legjobb lehetséges hatást kapjátok az energia kitörésből. Igazából valószínűleg ti lesztek azok, akik a legérdekesebb végkifejletet nyeritek ebből, hiszen a negativitás, ami ebből a folyamatból származik/emelkedik olyan negativitás, ami már nagyon régóta veletek volt és végre örökre eltűnik a rendszeretekből. Tehát, maradjatok összpontosítottak, kedveseim és ne engedjétek, hogy bármi is kizökkentsen benneteket, függetlenül attól, hogyan élitek meg ezen energia-letöltések tapasztalatát. Csak tudjátok, mindegy, hogyan érint benneteket az elkövetkező órákban, mindenképpen jót fog tenni veletek.

165. rész (2012. július 13.)

A Nap újra kieresztett a „szupererejéből” egy részt, valószínűleg érzitek már a hatását. Ez csupán az elöljárója a legközelebbi energiakitöréseknek, mely ettől a hatalmas szövetségesetektől jön. Továbbra is árasztja felétek a szükséges információs energiát, amely segít benneteket elvezetni egy teljesen új létezési szintre. Ő egy erős szövetséges és még csak most kezditek meglátni, mennyire fontos, nem csak a ti jövőtök számára, hanem az egész Teremtés szempontjából is. Úgyszintén Ő nem csak egy égitest, Ő egy kapu/portál, amelyen keresztül rengeteg energia közvetítődik, s mindez az információ pedig benneteket segít.

Időnként kellemetlen érzés lehet amikor ezek a magas energiahullámok elérik a testeteket, de mint mindig, ezek csak jelzik, hogy elértétek a következő lépést előre - pontosabban felfelé -, tehát ne essetek kétségbe még akkor sem, ha kimerültnek érzitek magatokat, talán még a szokásosnál is jobban. Csupán a fizikai testetek jelzi, hogy egy kis időre van szüksége, amíg hozzáigazodik ezekhez az új frekvenciákhoz. Olyan ez, mint amikor a számítógépre történik szoftver letöltés és update(frissítés). Ne feledjétek, ti nagyon fejlett programozási rendszert hordoztok magatokban, most pedig egy hatalmas újraindítás közepette vagytok, tehát ne lepődjetek meg, ha néhány megszokott (irányító)rendszer lekapcsolódik, hogy mindez létrejöhessen. Ez a lekapcsolás azért történik, hogy a bennetek lévő energia olyan irányba terelődjék, hogy a leghatékonyabban fejthesse ki hatását ebben az újraprogramozási folyamatban. Nincs ok a pánikra, ha úgy érzitek, hogy nem tudtok normálisan működni. Fogadjátok el annak ami, egy szükséges szerviz a teljes lényeteknek.

Ne feledjétek, sokkal-sokkal összetettebbek vagytok, mint amit megértetek magatokból arról, hogy hogyan is épül fel az emberi test. Valami sokkal fejlettebbek vagytok annál, mint amit az orvosi könyvekben találhattok. A lelketek egyre jobban integrálódik(beépül) a fizikai testetekbe, mely folyamat rengeteg új információt és képességet hoz el. Ez az ártatlan tárolótest, amit láthattok a tükörbe nézéskor, egy nagyon összetett jelenlétet rejt magában(mostanra! - Tom) és azok, akik kívülről látnak benneteket, nem tudják megmondani a különbséget. Amint ez a felhalmozott intelligencia és energia elkezd nyilvánvalóvá válni a külső világ számára(is),… akkor meg fogják tudni mondani. Akkor kezdődik csak az érdekes időszak. Akkor már nem lesztek képesek elrejteni magatokat sem önmagatok elől, sem a világ elől. Amikor ez az igazság elkezd keresztülragyogni rajtatok, akkor meg fogjátok látni a gyönyörűségeteket (ragyogásotokat), ugyanakkor végre látni fogjátok az összes többi fénylő lelket is(odakint). Ez pedig mindenkinek vissza fogja igazolni azt a tényt, hogy ez már többé nem egy sötét hely.

Mi mindannyian várjuk már ezt a napot, viszont még néhány energia beállítás szükséges hozzá, amelyeken keresztül kell mennetek, hogy a fény a teljes erejében tudjon megnyilvánulni bennetek. Engedjétek meg a testeteknek amit kér, kedveseim, s úgy képes lesz az összes új bejövő információt magába foglalni. Ti mind egyediek vagytok, így egyénileg kell gondoskodnotok arról, hogy véghezvigyétek ezt az új beállítási folyamatot. Tehát, hallgassatok a testetekre, s ő pedig el fogja mondani, mire is van szüksége az eljövő napokban, hogy ez a beállítódás a legjobb módon jöhessen létre.

164. rész (2012. július 11.)

Az emberiség évszázadokon keresztül olyan utak után kutatott, amely által elérheti az örök életet, s az eszközök pedig elég változatosak voltak eddig. Beletartoznak a legdurvább rituálék is, melyeknek az volt az egyetlen céljuk, hogy biztosítsák a halhatatlanságot. Ez több szempontból is téves elképzelés, hiszen senki sem halandó, csupán a hús és a vér szűnik meg létezni. Engedjétek meg, hogy megmagyarázzuk. A halhatatlanság utáni kutatás valahol nagyon mélyen gyökerezik az elmétekben, igazából egy visszhang a valódi önvalótoktól. Más szavakkal kifejezve, a hallhatatlan lelketek még mindig ragyog, még akkor is, ha halandó járműbe korlátozva is él, olyanban, amelyben ti is lakoztok jelenleg. E mellett a fizikai jármű úgy lett manipulálva, hogy az élettartama nagyban le lett csökkentve az eredetihez képest, így a haláltól való félelem sok ember elméjében uralkodik. Ezt könnyű megérteni, hiszen a bent levő éhség az élet, a bölcsesség, a szépség és a hatalom iránt, egy alapvető tényből ered. Abból, hogy halhatatlanok vagytok. De mivel alaposan el lettetek választva ettől a tudástól, egy nagy igény maradt mindenkiben, hogy megpróbáljátok visszanyerni ezt a halhatatlanságot,.. s ez a hatóerő azon őrület mögött, amit magatok körül tapasztaltok minden egyes nap.

Oly sok embertársatok tesz meg mindent, hogy újra elérje ezt a halhatatlanságot, de rossz irányba keresgélnek/haladnak. Ezt is könnyű megérteni, hiszen az egójuk ereje az, amely ezt a bent égő tüzet táplálja. Innen ered ez a nyughatatlan kutatás a kort meghosszabbító vegyszerek iránt, valamint minden olyan dolog iránt, ami megállíthatja az öregedést. Ez az egyik oldal, a másik oldalon pedig ott vannak azok a kapzsi/mohó emberek, akik annyi hatalmat és pénzt próbálnak felhalmozni, amennyit csak tudnak. Ezek mind ennek a betegségnek tünetei; a felejtés betegségének, amikor a lélek valahol elveszett útközben és az egó vette át az uralmat a mindennapi életben. Csak nézz szét és tisztán meg fogod látni, hogy sok ember mihez folyamodik, csupán csak azért, hogy fiatalnak és erőteljesnek érezze magát. Amikor pedig az egyszerű ön-fenntartás nem elegendő, akkor mindent megpróbálnak megtenni annak érdekében, hogy legalább a történelem könyvekbe bejussanak, még ha ez azt is jelenti, hogy az emberi cselekvés legsötétebb zugaiba is kell belépni.

A halhatatlanságért folyó verseny egyre inkább lendületbe lép, ahogy egyre több ember érzi valami elkerülhetetlen érkezését. Olyan, mint amikor a gyorsan növekvő pánik uralja el a történéseket és semmitől sem rettennek vissza(hogy kipróbálják) az öröklét keresése közben. A legdurvább dolgokat hallhattátok, amikor már szinte semmi sem szent, még más ember húsa sem. Az úgynevezett orvosaitok kétségbeesetten próbálják megtalálni az első tablettát, amely majd megállítja az idő vasfogát az emberi testen és semmi sem tartja őket ebben vissza, s minden eszközt megragadnak, hiszen ez az öröklétre való igény egyre jobban kifejeződik.

Miért most jön a felszínre ez a kétségbeesés, most miért jobban, mint eddig? Nos, ezt könnyű megmagyarázni. Azért van, mert már sokan megértettétek az öröklét mítosza mögött lévő valódi igazságot. Azt, hogy létezik és ti vagytok az élő bizonyítékai ennek. Az emberiség nem egy “egyszeri csoda”, mint ahogy oly sokan gondolják. Az emberiség egy folyamat, örökkévaló ciklusa a halál utáni újjászületésnek, hiszen az örökké ragyogó lelketek részei/szikrái egy új testbe kerülnek minden egyes alkalommal, amikor a régi leszolgálta a célját (és lejárt). Miért kell sietni, amikor a világ összes ideje a rendelkezésetekre áll abban, hogy felfedezzétek ezt a világot, amikor minden egyes részét számos módon tudjátok megtapasztalni? Ez a pánikroham nem véletlen, de akik még nincsenek tudatában a saját halhatatlanságuknak is megérezhetik azt, hogy oly sokan vannak körülöttük, akit nem fertőz meg ez a pánik, mely az erre a helyzetre való rálátásotoknak köszönhető. Egyszóval, minél több lélek ébred fel a bolygón, annál nagyobb pánik lesz a többiek közt, hiszen megérzik, hogy az idő lejár(t) számukra. Azért, mert TI megteremtitek az új világot, ahol nincs se idő, se tér arra, hogy bármilyen trükköt előhúzzanak azok, akik még mindig a halandóság régi eszméjéhez ragaszkodnak. Ezért érzik azt, hogy valami történik és azt, hogy sokkal sérülékenyebbek, mint eddig.

Az egyetlen gyógyír, amit ki tudtak találni, az az, hogy megpróbálják távol tartani maguktól az elkerülhetetlent azáltal, hogy még kapzsibbá, erőszakosabbá és akaratosabbá válnak abban, hogy annyi mennyiséget harácsoljanak össze a gyorsan fogyó anyagi javakból/természeti kincsekből, amennyit csak tudnak, amíg idejük van rá. Nézzétek csak őket, ahogy rohangálnak, spekulálnak a piacokon, a testükbe fecskendezik a legkárosabb anyagokat, kiszipolyozzák az életerőt az embertársaikból azért, hogy feltöltsék a kamráikat. Mindez hiábavaló, ezt ők is jól tudják, de nem tudnak ellene semmit sem tenni. Valami mélyen bennük még nagyobb harácsolásra készteti őket, mert a kétségbeesés mély gödre minden egyes percben mélyebbre tágul/nő. Nem értik meg, hogy ez a lyuk abban a pillanatban be lesz tömve, ahogy felfedezik a valódi önmagukat, mert akkor ők is tudni fogják, hogy semmiben sem szenvednek hiányt, még az öröklétben sem, hiszen ti vagytok a csillagok gyermekei, s a fényetek örökké fog ragyogni még akkor is, amikor a fizikai testetek már nem. Nem szenvedtek hiányt semmiben sem, ezért a követelőző egó, mely az elmétek hüllő részében lakozik, el fog hallgatni, ahogy megnyíltok erre az igazságra.

Ahogy mondtuk, nem szenvedtek semmiben sem hiányt, még az öröklétben sem, s amint a többiek körülöttetek is elkezdenek hozzákapcsolódni/elérni ehhez a titokhoz, a régi szétesése felgyorsul. Semmi nem tartja össze, csak az elmúlástól való félelem, de amikor az emberekből eltűnik(ahogy elengedik), többé már semmit nem fognak akarni a régi világból. A (tudatlan) tömeg fogy, a fent (vezetők) lévő pánik pedig fokozódik, ahogy egyenként álltok át az isteni oldalra. Egyre csak fogynak és egyre mérgesebbek e miatt. Figyeljetek oda, amikor meg akarnak érinteni benneteket a haragjukkal és megpróbálnak visszaterelni benneteket a karámjukba. Nem tudtok már bedőlni a trükkjeiknek, ha a szívetek középpontjában maradtok, viszont, ha elengeditek ezt a kapcsolódást, akkor újra bedőltök a félelemkeltésüknek. Tehát, tartsatok ki, kedveseim, a játék még csak most lendül be igazán.

163. rész (2012. július 9.)

Ma tovább szeretnénk beszélni egy számotokra jól ismert témáról, a mentális állapototok ingadozásáról(fent és lent). Amint már érintettük ezt, valószínűleg ez lesz a legnagyobb kihívás, amivel jelenleg szemben találjátok magatokat, hiszen ahogy az idő múlik és nem látjátok a nagy változásokat - melyre annyira vártok - a mentális képességetek nehezen tudja fenntartani a lelkesedést. Amit kint láttok, az nyomot fog hagyni a belsőn és nagyon-nagyon nehéz észrevenni a külső változásokat. Ott vannak, de nagyon ügyesen el vannak rejtve a sok szemét között ebben az akarat-csatában, így kitartóan kell néznetek és éber figyelemmel, hogy meglássátok a kibontakozó forradalom nyomait.

Amint már mondottuk is, az elmétek úgy lett felkészítve, hogy sok jelet figyelmen kívül hagyjon, olyan jeleket, amelyek (vissza)igazolják azokat kérdéseket, amelyeket állandóan kérdeztek. Keményen dolgozunk azon, hogy eltüntessük ezeket az akadályokat és a vágyott információ szabadon áramoljék a szívetekbe és segítse a szellemeteket a felemelkedésben. Ez egy egyéni folyamat, így lesz, akinél több időbe telik, mint másnak. Ennek oka összetett, de ez nem jelenti azt, hogy bárki is “jobb” lenne ebben, mint a többi. Ez része a programozásnak és fontos, hogy ne hasonlítgassátok magatokat a “szomszédokhoz”. Ezt többször is el fogjuk mondani, hiszen könnyű eltévelyedni ezekben a tünetösszehasonlításokban. Nagyon fontos, hogy ne hasonlítgassátok magatokat a többiekhez. Csak magatokhoz mérjétek magatokat és kérünk benneteket, hogy próbáljátok objektívek maradni ebben, hiszen azt látjuk, hogy sokan nem becsülitek eléggé magatokat. Ez visszavisz bennünket oda, ahonnan kezdtük, a mentális próbatételekhez. Igazi hullámvasút, főleg, ha a jólétetekről van szó. Vannak pillanatok, amikor magasan szárnyaltok, amikor minden gyönyörűnek és nagyszerűnek tűnik, azután pedig jön a zúzda, amikor mélyebben érzitek magatokat, mint bármikor. Ez a fent és lent nagyon zavaros lehet, hiszen úgy tűnhet, hogy bármikor, amikor előrehaladnátok, azonnal visszaestek(talán még mélyebbre, mint eddig bármikor). Nyugodjatok meg, mindannyian azt az előrehaladást teszitek meg, amelyet kell és ez az instabilitás és fellángolás pedig csak a felszín.

A magotokban annyira erősek és tömörek vagytok, hogy semmi sem tud benneteket széttépni és lefelé terelni, de mivel egyre több mindenre nyíltok meg, mind a harmadik dimenzióban, mind a többi eddig nem látott és tapasztalt dimenziókban, így oly sok mindent szedtek össze a környezetetekből. Mondanunk sem kell, hogy a lelkesedés a helyes irányba tart benneteket, abba az irányba, amely nem sokára a normális lesz(ahogy ez a folyamat véget ér). Mindaz a negativitás, káosz, harag és szomorúság, amely hirtelen tör fel bennetek, csupán jelek, amelyeket felkaptok/vesztek a harmadik sűrűségi szintből. Annyira érzékenyekké váltok az összes jelre, hogy nehezen tudjátok kiválogatni azt, ami a tiétek, és hogy mi az, ami a körülöttetek levőkből érkezik. Mivel mindenki, aki még mindig a harmadik sűrűségű rezgéshez kapcsolódik, egyre izgatottabbá és feszültebbé válik attól, amit jogosan az életmódjuk veszélyeztetésének lát. Nem egy kényelmes életmód, de higgyétek el, amikor azt mondjuk, ez csak ideiglenes és átmeneti fázis.

Ahogy az idő múlik, egyre jobban szét tudjátok válogatni ezt a zűrzavart és jártasak lesztek abban, hogy kizárjátok mindazt, ami nem tartozik hozzátok. Nem kellemes az az állapot, amikor képtelenek vagytok kizárni ezeket a negatív érzelmeket, melyek a külvilágból érnek benneteket, így megértjük a kényelmetlenség érzeteteket, ahogy folyamatosan felveszitek ezeket a jeleket. Nem könnyű úgy érezni magatokban, hogy ne (essetek abba a hibába, hogy ne) érezzétek sajátotoknak és azt gondoljátok, hogy lefelé csúsztok a létrán. Ez csak ideiglenes zavar, de ez egy olyan dolog, amelyet komolyan kell vennetek, különben belezavarodhattok (és csapdába eshettek) ebbe a félelembe, azt gondolva, hogy a tiétek. Ez egy veszélyes terep, hiszen hajlamosak vagytok magatokat a kétségbeesés mély üregébe vetni, ebből pedig nem könnyű kimászni.

Próbáljatok a belső szentélyetekre összpontosítani, ahogy már többször is említettük régebben. Ott rejlik az igazság és ott rejlik a józan ész hangja is. Ez a hang nyilvánvalóan meg fogja nektek mondani, hogy melyik a helyes irány és azt is, hogy ezek a külső zavaros zajok és hangok csak megpróbálják elterelni a figyelmeteket és szándékotokat. Annyira sokan érzékelik azt, hogy milyen erősekké váltatok, másra sem vágynak, mint hogy lehúzzanak a saját szintjükre. Ebben pedig nagyon-nagyon kitartóak. Tehát fontos, hogy ne csendben szenvedjetek, hanem nyúljatok ki a többiekért a fátyol mindkét oldalán, amikor csak érzitek a védelmetek gyengülését.

Egy másik jó eszköz mindezen negativitás ellen, ha az Anyatermészet védelmét/kegyelmét keresitek. Könnyen kapcsolódni tudtok az erejéhez és az energiájának tisztaságához, Ő pedig el fog benneteket látni mindazzal a megnyugvással, amely szükséges ahhoz, hogy megtisztítsátok magatokat attól az üledéktől, amely a “külső világból” ragad rátok. Ő lány, de ugyanakkor nagyon heves is, minden módon meg fog benneteket védeni. Kérjétek a segítségét, s Ő segíteni fog, ti pedig meg fogjátok érezni, hogy a felgyülemlett félelem és harag terhe hogyan olvad el az Ő irányítása/felügyelete alatt.

162. rész (2012. július 7.)

Kezdjük először is azzal, hogy ti mindannyian hosszú-hosszú utat jártatok be, mire ideértetek. Azt is kijelenthetjük, hogy a visszatérési pont már mögöttetek van(ergo, innen már nincs visszaút – Tom). Sokatoknak ez az utazás annyira fárasztó néha, hogy eszetekbe juthat: “tényleg megéri, illetve eljutok valaha is… az ígéret földjére, ahol a boldogság és béke vár rám?”. Ez érthető is, hiszen az energiák ide-oda lökdösnek benneteket és vannak időszakok, amikor kőkemény falba ütköztök, ilyenkor pedig a fájdalom és a kényelmetlenség még a legbátrabb szívűeket is kikezdi. Ahogy elmondtuk, a visszatérési pontot elhagytátok, az utazás a célig sokkal-sokkal rövidebb, mint a hátrahagyott út. Ez megint üres ígéretként hangozhat, hiszen soha nem fogunk pontos időpontot, vagy időintervallumot adni ezekben az üzenetekben. Ahogy már elmondtuk, ez a nyomáserősödés csak egy dolgot jelenthet: a folyamat kicsúcsosodik, így legalább abba az ígéretbe kapaszkodhattok, hogy közelebb vagytok a célhoz, mint eddig bármikor. Ez ugye, nem túl sok vigasz, de olyan közel vagytok, hogy szinte karnyújtásnyi a távolság.

Mint mindig, a körülöttetek lévő dolgok pont az ellenkezőjére utalnak, hiszen minden területen napi szinten problémák jelentkeznek, de ha mögé néztek azoknak a híreknek, amelyek katasztrófákról üzennek, akkor megláthatjátok a fény apró csillogásait is a bolygótok minden pontján. Ne csapjanak be a felszínes drámák, melyet oly hevesen hirdetnek. Csupán a legfelsőbb réteg, de alatta pedig sok-sok pozitív energia kezdi megvetni a lábát, valamint elveti az információját megannyi embertársatokba. Már említettük ezt a láthatatlan cunamit, mely cunami erőt gyűjt és koncentrikus körökben szétterül az egész bolygón. Ez a jótékony energia-cunami elkezdi átverekedni magát azon a vékony ködfátylon, amely oly sok mindent elfed és szó szerint leblokkolja a fényt. De most már nem lehet csak úgy leblokkolni, ezért egyre több ember kezdi látni a valódi világot ebben az új fényben. Amikor kinyitják a szemüket erre az új fényre, akkor ők is meg fogják hallani a hívást a szívükből és el fognak fordulni a régitől.

Ne feledjétek, nem minden embertársatok fog ugyanúgy reagálni. Hiszen azok, akik szeretnék befejezni(véghezvinni - Tom) ezt a katasztrófa ciklust a világotokban, nekik ez a fény csak felkorbácsolja a vérszomjukat és még jobban megőrjíti őket, hiszen halálfélelmük lesz ettől a bolygótokra történő fénybeáramlástól. Előreláthatatlan módon fognak reagálni, szóval ne lepődjetek meg, ha a harag, a gyűlölet és az erőszak szintje hirtelen feltör és bizonyos részét elárasztja a világotoknak. Ez a fény előrehaladásának jele lesz, tehát ne essetek bele a kitörő dráma csapdájába. Jusson eszetekbe, hogy ez csak egy játszma(előadás), amely azért van, hogy megtévessze a tömeget, azért, hogy azt gondolják, elveszítették az összes erejüket és már nem tudják megváltoztatni a bolygó irányát.

A többiek érezni fogják az erő feltörését és még jobban feltöltődnek ezekben a körökben, amelyekben a maradék sötétség előtör az emberek szívéből. Úgy döntöttek, nem törlik el a félelmet, hanem átölelik és őrzik teljes erejükből, s nem riasztja el őket semmilyen apró piszkos kis trükk sem, hogy meggyőzzenek annyi embert, amennyit csak tudnak arról, hogy a világ örökké egy sötét hely lesz. Nem lesz az, a jelenlétetek már garantálja, hogy ennek a hosszú folyamatnak más lesz a vége. A fény már megnyerte ezt az akarat-csatát, hosszan és keményen küzdöttetek ezért a győzelemért. Eljött az idő, hogy hátradőljetek és végignézzétek a régi szétesését. Persze nem maradtok feladatok nélkül miközben ezt nézitek, de ne feledjétek, hogy szemlélőként vegyetek benne részt(pontosabban NE vegyetek benne részt – Tom:)), nem pedig játékosként/színészként. A szerepetek nem a drámában való részvétel, hanem az, hogy továbbra is egyre több fényt sugározzatok a színpadra, és ezáltal a többiek is átláthatnak a színjátékon, s rájöhetnek arra, hogy ideje elhagyni a színpadot és beállni azok soraiba, akik beengedték oda a fényt, ahol eddig (minden felett) a sötétség uralkodott.

161. rész (2012. július 4.)

A mai üzenetben egy olyan témát részletezünk tovább, amelyet már érintettünk. A fizikai és mentális változásokat, amelyen keresztülmentek. Ez, mint ahogy tudjátok is, egy éppen most zajló folyamat, hiszen “átépítés alatt” álltok. Engedjétek meg, hogy megmagyarázzuk; az utazásotok a harmadik dimenziós létezésből a többrétegűbe, az, ami jócskán kimozdít benneteket a kényelmi zónátokból. Ez nem új hír számotokra, hiszen mindannyian számos időszakon át szenvedtetek már. Annyi „átépítésen” estetek már át, hogy már jól tudjátok mivel jár. Mind a fizikai, mind a mentális test ütött-kopott lesz ettől a folyamattól. Így sok ember számára ezek a “felemelkedési tünetek” - hogy ezt az ismerős kifejezést használjuk - néha túlterhelőek lesznek. Bizonyára ez nem egy olyan dolog, amit pozitívumként élnétek meg, de ahogy már említettük, ezek az evolúció jelei. Az ismert kifejezés: “nincs fájdalom, nincs nyereség”, ebben az esetben is teljesen igaz. Sajnos, néhányan elveszítik a “fájdalom” közepette a “nyerés” kilátásait(célt). Ez a folyamat annyira megterhelő, hogy sokan félre fognak állni és még mélyebbre süllyednek a kétségeikbe.

Ezt mi nagyon komolyan vesszük, hiszen tudjuk, sokan úgy gondolják, hogy most már feladják és kilépnek. Ezért szükséges ezen szavak és energia megosztása veletek, valamint e miatt fogtok hasonló más üzeneteket is látni az interneten. Számos módon támogatva vagytok, hiszen ti vagytok azok, akik a kényelmetlenség látszólag végeláthatatlan óráit kiálljátok.

Sokatoknak ez valamiféle büntetésnek tűnik, s ahogy fokozódik, még az is eszetekbe jut, hogy “miben tévedhettem, hogy így szenvedek?”. A válasz most is az, ami eddig, semmit nem tettetek rosszul, mindent jól csináltok és a megfelelő időben is teszitek ezt. Mivel az igazság az ilyen helyzetekben nehezen jön át, mi ezt újra és újra el fogjuk ismételni. Ez a folyamat gondosan meg lett tervezve, már jó előre, ti pedig gondosan figyelve vagytok, így semmi sincs a véletlenre bízva. A ti rálátásotok, viszont nagyon eltérő lehet, így bátran ismételjük ezt, mint egy mantrát, hogy ti tökéletesen ki vagytok egyensúlyozva és fel vagytok készülve a következő lépésre ebben az utazásban. Nincs semmi amitől félni kellene, kivéve talán a saját kitartásbeli és türelembeli hiányosságotoktól. Nagyon el fog fogyni, van akiben jobban, mint másokban, így jobb, ha találtok egy olyan helyet, külső és belső helyet is, ahol összekapcsolódhattok saját magotokkal és a testvéreitekkel is, hiszen nagyon fontos, hogy ne a magányba üljetek és szenvedjetek.

Ez nagyon fontos, hiszen csak úgy maradhattok ebben a versenyben, egész a célvonalig, ha tudatosak maradtok a hozzátok hasonló lelkekkel és még fontosabb, hogy kapcsolatban legyetek azzal a mindent kibíró és örökké tartó „erőteleppel”, amit mindannyian belül hordoztok. E mellett számos segítő kéz vesz körbe folyamatosan benneteket, csak kérjétek a segítséget, ha szükségetek van rá, hiszen addig nem avatkozhatunk bele, amíg nem kéritek. Ti mindannyian önálló lények vagytok, így teljes felelősségetek van afelé, hogy hogyan közelítitek meg ezt a folyamatot. Amennyiben magányosan akartok szenvedni, akkor ez a választásotok is tiszteletben lesz tartva. Amennyiben viszont kinyíltok és meghívtok minket, mi mindent meg fogunk tenni, hogy segítsük ezt a harmadik dimenziós létezés igáját cipelni.

Ezen az úton egyébként sem pusztán személyes okból vagytok, nem csak ezen bolygó miatt teszitek ezt, hanem az egész Teremtésért. Úgy tűnhet, ez az üzenet csupán még rátesz az eddigi nehéz teherre, mégis el kell mondanunk újra és újra, hogy a munka, amit végeztek az Egész Teremtésért van, még ha úgy is tűnik, akkor sem magányos az utazás. Illetve az lehet, ha úgy döntötök. Igazából jó társaságban utaztok, úgyhogy arra bátorítunk újra, hogy éljetek azzal a lehetőséggel, hogy kapcsolatba léptek az utastársaitokkal. Az utastársak alatt pedig gondolunk mind a jelenlévő társaságra, mind arra, akiket még nem ismertek. Oly sokan vannak és ha látnátok őket, a szívetek azonnal könnyebb lenne, egyből tudnátok, hogy még ha hosszú és meredek is az út, akkor is végig fogjátok csinálni. Oly sokan vagytok és oly erősek, szó szerint fényben fürösztitek ezt a bolygót már most is.

Kérünk benneteket, erre a fényre összpontosítsatok amint lépkedtek tovább ezen az utazáson, és ne essetek abba a csapdába, hogy a széteső régi világ reménytelenségét nézitek. Az csupán abban segít, hogy kisebbnek lássátok magatokat annál, mint amik vagytok. Soha többé nem szabad elfelejtenetek a nagyságotokat. Ez hozott el ilyen messzire benneteket és ez fog elvinni végéig. Csak TI tudnátok újra kicsinek látni magatokat, mert a világegyetem többi része csak a nagyságotokat látja.

160. rész (2012. július 2.)

Szeretnénk az utolsó üzenetben említett témához hozzáfűzni még néhány információt. Az energiátok rossz irányba való helyezéséről. Valószínűleg ez lesz a legnehezebb feladat, hiszen nagyon sok dologgal kell szembehaladnotok. Nagyon jól kondicionáltak már benneteket arra, hogy egy bizonyos módon viselkedjetek és ezt nem könnyű elengedni.

Évszázadokig az emberiség a "jó" és a "rossz" kettőssége közé volt szorítva. Azért használjuk ezeket az idézőjeleket, hogy rámutassunk, ezek a felismerések többnyire ember által alkotottak, hiszen mindent felosztottatok és ilyen feliratú dobozokba helyeztétek. A sötétség és a fény -mindkettő létezik-, de ezt most tegyük félre egy pillanatra és összpontosítsunk az ember cselekvésére, valamint arra, hogyan lett az egyiknek, vagy a másiknak ítélve (jónak vagy rossznak – Tom). Ez zavaros lehet, de különbség van a között, amire tanítottak benneteket és a között, ami a sötétség vagy a világosság energiáinak kiáradásán alapul. Ezek alapvető és természetes ellentétpárok, -hogy nevezzük őket így -, az emberiség cselekedetei pedig szintén feloszthatóak az alapján, hogy milyen energiából származnak és az alapján is, hogy milyen végeredményhez vezetnek. Néhány példát fogunk adni, hogy világosabb legyen ez a téma.

Az emberiség egy óriási megtisztítási akcióban vesz részt. A cél az, hogy az a negatív és káros hatás, melyet a birodalmatokba érkezett kizsákmányolók okoztak, el legyen takarítva, hiszen ők a bolygótokon lévő egyensúlyt a sötét energia felé billentették. Mindig lesz bizonyos keveredése a sötétségnek és a fénynek, hiszen így működik ez a teremtés, de a ti esetetekben a sötétség szó szerint elárasztotta a síkotokat és eltolta az egyensúlyi pontot. Ugye, mindig szükség van egy kis sötétségre ahhoz, hogy megláthassátok a fényt, de a ti esetetekben annyira belemerültetek a sötétség hatásába, hogy a fénynek nagyon nehéz dolga van, ha ezen át szeretne ragyogni. Ez most megváltozik, de ezáltal sok dolgot kell újrafontolni és elgondolkodni arról, mit is tartunk “jónak” és mit “rossznak”.

Amint már régebben is elmondtuk, rengeteg erőt/hatalmat hordoztok magatokban, így nagyon fontos, hogy a cselekedeteitek a megfelelő irányba legyenek irányítva, máskülönben lehet, hogy az ellentétét erősítitek. Más szavakkal; csupán az ösztönre hallgatva nem tudtok a megfelelő irányba haladni, ez már nem tud benneteket megfelelően szolgálni. Nagyon tudatosak kell, hogy legyetek, mielőtt bármilyen cselekvésbe is vetitek magatokat. Hagyományosan, azok, akiket “jónak” tartotok, az emberiséget próbálják szolgálni a szívükkel és az elméjükkel, úgymond “jót téve”, azaz az energiájukat arra használják, hogy megpróbálják a kríziseket megoldani. Ez persze példamutató dolog és bizonyosan segítette is az emberiséget, hogy kipusztuljon. Ne tévesszen meg benneteket, mi semmi negatívat nem mondunk ezen önzetlen és jó szándékú viselkedésre, de most a szabályok annyira megváltoztak, hogy fontos, hogy tudd a különbséget a “jó” és a “rossz” között. Mindez az energiákon és azok mozgásán alapszik, melyek át fogják alakítani a bolygót a túlzott sötét fázisból egy új és ragyogóba, mely után annyira vágyakoztok. Azért, hogy ezt elérjétek, tudnotok kell az energiát az asztal jó (megfelelő) helyére helyezni, nem pedig az ellenfél oldalára.

“Jót tenni” azt jelentette, hogy a szenvedés és a gyötrelem helyzeteibe helyezitek magatokat, amelyben azt az aktív szerepet töltitek be, amely által csökkentitek az okozott fájdalmat és gyötrelmet. Ez nagyon hatékony is. Igen sokakat kisegített a nyomorból, de ez mellett etette az alatta lapuló tüzet is, mely a forrása mindennek a szenvedésnek. Név szerint, a sötét energia, mely az emberiséget a mohóság és a félelem igájába hajtotta. Ez a mohóság és félelem pedig nagyon éhes jószág. Állandóan etetni kell, nem csak azok által, akik már a markába kerültek, de a kívülállók által is, akik megpróbálják a tüzet megállítani azáltal, hogy a saját energiájukat vetik bele. Ez nem fogja eloltani a tüzet, távol sem, így a “jó cselekvés” csupán meghosszabbítja a tüzet(a tűz idejét). Ahogy már elmondtuk, ha érzelmileg belevetitek magatokat azokba a szörnyű dolgokba, amelyeket tapasztaltok magatok körül, azáltal erősebbé teszitek őket, így épp azt az állatot etetitek, amelyet le akartok győzni.

Mit lehet tenni azért, hogy kiéheztessétek ezt a bestiát? Nos, ez nem egyszerű dolog, hiszen az ellen kell fordulnotok, amit eddig “jónak” tartottatok az embertársaitokban. Teljesen el kell magatokat szakítani (lecsatlakozni) a körülöttetek látott szenvedéstől, melyet ezen “állatok/bestiák” cselekvése okozott. Ez nem egyszerű dolog, hiszen szinte minden egyes lépésben ezen mohóság és félelem maradékával találjátok szembe magatokat. Ettől függetlenül meg kell próbálnotok, mert ez az egyetlen mód arra, hogy lelassítsátok ezt a gépezetet és meg is állítsátok. Ti vagytok a holnap teremtői, de ha az újra felfedezett erőtöket arra használjátok, hogy a jelenkori eltorzult világba avatkozzatok vele, akkor csupán azt fogja szolgálni, hogy ugyanennek a jelenlegi világnak tovább forgassa a kerekét.

Sok embernek nehéz lesz ezt felfogni, de arra kell magatokat edzeni, hogy a figyelmeteket elvegyétek/átváltsátok arról, ami megjavíthatatlan - más szavakkal, mindazok a jelek, melyek azt ordítják “a világ nagy problémában van” - és arra fordítsátok, ami ennek ellenkezőjét mutatja. Rengeteg dolog mutatja már ezt nektek (tehát, annak ellenkezőjét, ami megjavíthatatlan - Tom). Lehet, nem annyira könnyen látható, főleg nem a médiában, de ott van és megmutatja magát azoknak, akik hajlandóak meglátni az összeomló világ romjai/felfordulása közepette. Lehet, hogy aprónak és jelentéktelennek tűnnek, de mégis az egészséges és jómódú világ jelei, mely a sötét elnyomóitok orra előtt kel ki. Egyenlőre szinte láthatatlanok ezek a jelek, de gyorsan fognak nőni, ha ellátjátok azzal a fénnyel és energiával, amelyre szüksége van ahhoz, hogy terjeszkedhessen. És terjeszkedni is fog, gyorsabban, mint gondolnátok. Lehet ez egy mosoly bárki arcán akár az utcán, egy kedves gesztus akkor, amikor legkevésbé várnád. Lehet egy erős zöld növény, ahogy kisarjad a betonban, de akár egy gyönyörű madárhang is a városod legsötétebb sarkából. Apró és jelentéktelen, mondanád, de nem, ezek azon ragyogó jövő hírnökei, amelyre úgy vágytok és ezek a bizonyítékok arra, hogy már elkezdtétek létrehozni.

Sokan beleköthetnek ebbe, kigúnyolhatják, hiszen nagy dolgokat várnak, amely az ordítja: “a régi világ elkárhozott”. Azt várják, a föld szakadjon szét az illesztésénél, valamint tömeges kiűzettetés legyen. Nos, lehet erre jó sokáig kell várniuk és az ebbe vetett energiájuk szó szerint azt a tüzet szítja/táplálja, amely még jobban kibillenti a bolygót. Szóval a fény hozzáadódhat a sötétséghez, ha arra összpontosítják a szándékukat. A fényeteket összpontosítsátok a körülöttetek lévő fény ragyogására, utána pedig nézzétek csak meg, mi fog következni. Garantáljuk, hogy sokkal-sokkal hatékonyabbak lesztek, mintha odavetnétek magatokat a sötétek által gyújtott mágjába.

159. rész (2012. június 30.)

Egy pillanatra se képzeljétek azt, hogy a képzeletetekkel játszunk. Több valóságban vagytok egyidejűleg, és ahogy betekintetek a képzelgésetek mögé, nehéz elfogadnotok a következő napra való rálátásotokat. Nos, ezek a napok nem egy paradicsomban eltöltött napok, hiszen szembe találtátok magatokat a valósággal, az éber óráitokban. Mindez akkor történik, ha nem sikerül elszakítanotok magatokat ettől a horror műsortól és nem sikerül ráhangolódnotok a másik csatornára, ahol a szabadság uralkodik és ahol a lelketek egy egész más hangon szól.

Nos, ezek szép szavak, de kérditek, hogy mit is értünk ez alatt. Térjünk a tárgyra. Elsődlegesen fontos, hogy elkülönítsétek magatokat attól az “igazságtól” és abbahagyjátok a drámában való szerepeteket, amelyet az uralkodóitok állítanak elétek a nap 24 órájában. Ez alatt értjük a rossz híreket, amiket elétek tálalnak, s fontos, hogy érzelmileg elszakítsátok magatokat tőlük. Tudjuk, hogy ez nem egyszerű, de jusson eszetekbe, hogy minden egyes alkalommal, ahogy a harag, a szomorúság és a kétségbeesés csapdájába estek az embertársaitokkal és a bolygótokkal, akkor azt az energiát tápláljátok, amelyet nem kellene.

Sokkal fontosabb szerepet játszotok, mint eddig, hiszen több energiát hordoztok, ezáltal pusztán a jelenlétetek nagyobb változást tud létrehozni, mint ezt megelőzően. Fontos, hogy megértsétek, mennyire erősek vagytok. Ez nagyon nehéz számotokra, hiszen továbbra is az emberi faj tagjaként tartjátok számon magatokat, ezáltal minden erőtökkel arra törekedtek, hogy a többség/mindenség javára tevékenykedjetek(ahelyett, hogy minden erőtökkel arra törekednétek, hogy felismerjétek valós mivoltotokat és kiszabaduljatok a drámából - Tom). Mindeneteket bevetitek ennek a bolygónak a javáért. Úgy, ahogy erre kiképeztek benneteket, az alapján, ahogy a benneteket uraló erők meghatározták. Amennyiben csupán az ösztöneiteket követitek, az Ő kezeikre játszotok. Jobb, ha abbahagyjátok a jószág etetését és visszaveszitek a saját hatalmatokat.

Más szavakkal, ideje visszahúznotok magatokat a csatából. Nem vesztesként, hanem ravasz harcosként, arra használva az energiát, amire kell, nem pedig az ellenfélre. Azt tanácsoljuk, hogy ne tápláljátok azt a tüzet, amely a világotokat égeti, inkább vegyétek vissza és használjátok másra. Sokkal értékesebbek vagytok, mint pusztán „ágyú-töltelék”, hiszen a tüzetek önmaga kell, hogy égjen, utat mutatva azoknak, akik követnek benneteket. Nem könnyű munka vár rátok, hiszen pont szembe megy azzal, amit tanítottak nektek, de ez a legfontosabb munka azok közül, amire valaha is felkértek benneteket. Tehát, húzzátok vissza az energiátokat és legyetek biztosak abban, hogy merre is tart, mielőtt kikülditek.

158. rész (2012. június 28.)

Már sokszor érintettük ezt a témát, de ismét visszatérünk rá. Az ok nyilvánvaló, hiszen oly sokan vannak akik azzal szenvednek, hogy fenn tudják tartani az összpontosításukat ezen hatalmas energiák közepette, mely bombáz benneteket. Az összpontosítás/fókuszálás fenntartása az elsődleges, mert különben elveszhettek a tünetekben és képtelenek lesztek meglátni a nagy képet (összképet). 

Engedjétek meg, hogy megmagyarázzuk. Közületek legtöbbeteknek ezt az utolsó néhány hónapot - van, akiknél évet - a rátok nehezedő összetűzésben levő érzelmek érzése jellemezte. Amelyben egyik nap magasan repülve érezhettétek magatokat, mentesen attól a káosztól, amely körbevesz benneteket, másik nap, viszont szó szerint összetörve és kiégve éreztétek magatokat, attól a nyomástól, amely a környezetetekből és a saját elvárásaitokból nehezedett rátok. Nagyon is tiszta képetek van arról, hogy hová vezet ez a nehéz munka és erőfeszítés, viszont mivel úgy lettetek programozva, hogy felejtsetek, nehéz időszak ér benneteket akkor, amikor minden nyugodt/stagnál, vagy amikor visszafelé halad. A mag-lényetek jól ismeri ezen folyamat részleteit, mert különben nem tudnád elviselni az iramot és a versenyt a célig. Mint jól tudjátok, ez a tudás akarattal lett elrejtve a mindennapi tudatosságotokból, így számos nap és éjszaka zajlik értelem nélkül a jelenlegi körülmények között (helyzetben). Ezért tanácsoljuk továbbra is, hogy keressetek bent (belül), találjátok meg azt a szentélyt, ahol a béke lakozik, mert ott lakozik a tudás is. Amikor sikerül kapcsolatba lépni ezzel a központtal, ez a tudás megnyugtatja a szíveteket és segít bátorságot és kitartást önteni belétek, hogy folytatni tudjátok az utazást. 

Mint máskor is, most sem hibáztatjuk azokat, akik nem tudják ezt a kapcsolatot megtalálni. Ne féljetek, kedveseim, ti mindent megtesztek képességeitekkel, de mivel a külső műsor annyira mindent átható ,így szinte lehetetlen meglátni a nehéz munkátok gyümölcsét. Ti mind sikeresek vagytok abban, amit csináltok, mi pedig mindig itt leszünk, hogy emlékeztessünk benneteket erre a sikerre. Tudjuk azt is, hogy sokan úgy érzitek, a "siker" szó a legutolsó, amivel jellemeznétek a jelenlegi életeteket, ebben a pillanatban. Pedig ti mind dicséretreméltóan és példamutatóan viselkedtek, mind beteljesítitek a szerepeteket ebben a játékban, ha használhatunk erre az egészre ilyen kifejezést. Meg ha ti néha nehezen is látjátok meg ezt, mi nagyon büszkék vagyunk rátok.

Mivel azok, akik szeretnék fenntartani az uralmukat heves műsorral rukkoltak elő, így nehéz meglátni és igazolni a cselekedeteiteket, de mi tisztán látjuk, hiszen átlátunk azon a füstön, amit a sötétséget szerető uralkodóitok keltettek, azért, hogy összezavarjanak benneteket. Mi azt is látjuk, hogy az általatok kisugárzott fény napról-napra egyre erősebb, valamint azt, hogy ez a fény hogyan ijeszti meg az elnyomóitokat. Ők úgy döntöttek, még keményebben bánnak veletek, ennek eredményét könnyű meglátni körülöttetek. Nem tudják a süllyedő hajójukat megmenteni, bármennyi fegyverrel és pénzzel is dobálóznak, csupán annak látszatát tudják fenntartani, hogy nem süllyed. Elismételjük, mint oly sokszor, ne dőljetek be ennek az erőfitogtatásnak, már csak ennyit tudnak tenni. Ez csupán egy illúzió, amellyel megpróbálnak meggyőzni benneteket arról, hogy az az illúzió amit, teremtettek, az még mindig kitart és erős. Ti, viszont jobban tudjátok és mi is segíteni fogunk ezen a ködön átlátni. Ez mögött húzódik az ígéret földje, a puszta jelenlétetekkel teremtitek meg lépésről-lépésre, napról-napra. Még amikor elveszettnek is érzitek magatokat ebben a fény és árnyék játékban, még akkor is teremtitek. Nem vagytok elveszve, csupán úgy érezhetitek, hogy el vagytok, ez érthető is, de mi emlékeztetünk benneteket az igazságra, arra, hogy ti vagytok azok akik megteremtitek az új világot. Ezt teszitek a nap minden másodpercében, akár sírtok vagy nevettek, akkor is teremtitek az álmaitok földjét.

Az álmotok végre valóra válik, minden értelemben megnyilvánul, de az ellenfeleitek elrejtik ezt a sötét ködfátyol mögé. Ne essetek ennek csapdájába, s amikor találkoztok vele, tartsátok bent a lélegzeteteket, hogy ne kelljen belélegezni az egészségtelen füstjét. Ők azok, akik összezavarnak benneteket és azt próbálják elhitetni veletek, hogy elbuktok a küldetésetekben. Nem fogtok, amit pedig a füstfátyol mögött látunk ragyogni, az igazolja ezt. Az nem füst és délibáb, az valós dolog, amint átverekeditek magatokat ezen a mérgező fátylon, ti is valódinak fogjátok találni ezt az igazságot. Mindig meg tudjátok találni, ha kapcsolódtok a bennetek lévő mindent-tudó magvatokhoz. Tehát, tudjuk, hogy ezekben az időkben nehéz éberen tartani a figyelmeteket és az összpontosításotokat, de mivel ismeritek a bennetek hordozott igazságot, reméljük, jó helyen fogjátok keresni és nem arra fordultok amerre azok ujja mutat, akik a körülöttetek lévő káoszra és zűrzavarra próbálják terelni a figyelmeteket.

157. rész (2012. június 26.)

Az utóbbi napokban izgalmas vágtában volt részetek, kedveseim és jó távolra kerültetek Kansastól -hogy ezzel a hasonlattal éljünk (Óz a nagy varázslóból Dorotthy Kansasból csöppen bele a mesevilágba - Tom). Engedjétek meg, hogy megmagyarázzuk. Ahogy a napok haladnak előre, egyre több dolog változik meg a belső programozásotokból, a régi negatív és degeneratívból az életet támogatóba, egy olyanba, amely segít túlhaladnotok (meghaladnotok) az úgynevezett “normális emberi lény” élettartamát. Ahogy már többször is elmondtuk, ez a ki- és újraprogramozási folyamat teljes, de részekben kell, hogy történjen, hiszen egyszerre csak ennyit bír el a törékeny emberi test. Vagy inkább úgymond, annyit, amennyit csak el tud egyszerre viselni, hiszen a tűrőképességetek nagyon nagyra nőtt, olyannyira, hogy ha régebben kellett volna ilyen heves energiát elviselni, akkor komoly bajban lettetek volna.

Számos módon fog rátok kihatni, a dózis mindig a maximumot közelíti, amit csak éppen el tudtok viselni, ebből kifolyólag midig van valamilyen „mellékhatás”, ahogy letöltődnek az új kódok. Ez alkalommal is így van, tehát nincs ebben semmi furcsaság. Ez az utolsó alkalom olyan erős volt, hogy volt, akit kiütött néhány órára. Sokatok számára drámai és nyugtalanító, de mint mindig, most is megnyugtatunk benneteket, hogy ez nem káros (még akkor sem, ha kiütve érzitek tőle magatokat). Éppen ellenkezőleg, hiszen ezek a bejövő energiák szétrobbantják a stagnáló energiák utolsó darabjait is, melyek még ott rejtőzködhetnek valahol mélyen, bennetek. Emellett fontos információt is hordoznak, mely nagyon értékes lesz az elkövetkező napokban. Attól függetlenül, hogy ezt az információt nem könnyű felfogni/érzékelni a mindennapi életetekben, mégis át fogja hatni az egész (é)leteteket.
(az utolsó szót nem lehet ékezetesíteni, mert csakígy érvényesül Tom szójátéka :) - Andrea)

Összefoglalva: ne feledjétek mosollyal fogadni ezeket a nagyon heves energiákat, hiszen egy nagy lépéssel visznek feljebb a valódi dicsőségetek elérésének létráján. Még egyszer elmondjuk, mindenki egyénileg van “kezelve”, egyikőtök sem érzi ugyanazokat a tüneteket, mint a másik. Ezért ne ostorozzátok magatokat, ha esetleg nem “éreztek” semmit. Ez nem jelenti azt, hogy valami baj lenne (valami nem úgy történne, ahogy kell), sem pedig azt, hogy magatokra maradtatok. Csupán azt jelenti, hogy a ti folyamatotok a saját léptékével halad, de mindenki egyre közelebb kerül ugyanahhoz a végső célhoz, még akkor is, ha az oda vezető út eltér a szomszédétól.