304. rész (2013. április 29.)


Amint észlelhettétek is, a tűz felélénkült. Közeledünk az első Gyülekezéshez, melyet a következő hétvégén tartunk. Valószínűleg érezni fogjátok ahogy a tűz felerősödik, hiszen szeretnétek részt venni ebben az egész világra kiterjedő eseményben. A szálak melyeket eddig szőttetek egyre nagyobb szövetté állnak össze. Benne vagytok ebben az új fényhálóban és mi megbizonyosodunk arról, hogy elég jól bekötöttétek-e magatokat. Hiszen igen gyorsan fogjuk tekerni a szálakat és egy csodálatos fényszerkezetbe szőjük őket. Ez nem azt jelenti hogy rabok vagytok, épp ellenkezőleg. Ez azt jelenti, többé nem vagytok magányos utasok akik az alacsony sűrűségben utaznak. Innen csatlakoztatok a bulihoz, kapcsolódtatok a jövő (fény)szálaihoz. A cselekedeteken keresztül megtettétek azt amit már oly régóta eldöntöttetek. Ez a BELEEGYEZÉS már megtörtént lélek szinten, még azelőtt, hogy idejöttetek volna. Így az öröm melyet a szívetekben éreztek, abból származik, hogy ez a BELEEGYEZÉS érvénybe lép, kifejti a teljes hatását.

Az út ami eddig a pontig vezetett hosszú volt és nehéz. Van akinek úgy tűnik, hogy a megpróbáltatások még most sem tűntek el. Viszont a beleegyezésetek által, hogy ennek az örömteli fényhálónak a részeivé váltok, elvágjátok az összes szálat ami a régihez kötött benneteket. Ez a háló érvényteleníti a régit, ahogy beléptek ebbe a hatalmas Tóba. Olyan lesz mint egy felszentelés, mely eltörli a könnyeket és a szomorúságot, a haragot és a kétségbeesést mindörökre. Meglesz a lehetőségetek arra, hogy valóban kapcsolódjatok, nem csak a valódi magvatokkal, de a Minden Ami Van magjával is. Ahogy bepillantotok ebbe, a régi azonnal lehullik rólatok. Olyan lesz mint egy kifakult régi fénykép. Még ha néha úgy is döntenétek, hogy ránéztek erre a fényképre egy-egy emlékért, olyannak tűnik majd mintha egy idegen emlékei lennének. Azok voltatok, de többé már nem vagytok azok. A tűz felizzott, a lángok nem csak benneteket melegítenek fel, hanem elégetnek mindent aminek nem itt van a helye. Mint a Főnix, úgy fogtok újra felemelkedni és együtt pedig ragyogóbbak lesztek mint valaha.

Ismét csak elmondjuk, hogy minden rendben van még akkor is, ha úgy érzitek néha a meleg túl sok ezekben a napokban. Az első Gyülekezéshez való előkészület teljes, így érdekes találkozásotok lehet önmagatokkal nappal és éjjel is. Lélegezzetek mélyen, tudjatok arról hogy a megtisztítás tüze nem fog megégetni benneteket. Olyanok vagytok mint a gyémánt, amit még a külső szénréteg borít. Ahhoz hogy a gyémánt megjelenjen, további nyomás és hő szükséges. A folyamat utolsó szakaszán sok irányítást/útmutatást kaptok. Úgy gondoljuk mindenki megfogja találni a módját annak, hogy kapcsolódni tudjon az utazás örömteli részéhez is. Megnyitottátok a szíveteket minderre, ezáltal megadtátok magatoknak az engedélyt az örömre. Azáltal hogy beléptetek ebbe a beavatásba (mert ez valójában az), jobban ragyogtok mint valaha. Még több információval jövünk majd vissza, most viszont ennyi elég. Engedjétek meg magatoknak az örömöt és elevenítsétek fel azt a fogadalmat, hogy ismét örömteli lényekké váltok.

Meghívlak benneteket a Tó körüli első Gyülekezésre - (2013. április 27.)


Kedves barátaim!

Lehet emlékeztek még rá, hogy ebben az évben említettem egy dolgot, melyet a ”Tó körüli Gyülekezésnek” neveztem. Más szóval egy közös meditációs csoport, melyre ezennel meghívok mindenkit. Eljött az idő az első időpont megjelölésére! Az utóbbi napokban ilyen irányba vezettek, ezt az üzenetet kaptam:

”Eljött az idő, hogy a Tó körüli energiák összeolvadjanak. Mégpedig olyan módon ahogy eddig nem tették. Ugyanazt a hangzást hordozzátok, de ezidáig ezek a hangok maguk voltak. Most viszont eljött az idő, hogy összeszövődjenek ezek az egyéni hangok, pontosabban rezgések. Ez az összeszövődés pedig a jövő szövedékét fogja képezni. Ahogy már elmondtuk, ti vagytok azok akik lehorgonyozzátok/lehúzzátok az energetikai szálakat, melyek cselekvésbe lépnek és egy teljesen új világot építenek. Ez a munka már lendületben van, most pedig elérkezett az idő a következő szinthez. A következő szint pedig az egyéni szálak összeszövése egy olyan szövetté, mely időtállóbb bárminél ezen a bolygón.
 
Ez furcsán hangozhat, de valójában ez egy nagy folyamat. Ehhez a Tóhoz hasonlóan többezernyi energetikai gyűjtőpont létezik és aktivizálódik. A kezdéshez a jel megvolt, ti pedig mind aktív tagjainak tekinthetitek magatokat ebben a fényszövésben. Mint a pók, ti is buzgón vonjátok ki a fényszálakat az éterből és szövitek össze őket egy csodálatos fényszerkezetté. Ennek a szerkezetnek a szépségét nem lehet leírni. A szívetek mélyén mindannyian megérzitek milyen csodálatos dolog is részt venni ebben a folyamatban. Ahogy egyénként hozzájárultok ehhez a mágneses hálóhoz, szorosan össze is kapcsolódtok. Az erőtök összeadódik.

Tehát, tekintsétek ezt a varázslatos folyamat kezdetének, mely kibontakozik a bolygótokon. Először lassan, majd a szálak egyenként összeadódnak. Az ereje megtöbbszöröződik és ezzel együtt a sebessége is felgyorsul ennek a folyamatnak. Örvendezzetek hát kedveseim. Olyanok vagytok mint az építők, lehet, hogy aprók de hatalmas csodákat tudtok felépíteni. Köszönjük nektek, hogy részt vesztek az alap lefektetésében. Nélkületek nem lenne új alap. Köszönet hát nektek az Egész Teremtés nevében arra invitálunk benneteket, hogy gyűljetek össze és áramoltassátok az energiátokat ebbe a gyönyörű fénytapétába. Köszönjük, egyelőre ennyi.”

Azt mondták, hogy kezdjük havi egy alkalommal, minden hónap első vasárnapján. Így május 5-én vasárnap elkezdhetjük az első csoportos meditációt a Tónál. Eltérő időzónákban élünk, így lesz akinek szokatlan időpontba esik. Valójában az idő nem is annyira érdekes, kapcsolódhattok más időpontban is, amikor nektek megfelel. A szándék összpontosítása végett mégis meghatározunk egy időpontot, este 9 óra az oslói idő szerint (mi épp ugyanabba az időzónába esünk – Tom).

Az egész évre lebontva, ezek a következő dátumok:
  • május 05.
  • június 02.
  • július 07.
  • augusztus 04.
  • szeptember 01.
  • október 06.
  • november 03.
  • december 01.
Persze, ahogy közelednek majd ezek a dátumok, még több információval jövök majd.

Ezek valóban erőteljes Gyülekezetek lesznek kedveseim! Valami olyat kezdünk el építeni együtt, ami örömet okoz mindannyiunk számára. Persze nem csak magunknak csináljuk, hanem az egész bolygónak. Lehet, hogy ez soknak tűnik így elsőre, hiszen még elvagyunk foglalva a saját magunk újraépítésével is. De érzem, hogy sok erőt fog adni ez a hatalmas szeretettel teli erőfeszítés. A fény oszlopai leszünk, a Tó összeköt bennünket és nagyon büszke vagyok arra, hogy részese lehetek ennek.

Szeretettel, fénnyel és hálával, Aisha

303. rész (2013. április 25.)


A hullámok már rég ideértek, de még mindig vannak olyan emberek akik úgy gondolják, hogy egyáltalán semmi sem történik. A port rugdossák és arra panaszkodnak, hogy minden mozdulatlan. Valóban így van? Arra ösztönzünk benneteket, hogy nézzetek körül és tekintsetek a mindenfelé bezúduló energiákra. Nem csupán a hasonszőrű emberek szívében, hanem távolabb is. A világotok ugyanis kezd túllépni azon a köztudaton amit felső korlátnak véltetek. Felső korlát azoknak akik nem annyira ”nyitottak” az új üzenetekre. Ugyanis előrefelé mozognak ők is, még ha nehéz is ezt észrevenni, mégis így történik minden egyes nap folyamán.

Az üzenet tehát a régi: Ne feledjétek el a szándékotokat a megfelelő irányba összpontosítani, ugyanis akkor valóban láthatjátok az eredményeket. Nem azért mert ti hoztátok létre ezeket, hanem mert ti is korlátozva tudtátok felismerni a fény hatásait. Hiszen évezredeken át arra voltatok kényszerítve, hogy egy mindenfelől körbevevő falat bambuljatok. Most viszont amikor ez az áthatolhatatlannak tűnő fal sok helyen ledőlt, sokan még mindig kitartóan a megmaradt romokat bambulják. Mintha mi sem történt volna. Kétségbeesettnek érzitek magatokat, úgy gondoljátok mindez a munka hiábavaló volt. Viszont, ha hajlandóak vagytok a figyelmeteket más helyre összpontosítani, (és sok esetben csak néhány centiről volt szó) ti is megláthatjátok, hogy ami valaha áthatolhatatlan erődítmény volt, ma már sok helyen ki van lyuggatva. Ti is tudtok olyan helyet találni ahol könnyű átlépni a romokat és társulni a külvilághoz.

Nem azért mondjuk ezt, hogy lehordjunk benneteket. Csak emlékeztetni szeretnénk titeket, hogy bizonyos értelemben már most is jobb helyzetben vagytok, mint amit valaha is jövőnek képzeltetek el. Ez mindig úgy működik, hogy a megfigyelő szemei határozzák meg a ”valóságot”. Amennyiben úgy döntenétek, hogy még mindig a falat bámuljátok, akkor a fal jó sokáig fog rabul ejteni benneteket. Viszont ha úgy döntötök, hogy megváltoztatjátok a figyelmetek helyét, kiszaladtok és csatlakoztok azokhoz a szabad lelkekhez akik a szabadság édes levegőjét lélegzik, akkor a valóságotok követni fogja ezt. Figyeljetek oda mihez kötitek magatokat, hiszen a ragasztó nagyon erős. Engedjétek meg magatoknak azt a szabadságot, hogy egy fényesebb világhoz kötitek magatokat. Ugyanis ez a világ már létezik és napról- napra egyre fényesebbé válik. 

A falak nem fognak gyorsabban ledőlni attól, hogy ütitek őket és minden erőtöket rájuk összpontosítjátok. Ezek a falak abban a pillanatban ledőlnek ahogy kiléptek mögülük. Adjátok hát meg magatoknak ezt a szabadságot, hiszen, ha továbbra is mögöttük maradtok azzal csak erősítitek őket. Ez pedig sem nektek, sem a többi embernek nem segít. Azért vagytok itt, hogy áttörjétek a falat azáltal, hogy elengeditek a félelmet amely a falak közé korlátozott benneteket. Ezt úgy tudjátok elérni, ha elengeditek a figyelmeteket a falakról. Engedjétek el azt a gondolatot, hogy ti faltörő kosok vagytok, nem ez a szerepetek. A ti szerepetek az, hogy átrepüljetek ezeken a falakon a gyönyörű szabadság- szárnyaitokkal. Amint elhagyjátok a földet, ezek a régi falak leomlanak. Csak így tudjátok biztosítani azt, hogy a régi börtön ne létezzen tovább annál, ameddig léteznie kell.

Könnyű rábólintani ezekre az elvekre, (mint ahogy meg is bizonyosodhattatok róla) de egy egészen más dolog az, hogy rábízzátok magatokat a szárnyaitokra és átlépjetek mindezen. Ne várjatok sokáig, különben lemaradtok a mókáról. Amint odaértek a másik oldalra, sok szeretet és nevetés vesz körül benneteket. El is felejtitek azonnal a hosszú börtönéveket. A memóriátok tisztára törlődik, többé nem pazaroltok egyetlen gondolatot sem arra, hogy:”mi lenne ha”, vagy ”miért tettem azt”, illetve ”miért nem történt előbb”. Akkor újrakezdtek mindent, az energiátokat a teremtésre fogjátok összpontosítani, nem pedig a szomorkodásra. Ilyen az amikor új (tiszta) lappal kezdtek. A Világegyetem összes színe ott lesz amelyből választhattok és megfesthetitek az első képeteket arról az életről, amelyet el is kezdtek élni.

302. rész (2013. április 23.)


A vihar lecsendesedett, a hullámok lenyugodtak a múlt hét erősségéhez képest. Ez a dolgok természetes menete. Ti pedig már hozzászoktatok többé- kevésbé ahhoz, ahogy a dolgok működnek. Ezúttal érezni fogjátok annak szükségét, hogy mélyen lélegezzetek, és megízleljétek a nyugalmat. Sokkal erősebbé váltatok, így a heves energiák ellenére sem lesztek túl sokáig letaglózva. Azonnal érezni fogjátok ahogy lenyugszanak. Mindezek mellett pedig azt, hogy fel kell kelnetek és tovább kell haladnotok. Az energialetöltések során szinte lehetetlen a jövővel foglalkozni. De ahogy leül a mentális köd és a fizikai tünetek enyhülnek, úgy érzitek cselekednetek kell.
 
Lesz olyan aki tervezni fog és elindítja a dolgokat. Mások görcsös kényszert éreznek, hogy valamit tegyenek, de nincs tiszta képük róla mit is. Ez a görcsösség nehezen kezelhető, de higgyetek nekünk mikor azt mondjuk, valahogyan mind megtaláljátok a módját annak, hogy kiengedjétek a felgyülemlett energiát. Ahogy a fátyol vékonyodik, a lelketek olyan módon kezd el beszélni hozzátok, ahogy még nem tette. A lelketek ugyanis ismeri a valódi célotokat. Többféle módon fog irányítani benneteket, hogy felfogjátok mindennek az értelmét. Váratlan helyeken találhatjátok magatokat szokatlan időben. Számos lehetőségetek nyílik olyan emberekkel találkozni, akik ismerősek valahonnan, de akár teljesen idegenekkel is. Más szavakkal mondva, sok minden mozgásba lendül, ami által megtalálhatjátok a módját annak, hogy a megfelelő helyre irányítsátok magatokat. Lesz akinek ez teljesen más fizikai beállítást jelent, mint amiben jelenleg van. Ne lepődjetek meg, ha valamitől elkezdtek távolodni és új helyet kerestek. Ez vonatkozhat a munkahelyedre, vagy a lakóhelyedre, de máshogy is megjelenhet.

A folyamat nagyon összetett, hiszen mind játékosok vagytok ezen a gigantikus játékmezőn, amelyet új világnak nevezünk. A cselekedeteitekhez igazodnak azok akik részt vesznek benne valamilyen módon (kapcsolódnak hozzá – Tom). Ez többé már nem magányos utazás kedveseim, ez már kollektív erőfeszítés. Attól függetlenül, hogy az életetek egyedi, a tapasztalataitok eltérőek a szomszédokétól, mégis úgy van az egész összekapcsolódva, hogy a legjobb végeredményt nyújtsa. Részei vagytok a megvilágosodott lelkek világhálójának, a fény erős szövete hálóz be benneteket. Amint a póknál, úgy nálatok sem lehet egy szálhoz úgy kapcsolódni, hogy az ne hasson ki az egészre. Össze vagytok szőve ezzel a hálóval, amit egy személy tesz az kihat az egészre és mindenkire. Ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy egy személy árthat mindenkinek. Ez a háló nem így köt össze benneteket, nem lehet káros dologra használni. Ezt a hálót csak a fény jótékony sugaraira lehet használni, s nem lehet más módon manipulálni. Így egy biztonságos hálót képez. Amíg úgy döntötök ehhez a hálóhoz kapcsolódtok, védve vagytok az erő által, amit az együttes védelem generál. Ezáltal a legjobb védelem gondoskodik rólatok, a fény minden irányból támogat titeket. Bármikor úgy érzitek, hogy lezuhannátok, ez a fényháló itt van és elkap benneteket. 

Most is mint mindig a szabad akarat választása alá esik, hogy csatlakoztok- e a fényhálóhoz. A fény nem tud segíteni azokon akik még nem döntötték el, hogy csatlakoznak- e. Akik viszont megnyitották a magjukat ennek a fénynek azok érzik, hogy ezt a kapcsolatot nem lehet széttépni. Mint ahogy a hajszálvékony pókháló is igen erős és a teremtőjétől sokkal nagyobb lényeket is elbír, úgy a fényháló is többet bír mint a hozzá kacsolódottak súlya. Azáltal, hogy kapcsolódtok a hálóhoz, erősebbé is teszitek azt. Így egyáltalán nem áll fenn annak a veszélye, hogy túlterhelitek. Egyre csak erősebbé válik, ahogy naponta kapcsolódnak az ”új tagok” hozzá. Amint említettük az egyik előző üzenetünkben, az új megvilágosodott lények áramlata még csak most lendül be és ez a folyamat egyre csak gyorsul.

Mindennek nagyon pozitív a kimenetele, de nemzi az ellentettjét is. Ahogy erősödik a fényháló, nem csak a pozitív reakciókat erősíti. Azokban akik nem kapcsolódtak, a másik oldalt is felerősíti. Érezni és látni fogjátok hogyan borítja be minden irányból ez a fényháló őket. Ők pedig kétségbeesetten kapaszkodnak majd, hogy távol tartsák ezt a fényhálót az életüktől.

A fény ugyanis nagyon ijesztő egyeseknek, hiszen csak a sötét árnyakhoz szoktak. Mindent megtesznek, hogy ezt a fényt távol tartsák maguktól. Hiszen meg vannak győződve arról, hogy ez a fény káros a számukra. A fény viszont nem bánt senkit. Azt a szeretetet hozza el, amelyre már régóta szüksége van a legsötétebb lelkeknek is. Bennük van a legnagyobb szükségük a szeretetre, de ott van a legnagyobb félelem is. Így mindent megpróbálnak, hogy távolt tartsák a fényt. Hiszen amikor a fény belép, a sötétségnek távoznia kell. Vele pedig minden megfog változni.

Ne feledjétek, hogy nincs az a sötétség amely ki tudná állni a fény erejét. Még a legsötétebb lények is átváltoznak ahogy a fényt beengedik. Mindaz ami úgy lett programozva, hogy a sötétségben maradjon, harcolni fog a puszta létéért. Így a fényt nem mindenhol várják szívesen, és ezt nyomatékosan jelezni is fogják. A fény viszont megtalálja a módját annak, hogy behatoljon mindenhova. Ugyanis számos sötét lélek hagyott rést a pajzsán. Ez a kis nyílás elég ahhoz, hogy a fény bejusson. A legváratlanabb módon fog beáramolni, de ehhez szükséges az a kis repedés amelyet céllal hagytak a pajzson. Csak azok maradnak a sötétben, akik tudatosan, 100%-ban elzárták magukat a fénytől.

Ezt ugyanis nem lehet erőltetni senkinél sem. A fény olyan mint a víz, beáramlik és megtalálja a természetes útját amely ki lett jelölve számára. Ahol pedig teljesen leblokkolták, megfog fordulni és új helyet keres melyet termékennyé tehet. Rengetek új termékeny talaj jelent meg ott, ahol eddig szikes talaj volt. Ahogy a fény belép, többé már nem lehet elűzni. Elég egyszer behívni és örökké ott marad. Nézzetek hát szét és meglátjátok a fény első nyomait az embertársaitokban. Még azok között is megjelenik, akik nagy műsort csinálnak és azt mutatják, hogy a fény ellen harcolnak. Először lehet, hogy csak egy apró ér jelenik meg, de ennyi elég. Hamarosan ezek az apró erek hatalmas felszabadító fénnyé válnak.

301. rész (2013. április 18.)


Amint érzékelhetitek is, a hullámok jönnek és mennek. Időnként úgy érezitek kirúgják a lábaitokat alólatok, máskor viszont felemelnek benneteket. Ilyen a természete ezen hullámoknak. Nem azért vannak itt, hogy megfojtsanak, hanem felemeljenek a célotokig melyet oly régóta kerestek. Kérdezhetnénk mi ez a cél, de úgy gondoljuk ti már mind kezditek megtalálni az igazi választ rá. Mindaz ami a tökéletes világ külső kereséseként kezdődött, hirtelen befelé fordult. Már mindannyian láthatjátok, hogy a paradicsom nem kívül van, hanem belül. Ahogy felfedezitek ezt, sok minden a helyére kerül. Végre elkezdhetitek szilárd alapra építeni a jövőtöket. 

Az emberiség évezredekig más alapra építkezett. A családra, az ősökre, a kormányra, vagy akár a vallásra. Mindezek viszont külső intézmények, amikre nem építhetitek a jövőtöket. Nem azt mondjuk, hogy teljesen dobjátok el őket. Amire utalunk az, hogy az emberiség oly sokáig kifelé kutatott, kint kereste a megváltást. Volt amikor úgy vélte meg is találta, de később mindig kiderült, hogy ez a megváltás nem az igazi. Bármire építkeztetek, az nem rendelkezett szilárd alappal. Először meg kell találnotok az alapokat, csak utána kezdhettek el építkezni.

Erről szól ez a folyamat. A régi lebontása és az új felépítése, elsőként a szilárd alappal kezdve. Az az alap, hogy ti mind szuverén lények vagytok. Tökéletesek és teljesek, készen álltok arra, hogy kilépjetek a világba. Amikor kiléptek, akkor kapcsolatba kerültök más szilárd alappal rendelkező emberi lényekkel, akik körülvesznek benneteket. Együtt pedig felépíthetitek az álmaitok világát. Ennek az álomnak viszont otthon kell kezdődnie azzal, hogy a régit teljesen lebontjátok. Ami után a jó részeket újra össze tudjátok rakni, és egy sziklaszilárd, halhatatlan lény lesz képes létrejönni/kiemelkedni. Már nem vagytok ebben kezdők, amiről ma beszélünk nem újdonság számotokra. Régóta ebben az építkezési szakaszban vagytok, de most jött el az ideje annak, hogy rátekintsetek erre az építményre. A felfordulás közepette néha nehéz ezt megtenni, és meglátni milyen erőteljes is ez az épület. Mint ahogy a normális építkezésnél is nehéz meglátni a teljes képet a tervek nélkül, úgy a ti esetetekben is így van ez. A tervek viszont megvannak kedveseim. Azt is látjuk milyen lelkiismeretesen követitek, és mennyire közel is vagytok már a végső rész elhelyezéséhez, mellyel kijelentitek, hogy az újraépítés befejeződött. 

Lehet, hogy nincs meg az a kényelmetek amelyet szeretnétek. Hiszen az indulatok néha elszabadulnak és idegesítő dolgok jelentkeznek. Higgyétek el amikor azt mondjuk, hogy a stressz ellenére, és annak ellenére, hogy a végső terméket még távolinak látjátok, ez nem így van. Egyáltalán nem vagytok késésben, tartani tudjátok a határidőt, melyet ti magatok jelöltetek ki ehhez a folyamathoz. Ne féljetek hát, még akkor sem ha néha úgy tűnik, az egész épület megremeg és összedőlni készül. Az épületetek ezúttal szilárd alapra épül, nem pedig a múlt homokjára, s így kiállja az idő próbáját. Nem azért mondjuk ezt mert valami világégés közelít, csupán azért, hogy tudjátok milyen kemény is az épületetek. Jöhet eső vagy napsütés, vihar vagy nyugalom, ti egyenesen és büszkén tudjatok állni. Olyat építettetek ami sokáig áll. Amikor majd jobban megismeritek új önmagatokat, ti is látni fogjátok azt a fényes jövőt ami rátok vár. Nem csak mint briliáns egyének, hanem mint csodálatos közösség is. Ez nem délibáb, ez a valódi paradicsom amit építetek. Szenvedtek az utolsó részek lerakásával, de ugyanezzel a mozdulattal nem csak magatoknak, hanem az egész bolygónak is építetek. Ebből épülnek az álmok. Ez nem csak képzelet, hanem olyan dolgok melyek valóra válnak, ahogy önmagatokat is valóra váltjátok. A valódi emberek, akik azon meggyőződésen alapulnak, hogy valóban erősekké váltak, és a paradicsom felbukkanhat végre a régi hamvaiból. Mindezt ti hozzátok létre, azon kemény munka által amellyel újjáépítitek magatokat. Lehet, hogy néha beleszédültök amikor meglátjátok milyen magasra is nyúlik az új lényetek. Már most is a régi törmelék fölé tornyosultok. Nincs szükség arra, hogy lenézzetek kedveseim, csak figyeljetek felfelé. Ezáltal sokkal jobb eséllyel tudjátok a folyamatot véghezvinni.

Bizonytalannak érezhetitek magatokat, hiszen nem szoktatok még ezekhez az emelkedett síkokhoz. Figyeljetek hát oda ahova lépni akartok, és ne foglalkozzatok annyit azzal, honnan is jöttetek. Így a szívetek követni fogja a szemeteket, ami felgyorsítja a folyamatot. Nincs már szükség a meghátrálásra, csak lépkedjetek előre. Ezt teszitek minden egyes nap, még akkor is amikor úgy érzitek, hogy a földhöz vagytok csapva. Ez csupán egy jel, hogy még nem szoktatok hozzá teljesen a magaslati levegőhöz. Lassítsatok le ha szükséges, nem maradtok le semmiről. Ismét csak elmondjuk, hogy minden rendben van még akkor is, ha néha ingatagnak tűnik is az egész szerkezet. Abból gyúrtak benneteket amiből a csillagokat. Valójában csillagok vagytok, ragyogtok még a legragyogóbb napsütés közepette is. Nem csak most, hanem mindig.

300. rész (2013. április 16.)


Amint meglátjátok a fényt emelkedni a horizonton, meghallhatjátok az összes lélek kristálytiszta hangját. Azokét akik kezdenek ráébredni erre az új hajnalra. Már nem csak ti fogjátok énekelni a hajnal dicsőségét. A mennyei kórus melyet alkottok, új hangokkal egészül ki. Napról- napra egyre csak növekszik a dal hangereje és összetettsége. Ti vagytok az elsők, bár a kezdetekkor a hangotok halk volt és gyakran elcsuklott, könnyen elveszett a zaj közepette melyet körülöttetek keltettek. Ha nem figyeltetek erősen akkor könnyen elveszítettétek ezt a mennyei dalt.

Viszont most már elválik ez a kórus a háttérzajtól, és egyre többen hangolódnak rá ahhoz a hanghoz amit kiadtok. Az is előfordulhat, hogy az elején még csak nem is tudnak róla. Hiszen sokan élnek úgy a mindennapjaikban, hogy nem tudatosak (a dolgaikra). Az a mély zümmögés amely a szívükből árad, fokozatosan jön lendületbe és erőre kap. Így hamarosan ők is meghallják ezt a hangot ami a lelkükből ered. Ahogy figyelni kezdenek ezekre a hangokra, az egész lényük felfigyel rá. Azt fogják látni, hogy eltávolodnak azoktól a dolgoktól amelyeket eddig érdekesnek és fontosnak véltek. Átfognak változni ettől az egyszerű, de oly gyönyörű hangzástól, mely nem csak a fülükben, hanem a szívükben is zeng majd. Ahogy ti, úgy ők is megfogják érteni, hogy eljött az idő a régi hátrahagyására, az ajtó megnyitására mely mögött ott hangzik ez a szívhez szóló hangzás.

Tudjuk, hogy ez nektek már nem újdonság, hiszen valamilyen formában már találkoztatok ezekkel az újonnan felébredt lelkekkel. Ami viszont új hír számotokra, hogy milyen számban jelennek meg az utatokon. Eddig rejtve voltatok valamilyen módon, úgy éreztétek óvni és védeni kell magatokat. Pont mint a frissen kikelt madárfiókák, rejteket kerestetek a bokrok alatt. Azért, hogy valamilyen formában kihúzzátok ezt az első időszakot, amely során azt éreztétek minden oldalról negativitás és veszély fenyeget. Most viszont már erősebb a tollazatotok, s ezzel a magabiztosságotok is. Így már késznek érzitek magatokat arra, hogy megmutatkozzatok a déli napfényben, tisztán és hangosan elénekelve a gyönyörű dalotokat. Többé nem féltek attól ki hall, s ki lát meg közben benneteket. Eljött az idő arra, hogy megmutassátok a világnak a csodáitokat, a valódi színeteket és elénekeljétek a szabadságdalotokat. Ígérjük, le fog nyűgözni a válasz amit kaptok rá. Oh, igen, lesz aki megretten és még irigykedik is a fényetekre. Nem vonakodnak majd attól, hogy kimutassák az elégedetlenségüket. De ez sem ér már váratlanul benneteket. E mellett viszont egyre több olyannal találkoztok, akik csodálni fogják valódi szépségeteket. Olyanokkal akik tudni szeretnék mitől lettetek ilyen ragyogó madarak, akik oly könnyen lebegnek a lehangoló valóság felett. Csupán arra van szükség, hogy egymás szemeibe nézzetek, és meglátjátok mindannyian. Elég a lelketek egy pillantása, hogy megszabadítsátok őket. Ekkor ők is elkezdenek kiemelkedni.

Ne féljetek hát kedveseim. Ott vannak a szárnyaitok, ott van a hangotok, ne maradjatok a rejtekek mélyén. Hiszen ha így tesztek a fényetek elveszik ebben a világban, és csupán egy kis kört tudtok megvilágítani magatok körül. Viszont, ha kimertek lépni a levegőbe, elénekelve a dalotokat, akkor a fényetek beborítja az egész bolygót. Ezáltal felgyorsítva a folyamatot mindenki számára. Legyetek hát bátrak és kapjatok szárnyra, nagyon is élvezetes feladatnak fogjátok találni. A szemetek és a szívetek oly sok helyen fog fényre lelni, érezni fogjátok a mély kapcsolatot mely egyre erősebb azon lelkek között akiket megérint az éneketek.

Gyönyörű üzenet számunkra – (2013. április 14.)


Kedves barátaim! Ezt az üzenetet a testvérem csatornázta reggel. Meg kell osztanom veletek. Már említettem, hogy arra a következtetésre jutott, ismét ”megnyitja a csatornáját”, én pedig megígértem, hogy időnként megosztom veletek az üzenetet. Úgy gondolom ti is érezni fogjátok a benne lévő energiát. Néhányszor nekem is újra kellett olvasnom, annyi szinten van benne információ.

Annak ellenére, hogy a testvérem nem látható itt, mégis nagyon közel érzi magát a csoporthoz. Mindenkinek aki ebben a fényben és energiában osztozik, szeretettel küldi. Következzék az általa csatornázott üzenet:

A DNS sorozat egy régi dekódoló rendszert fed fel. Az ember (hu- man) alapvetően csillagpor. Ennek a(z újra) felemelkedése az emberi DNS-t felülírja. Azt ugye már tudjátok, hogy az eredetetek nem ebből a galaxisból származik. Ehhez a kísérlethez szükség volt arra, hogy ilyen távoliak legyetek. A régi rejtély: mi történik a szabad akarattal? Az ősi hagyatékotokból származó DNS-etek véget vet a megpróbáltatások és tévedések végtelen ciklusának. Mindennek a sarokköve a horizonton lebegő intergalaktikus flotta. Mi, a személyzet jól látjuk a nagyságotokat, melyet ti még nem láttok a teljességében. Az ősi DNS az emberi vénáitokba árad, és újrakezdi üzemeltetni a motorokat.

A Kék bolygónak nincs bűntudata, nem is neheztel. Széttárja a karjait számotokra, megbocsájtja az összes tévedést és kijavítja ami helytelen. Mint ahogy az édesanya is megbocsájtja a fia csínytevéseit. Eddig nem látott bőségben fog virágozni. Alul- felül és belül is újraéled. A munka amelyet az emberiségért végeztek, kihat minden egyes élőlényre a gyönyörű Kék bolygón. Ő már érzi a változást, amint a tavasz eléri az északi féltekét. Érezhetitek ahogy a Föld ásítozik és nyújtózkodik, amint a molekulái reagálnak az egyre hosszabb ideig tartó napsütésre. A mágneses mező is nyújtózik és ásítozik, lerázza magáról a telet. Az új tavasz egy olyan esemény amely az egész világegyetemben történik. A távoli csillagok is egyre ragyogóbbak. Ennek az eseménynek a nagysága elér a Minden Ami Van magjáig és a legtávolabbi pontjáig is. Ne feledjétek, hogy a bolygón minden egyes élőlény ennek a hatása alatt van. Még a kövek és az óceánok legmélyebb pontjai is. Az óceán élőlényei már remegve várakoznak, akár hallhatjátok is a dallamukat a mágneses óceánon keresztül. A fületeket a földre helyezve hallhatjátok a rázkódást, amint a Föld megmarkolja a szoknyáját és lerázza a telet róla. Ez a rázkódás néha lassú, de van, hogy teljesen megáll. Viszont minden úgy történik ahogy történnie kell.

A beérkező tavasz még csak most tör előre, így megjelenhet az elválás, félelem, unalom és akár a letargia érzése. Ne féljetek, ahogy a nappalok egyre hosszabbra nyúlnak, úgy bontakozik ki ez a régóta várt esemény is. Az energetikai elengedés mindenkit a velejéig ráz meg. A madarak már csicseregnek ahogy érzik mi is érkezik. Éppen így a fák is érzik. Ez a tavasz nem lesz csendes, hanem bejelenti az új hajnalt. Sokan úgy érezhetitek, elveszítettétek a célotokat. De együtt már mozgásba hoztuk a dolgok láncolatát, a kártyavárak összedőlnek és újra mozgásba lendül a mély lélekkel teli élet.

A mester álcája az, hogy nem kell neki álca. Hiába próbálják megállítani ezt az új játékot. A kódok rejtve maradhatnak, de közben mégis végrehajtják a feladatukat. Az agyatokon belül történő alfabetikus (sorrendben történő – Tom) dekódolás megtörténik, ahogy a hormonok beavatkoznak az alvásmintáitokba. Mindezt tudatosan, így élesztve fel az emberi DNS- t. Sejtszinten ez megnöveli az élethosszotokat. A mély légzés szükséges ahhoz, hogy szétessenek a régi struktúrák. Ne fogjátok vissza a régi minták feloldódását, hiszen ez csak hátráltatná a DNS génkódjának megnyílását. A mély alvási minták átállítják a kódokat és dekódolják az új frekvenciákat mely letöltődik az agyi folyadékba. Ezáltal még jobban felerősítve a folyamatot, valamint felgyorsítva az egészet. A fizikai testnek időre lesz szüksége amíg hozzáigazítja magát, de úgy fog kiemelkedni mint az újszülött a méhből. Az első belégzésnél elengedi a régit és újraindítja a belső elkülönülés folyamatát, és újra beállítódik arra ami van. Így újraszülettek a Föld bolygón lévő mennyei élet új eszméjébe. Örökké kapcsolódva a magasabb önvalótokhoz, és azokhoz az alacsonyabb frekvenciákhoz amelyek eddig csak a mély óceán mostani lakóinak voltak láthatóak.

Amint fent, úgy lent. Nincs többé saját örömre való élvezkedés, hanem mindaz az egész a Világegyetem számára is szól. Azt mondjuk, ne feledjétek el az eredeteteket, mert mi sem feledjük el a lelkiismeretességeteket. Az együttes összekapcsolódások exponenciálisan nőnek. Most is, ahogy ezt az üzenetet írjuk, nem csak a számítógépen de a fajotok eredetén is (növekszik az összekapcsolódás – Tom). Az örökké tartó élet változatossága jelenik meg, mint az események láncolata, ugyanúgy ahogy a szavak összekapcsolódnak ezen a weboldalon. Az emberi faj elérte azt a képességet, hogy kiléphessen a 3D-ből. Ki, a mennyei csillagkapuk többarcú birodalmának halhatatlan mélységébe, és képes belemerülni a valóság számos rétegébe. Nagyon ijesztő lesz először meglátni azt, hogy kik is vagytok valójában – a szar is megfagy bennetek – elnézést a kifejezésért. A szar tényleg eltalálja a ventilátort. Ezt a kifejezést úgyis ismeritek már. ;-) Igen, az emberi test nem csak a megemésztett élelmet löki ki magából, de a régi hitrendszereket is. Az, hogy többet már nem hisztek benne, fontos része az átmenetnek. Az emberi formából az új emberbe, a mennyei lénybe.

Ettől a naptól fogva már csak abban tudtok reménykedni, hogy képesek vagytok magatoknak segíteni az újraszületésetekben. Amint elengeditek (a régi mintákat – Tom) megtrágyázzátok a földet és hamarosan új sarjak jelennek meg a felszínen. Már most is erős gyökeret eresztenek, küzdenek felfelé a felszín feltörése felé. Hamarosan a törékeny levelek megjelennek, láthatóvá válnak a szem számára is. Közben nagyon erős gyökérrel horgonyozva le ezt az új realitást az Anyaföld magvába. Ő maga is gondosan ügyel arra, hogy ne zavarja meg ezt a folyamatot, hiszen a gyökereknek mélyre kell hatolniuk ahhoz, hogy csodálatos növekedés történhessen. Lágyan körbeveszi őket a szeretetével és hálájával, mint ahogy az anya átöleli a méhében lévő láthatatlan magzatot. Hamarosan megérzi a mozgásokat, az új élet mozgását, ami után már nem tudja titokban tartani az igazságot. A büszke Anya köszöni, hogy segítetek ebben a csodában. Örökké áldva lesztek a hálánkkal, hiszen ti végeztétek a legnehezebb részt. Mint ahogy az ökör húzza az igát, a földműves pedig szánt, ti végeztétek a nehezét. Eközben csak egy aprócska reményetek volt...hogy hova is vezet mindez.

299. rész (2013. április 12.)


A nappalok egyre hosszabbakká válnak a világotok északi részén, és a fizikai testetek ismét kényelmetlenül ölti magára az energiavezető szerepét. Mert ti nemcsak kapjátok az energiát, de vezetitek is és kisugározzátok a környező világotokra. Hiszen ti horgonyok vagytok keveseim, a fizikai testetekkel folyamatosan lehúzzátok az új világ építőköveit (lehúzzátok, hogy megjelenjen ezen a síkon – Tom). Tudjuk, számotokra ez nem újdonság, de ami érdekes lehet, hogy mennyi energiát formáltok át és küldötök ki napi szinten. Vagyis inkább nappali és éjjeli szinten, mert ez a folyamat 24/7-ben zajlik. Ami először puszta bizsergésként indult, az most állandó energiarészecske folyammá növekedett. Mely nem csak titeket bombáz, hanem rajtatok keresztül az egész struktúrát melyet magatok körül láttok.

Igen, lehúzzátok mennyei részecskéről- mennyei részecskére a Mennyországot a Földre. Annak ellenére, hogy ez a munka időnként nagyon megterhelő a szervezeteteknek, tudjatok róla hogy ez csak átmeneti dolog. Amikor a testetek letöltési üzemmódban van, úgy érzitek hogy teljesen elfolyik az energiátok. Időnként semmi másra nem vágytok csak arra, hogy lefeküdjetek és kizárjátok a külvilágot. Amit tapasztaltok az nem elfolyás, inkább energia túltöltődés melyet a testetek nem tud feldolgozni. Innen van ez a vágy időnként a lekapcsolódásra/a külvilág kizárására. Gyorsan hozzátesszük, hogy mindez nem káros rátok nézve. Csupán feszültséget okoz a testnek, lelassít benneteket amíg helyre nem álltok és képesek nem lesztek sikeresen kisugározni az energiát oda ahova kell. Az energia egy része számotokra van küldve, a többi része viszont külsőleg lesz felhasználva. Más szavakkal mondva, ti mind energia vevők és adók is vagytok egyben. Amikor úgy érzitek szinte már nincs is energiátok, akkor igazából csordultig vagytok töltve és már túlfolyik.

Ne higgyétek, hogy ez rossz tervezés és ezért érzitek fáradtnak magatokat. Mindez a letöltés elkerülhetetlen hatása, s a fizikai testetek sokat nyer belőle. A fizikai részetek határozza meg, hogy milyen gyorsan történjen az energiabefecskendezés, ha nevezhető így. Ezért sosem kaptok túl sokat, hiszen amikor a felső határt eléritek a testetek lekapcsolja a kapcsolatot és elkezdi kifelé sugározni az információ csomagokat.

Figyeljetek a testetek által küldött információkra, hiszen jól tudja mikor van szüksége szünetre és mikor jó mozgásban maradni. Amikor a testetek lekapcsol akkor azért teszi mert el van foglalva a beérkező információval. Nem vesztegettek el egyetlen másodpercet sem, még akkor sem amikor a hátatokon fekszetek és már a kisujjatokat sem tudjátok mozgatni. Sőt valószínűleg ilyenkor dolgoztok a legkeményebben.

Mondj hát köszönetet a társadnak, kollégádnak, csapattársadnak, más szóval a fizikai járművednek melyben tartózkodsz, mert csak a segítségével tudod elvégezni ezt a munkát amiért idejöttél. Tudjuk, hogy panaszkodik itt- ott, de mindez a morgás, nyavalygás és segélykérés elenyésző dolog, nem kell miatta aggódni. A fizikai testetek tökéletesen tudja, hogy nagyon is jól helytáll. Ennek ellenére nem bírja ki hogy ne ellenkezzen hangosan. Ne kételkedjetek abban, hogy folytatni fogja a munkáját, hiszen nagyon erőteljes. Értékeljétek hát a fizikai járműveteket, és mindazt amit tesz. Még akkor is ha néha úgy tűnik, pont a test a legnagyobb akadály a továbbhaladás előtt. Nem húz vissza erővel, egyetlen célja van mégpedig az hogy sikert érjetek el. Nélküle nem tudnátok folytatni az itt történő utatokat. A testetek ezt sosem fogja ellenetek felhasználni, tökéletes párt alkottok melyet a Mennyországban párosítottak össze. Ezt pedig ti is meglátjátok amint ezek az energiakitörések lecsendesednek egy kicsit. Teljesen nem tűnnek el, de a fizikai testetek egyre jobban hozzászokik ahhoz hogyan kezelje úgy, hogy ne kelljen teljesen elfáradnia. Így tovább tudjátok folytatni azt a munkát amiért itt vagytok. Továbbra is horgonyként szolgálva, mely az új világot a bolygó felszínéhez kapcsolja.

(Aisha kommentárja: Mindig hallgassatok a testetekre, amennyiben valamilyen energetikai tünetetek vagy bármi más van. A legjobb ha egy szakképzett ember megvizsgálja.)


298. rész (2013. április 10.)


Ahogy a hullámok fordulnak, úgy változik a világról való benyomásotok. Ugyanis napról- napra változik apránként, így tehát fejlődtök és haladtok. Ti vagytok azok akik változtok, a világ már nem olyan mint amilyennek eddig ismertétek. Ez pedig azért van mert megváltoztatok, ti sem vagytok már azok akik voltatok. Minden nap közelebb és közelebb kerültök ahhoz az énetekhez akik valójában vagytok. Nap mint nap lehullik egy darab a régi énetekből és többé sosem kell magatokra öltenetek. Ugyanis nem azért vagytok itt, hogy azokat a részeiteket gyűjtsétek össze amelyek az ujjaitok közt csusszannak épp ki. Akár legyen ez a családotok, a kapcsolatotok, az eszméitek vagy az anyagi javaitok. Bármi ami nem tartozik a valódi énetekhez az eltűnik az életetekből. Így sok elválás történik most.

Most szakítjátok el azokat a köteleket, amelyek visszatartanak benneteket. Ezek pedig mélyen vannak néha, nem csak a ti életetekben de a többiekében is. Ezért nagy bátorságra van szükség ahhoz, hogy ezen az úton maradjatok. Ismét elmondjuk, hogy amennyiben segítségre van szükségetek, kérjetek. Tudjatok róla, hogy ez bármilyen alakban és formában megjelenhet. Meglepő lehet a hatásotok a körülöttetek lévő emberekre, még azokéra is akikről úgy vélitek nem fogékonyak a fényre. Hiszen amit a fény megvilágít, arról kiderülhet, hogy nem csak nektek hátrányos hanem azokra nézve is akikkel ezáltal kapcsolatban vagytok. Amikor elkezditek elszakítani ezeket a szálakat, akkor kiszabadítjátok azokat is akiket ugyanez a kötelék kötözött meg. Hiszen igazából ez egy rablánc, így amikor az egyik rab kiszabadul ez hatással van mindenkire aki ugyanezen a láncon van. Lesz akinek a hirtelen szabadság szédítő, míg másnak olyannak tűnik mint a friss levegő melyben minden tisztábban látszik.

Elismételjük hát, a kötelékek elszakítása nem durva vagy gonosz tett. Ez azért történik, hogy kiszabaduljatok. Valójában csak egy betekintés abba, milyen is szabadnak lenni. Utána mindenkinek egyéni feladata, hogy tovább lazítja a szálakat/kötelékeket, vagy megáll. Ez egy gyors út a szabadságba, bár sok embernek nincs ettől félelmetesebb dolog. Életeket leélve a börtönben, lesz akinek túl sok az ajtón való kilépés és eszébe fog jutni, hogy biztosabb visszamenni a cellába. Az ismert börtönfal nyugtatóbbnak tűnik majd mint az ismeretlen világ. Veletek is így van ez, nektek is megvannak a megszokott korlátozásaitok az életetekben. Akár belső vagy épp külső korlátozás is ez, amikor ott a lehetőség, hogy letegyétek őket, nehéz lehet ezt a döntést meghozni. Bizonyosodjatok meg arról, hogy nem féltek ettől a választástól, ugyanis ezt meg kell tennetek.

Ezt az utat nem lehet félerőből csinálni, csak teljes erőbevetéssel és nem csak a könnyű részeket választani. Ez a döntés a tietek volt, meghoztátok mielőtt idejöttetek volna. Ugyanis, ha nem így döntötök, most nem lennétek ebben a helyzetben. Úgy döntöttetek felszabadultok még ebben az életben, így megkaptátok most ezt a lehetőséget. Körülöttetek a többiek is szintén ezt a jogot kapták. De ne felejtsétek el, hogy lehet sokkal kanyargósabb út mellett tették le a voksukat és nem olyan közvetlen út mellett mint ti. Meglehet, hogy így számukra egy kicsit tágabb a választási terület. Eldönthetik, hogy most szabadulnak- e fel, vagy továbbra is a régi suliba járnak. Ti választottatok és ők is, csak ti kisebb választási lehetőséget hagytatok magatoknak. Ti úgy döntöttetek eljött az idő, mások viszont még nem döntötték ilyen határozottan el. Ezért mondjuk, hogy készüljetek fel a meglepetésekre amit ezek a régi kötelékek elvágása hozhat. Sokan követni fogják a példátokat, megköszönve, hogy utat mutattok. Hiszen nem arról szól ez, hogy mindenkit levágjatok, csupán arról hogy a régi és negatív korlátokat elvágjátok, mindazt ami legalul tartott benneteket. Közületek senki sem tud felmászni a mennyország lépcsőin, ha nem távolítja el a régi láncokat.

Ennyit mára, minden jót az utazáshoz. Sok embernek már könnyebbé váltak a láncai, máris láthatnak bizonyos következményeket a saját és a környezetük életében is. Van akinek viszont továbbra is nehéz ez a súly, de higgyétek végre el, sokkal könnyebb levetni ezeket mint gondolnátok.

297. rész (2013. április 08.)


Az idő nagyon gyorsan telik kedveseim, viszont van akinek még így is lassúnak tűnik. Annyira várják már a változást az életükben, így a türelmük időnként elfogy. Ismerünk benneteket kedveseim. Ismét ki vagytok téve a fény gyógyító erejének, de mivel fény vetül mindenre, a figyelmetek is követni fogja ezt. Ezzel a fénnyel figyelem összpontosulás is következik, ennek pedig egyik következménye az az érzés, hogy nem vagytok elég jók. Meglátjátok mindazt amit a fénybe emeltetek, így ezt is. (ezt az érzést - Tom)
 
Más szavakkal, nem tudjátok meglátni önnön nagyságotokat. Hiszen a figyelmetek majd arra összpontosul amit ez a hatalmas energiaáradat a felszínre hoz. Úgy látjátok majd magatokat, mint aki félelemmel, haraggal és egyéb hasonló dologgal van megfertőzve. Mindezt pedig hátráltató tényezőnek tartjátok. Erről szól mindez? Egy olyan folyamat ami egyre boldogtalanabbá tesz benneteket? Amint a Nap is felkel minden reggel, úgy a ti önbizalmatok is emelkedni fog. Mindez amit most csináltok azért van, hogy megtisztítsátok magatokat a hulladéktól. Ne feledjétek, ez a hulladék több élettartam alatt halmozódott fel. Így időnként soknak tűnik még a legkönnyebbnek is közületek. Ezért jött el a fény az életetekben, ezért vállaltátok el azt, hogy a fény beléphessen a magvatokba. Csakis ti dönthetitek el, hogy beengedjétek- e a fényt a legsötétebb sarkokba. Amikor viszont rábólintotok, ez lesz az eredménye.

A fény megállíthatatlan. Addig nem áll meg amíg be nem ragyogja az összes régi hulladékot és a felszínre nem hozza azt. A felszínen pedig könnyen megláthatjátok mekkora mennyiségű hulladék is halmozódott fel. Mégis azt mondjuk, ne féljetek, inkább ünnepeljétek ezt. Azért láthatjátok mert a felszínre jött, és többet soha nem kell majd szembenéznetek vele. Ez a végső megtisztítás, ezért lehet drámaibbnak látszik mint ami. Nem kell elszámolni vele és nem egyfajta könyvelés ez, amelyben egyensúlynak kell lennie. Ez csupán egy egyszerű elengedés, elengedni mindazt amit a fény a felszínre hozott. Ez a folyamat egyszerűbb mint ahogy az elmétek gondolná. Az elme még mindig elme módjára működik, és ezek a régi energiák felhalmozódása pedig megpörgetheti néha. Ne engedjétek, hogy ez becsapjon benneteket, hiszen olyan jól helytálltok. Ne essetek abba a késztetésbe, hogy a szomszédhoz hasonlítsátok magatokat, hiszen ez mindig egyedi folyamat. Mindenki a saját egyedi útját járja, ne próbáljátok meg lemásolni a testvéreiteket.

Csak egyszerűen haladjatok előre. Lehet, hogy ez elengedést jelent, vagy az is lehet, hogy egyszerűbb és feszültségmentesebb szakaszban vagytok az úton. Rajtatok áll, úgy cselekedjetek, hogy az könnyedén és fényesen tartson benneteket, de a saját tempótokban kell haladnotok. Azt viszont ne feledjétek, hogy a fény senkiért nem áll meg. Könnyebbé teheted, ha átadod magad a folyamatnak és lemondasz a teljes irányításról. Hiszen ha megpróbálsz mindent kézben tartani, akkor úgy fogod érezni, hogy ez az egész folyamat összeroppant. Egyszerűbb hagyni, hogy vigyen az ár.

Ismét azt mondjuk, lelegezzetek mélyeket és menjetek az árral. Csak így tudtok könnyedebben vitorlázni a régi hordaléka közt. Így vagy úgy a felszínre fognak bukkanni, minél előbb elfogadod ezt annál gyorsabb lesz a folyamat. Engedd hát el, hadd jöjjön. Bármi is jön, nincs mitől félni. Minden belőled bukkan fel, pont azért hogy feljebb emeljen annál a régi énednél ami voltál, de már nem vagy. Már most beléptetek a holnap csarnokába. Mivel többrétegű lény vagy, még nem vagy teljesen egybeolvadva. Ezért egy kis segítségre van még szükséged, hogy minden egybeolvassz és semmi ne maradjon a régiből. Többé már nem viselhetsz extra súlyt, hiszen valóban megvilágosodott szeretnél lenni. Tekints erre a folyamatra úgy, hogy könnyebbé tesz. Leveszi a terhet, függetlenül attól hogy milyen nehéz is a folyamat időnként.

296. rész (2013. április 06.)


Az utóbbi napok nagyon hevesek voltak. Lehet gyengébbnek érzed a tested, de a lelked/szellemed emelkedettebbnek érződik. Kemény fából faragtak benneteket, de a fizikai testetek mégis nehezen követi ezt. Jogosan, hiszen változások történnek benne. Néha úgy érződhet mintha széttépnék a húsotokat és eltörnének a csontjaitok. Mégsem esik szét, és ti sem. Ami most zajlik az az újra-kábelezés és bekötés, mely megvisel benneteket. Nem estek szét, sőt megerősítést kaptok, csak a tünetek elfedik a valódi célt.

Azért vagytok itt, hogy győzedelmeskedjetek kedveseim. Ehhez először a saját képességetekbe való kételyt kell átlépni, valamint kijelenteni, hogy ti vagytok a világ új irányítói. Hiszen ezek vagytok. Lehet, hogy az irányító szónak van bizonyos mellékcsengése számotokra. Hadd egészítsük ki néhány gondolattal. A ti szemetekben az uralkodó/irányító egyfajta elnyomó, hiszen a világban bőven láttatok erre példát. Akár még ma is vannak irányítók. Mi nem erről beszélünk, nem azokról az emberekről akik a többiek fölé helyezik magukat erővel és félelemmel elérve ezt. Nem, mi azokról az egyénekről beszélünk akiket azért tartanak nagyra, mert annyi fényt hordoznak magukban. Ez a fény talál most otthonra a fáradt és ütött- kopott testetekben. Ez a fény tesz új uralkodókká benneteket.

Ezen fény megtalálja a módját, hogy felragyogjon bennetek. Semmi sem állíthatja meg, még ti sem. A cselekvéseiteket ez a fény fogja vezérelni, ezáltal biztosítja, hogy olyan módon cselekedjetek amely irányítani tudja a többieket is körülöttetek. Ez a módja az uralkodásnak/irányításnak. A fény beszél majd a többiekhez rajtatok keresztül, az életmódotokon keresztül és így a többiek követni tudnak benneteket. Így képesek lesztek uralni a területet, nem pedig úgy ahogy a kizsákmányolók teszik a parancsaikkal. Ezek a régi irányítók elkezdenek elbukni, függetlenül attól milyen módon is erősítették meg a váraikat. Ahogy az emberek észreveszik bennetek a fényt, ugyanúgy észre fogják venni az ürességet ezekben a zsarnokokban. Így könnyen eldönthetik kit is követnek.

Most ahogy ezeket a mondatokat olvassátok, máris idejét múlttá válnak ezek a zsarnokok. Ti viszont barátaim, napról- napra egyre ragyogóbbá és fényesebbé váltok. Annak ellenére, hogy a fizikai testetek nehéz időszakon megy át, és nem tudja még ezt tükrözni, de hamarosan rájön, hogy ő is fény (a test – Tom). Az új teher egyáltalán nem nehéz, hiszen fény, a szó minden egyes értelmében. Ahogy a por lehull, a gondolat is hamarosan elül, hogy ez az új forradalom túl nehezen elviselhető. Ekkor érezni fogjátok, hogy minden egyes lépés könnyebbé válik. A napjaitok fényesebbek lesznek, és ti a testetekkel tökéletes összhangba olvadtok.

295. rész (2013. április 04.)


Mint sokan érezhetitek is, a fátyol egyenként fellibben. Lesz akinél ez nagyon nagy zavart fog okozni, mert amit biztosra vettél az életedben, az nem más mint valóságként álcázott füst és tükör. Hatalmas erővel tud ellátni az, hogy a teljes igazságban állsz. Nem csak ezen életedet értékeled át, hanem az előző életeket is. A fény kegyes, bár néha kegyetlen is egyben, hiszen nem bíz többé már semmit a képzeletetekre. Erővel tartja elétek azt amit felül kell vizsgálnotok. Eztán már nem folytathatod úgy az utadat, hogy a szemeid és a szíved csukva van az igazságra. Lehet hogy ez időnként fájdalmas, de egyben az utolsó katarzis is, mely hatékonyan kiégeti a régi sebeket. Végre elkezdődhet a végső gyógyulás, és így teljessé válhattok újra.

Erről szól ez az egész utazás, hogy ismét összegyűjtitek az összes részeteket. Minden egyes darabotok feladata az volt, hogy annyi tapasztalatot gyűjtsön össze amennyi csak lehetséges. Mind a ”jónak” és a ”rossznak” tartott aspektusokat. Hiszen amikor a fátyol elkezd lehullni, rögtön tudni fogjátok, hogy nincs olyan dolog mint a ”jó” vagy a ”rossz”, minden egyforma értéket képvisel az élet színházában. Eleget tanultatok ezzel a nehéz módszerrel, most végre kivonjátok magatokat ebből a régi játékból. Ne feledjétek, ezt a régi játékot már oly régóta mérgezi a sötétség. Azok akik minden erejükkel azon vannak, hogy továbbra is futtassák ezt a műsort, még akkor is ha már rég véget kellett volna hogy érjen. Így erőszakkal kellett eljátszanod bizonyos alantas- és mellékszerepeket is. Ez a műsor végre lecsengett, többé nem vagy a bábjátékosok varázslata alatt. Felszabadulsz a régi rabiga alól, és szabadon elkezdheted az életednek egy teljesen új verzióját itt a Föld- suliban.

Jusson eszedbe, ezért vagy itt, hogy olyan tudást halmozz fel mely csupán a fizikai jármű (test- Tom) segítségével gyűjthető össze, olyan környezetben mint ez a kék bolygó. Eljött az idő, hogy újra beiratkozzatok ebbe a suliba, ezúttal a fény osztályába, hiszen befejeztétek a régi ”sötétség osztályát”. Már rég túlhaladtatok az előrelátott tanidőn, de az akaratotok szerint most végre újra a helyes tantermekben lehettek. Ne feledd, nem mindenki fogja elhagyni a régi iskolát. Inkább az idejétmúlt, kipróbálthoz ragaszkodnak bármilyen fájdalmas is, mint hogy elvágják az összes kapcsolatukat vele, és teljes szívvel belevessék magukat az új kalandba.

Mindenki a saját szabad akarata alapján dönt, hogy belép- e az új fénycsarnokba vagy inkább a régi dohos és sötét színházában marad. Ezt a szent szabályt be kell tartanunk, mi mindannyian tiszteletben tartjuk a szabad akaratot, így nem erőszakolhatunk rátok semmit sem. Igen, erre a helyre azért jöttetek, hogy szolgáljátok magatokat és az egész Teremtést is. Az a tudás amelyet itt felhalmoztok, hozzáadódik a Teremtés összes élőlénye számára elérhető tudáshoz. Mindenkinek, kivéve a bolygótok lakóit. Ti ugyanis hatékonyan el lettetek vágva a bölcsesség és energia végtelen forrásától. Amit itt tapasztaltatok az is megtalálható ebben a tudásbankban. Ahogy beléptek a fénybe, ti is elérhetitek majd a tudás eme hatalmas óceánját. Amikor átléptek a fény iskolájába, a testetek és az elmétek elkezdi fogni és letölteni ezt az új információt. Ez pedig megváltoztatja az egész világot.

Annak az osztálynak vége, így meghívunk benneteket ebbe az új osztályba. Oda, ahol a fény tanít, a szeretet a vezérelv, a félelem pedig többé már nem viszonyítási alap. Eleget tanultatok már a régi rezsimből, eljött az idő hogy kinyissátok újra a könyveket, megnyissátok a szíveteket a fény igazi tudására. A régi leszolgálta a feladatát. Itt az idő becsukni az ajtót rá és megnyitni arra. ami egy új megértési szintre vezet.

294. rész (2013. április 02.)


Az idő elszáll, a Nap hosszabb ideig látható. Ezáltal a nappalok egyre hosszabbá válnak az északi féltekén és még több fény ömlik a bolygótokra. Ezzel a fénnyel sok olyan dolog jött amit már vártatok, de valószínűleg olyan dolgok is amikről megfeledkeztetek. A fény ajtókat nyit meg bennetek, amit pedig megtalál, az többet nem rejtőzhet. Így ez a tavaszi nagytakarítás időnként megterhelő lesz. Mégis azt mondjuk, hogy minden rendben halad, pont úgy ahogy annak lennie kell. Ez az átrázás alapos, hiszen utolsó a felrázó sorozatból, és ezúttal szeretnénk elvégezni a munkát. Illetve szeretnénk ha elvégeznétek a munkát, hiszen mi csak segédkezni tudunk ebben. Továbbra is a segítségetekre leszünk. Még akkor is amikor időnként úgy érzitek, egyedül, segítség nélkül, maradtatok az egész Teremtésben. Tudjatok róla, hogy állandóan itt vagyunk mellettetek.

Ez a mélyreható magány nagyon fontos dolog, hiszen mindenkinek valamilyen módon le kell csatlakoznia a különböző figyelemfelkeltő dolgokról. Ez része a folyamatnak, akár pozitív, akár negatív természetű. Ezért van ez az érzés, mintha egy ürességbe vagy vákuumba zuhannátok. Ismét csak elmondjuk, ne gondoljátok azt hogy kiestetek a kegyből, vagy figyelmen kívül van hagyva a segélykiáltásotok. Mi hallunk benneteket, bármilyen vékony is a hangotok. Nem hagyjuk figyelmen kívül és nem büntetünk benneteket. Illetve nem akarjuk, hogy még rosszabbul érezzétek magatokat. Mi csupán azt tesszük amiben megegyeztünk még akkor, amikor elterveztétek ezen bolygón való utatokat. Tiszteljük a megegyezést kedveseim, ti döntöttétek el hogyan is történjen ez a folyamat. Mi ezt tiszteletben tartjuk, és a szabályokon belül annyit segítünk amennyit csak tudunk.

Jól el lett tervezve az utatok. Tudjatok róla, hogy akármivel is találkoztok az úton, az nem azért lett odahelyezve, hogy gátolja az előrehaladásotokat. Azért került oda mert így akartátok, egy külön megoldandó feladatnak. Újra csak azt mondjuk, minden rendben van. Az utatokon csak így tudtok előrehaladni, ez a legjobb módja ahogy most teszitek ezt. Azt a nyomot követitek amelyet már réges-rég ti terveztetek meg. Még amikor először vállaltátok azt a feladatot, hogy részt vesztek a Föld felemelkedésében. Nos, itt vagytok, benne a kellős közepében és pont azt teszitek amit tennetek kell. Lesz aki úgy érzi, már eddig is bőven kapott megmérettetést és próbatételt, míg mások viszont csak arra várnak, hogy mi fog történni majd. Minden a terv szerint történik még akkor is, ha néha nem is látszik benne semmilyen minta (terv). Inkább csak egy vad hullámvasútra hasonlít. Mindez úgy van megtervezve, hogy új, valódi megvilágosodott lényként való létezésetekbe emeljen. Eközben ezen a gyönyörű bolygón maradva, mely ismét a régi fényében fog ragyogni.

Ne féljetek hát, még akkor sem ha az út néha vad irányt vesz, hisz tudjátok, hogy az eltervezett cél felé visz benneteket. Időnként mindez több mint keménynek tűnhet, de tudjatok arról is, hogy ennek oka van. Ti találtátok úgy, ez a legjobb út számotokra ahhoz, hogy újra elnyerjétek a régi nagyságotokat. Nincs mitől félnetek, hiszen sokkal de sokkal erősebbek vagytok mint a fizikai járművetek, gyakran még a saját elhatározásotoknál is erősebbek. Azért vagytok itt, hogy végigcsináljátok. Már csupán néhány apró lépés maradt hátra ahhoz, hogy elmondhassátok: megérkeztetek, és maradtok is.